Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma – Zaščita programske opreme, dokumentov in podatkov ter postopkov pri delu na delovnem mestu in od doma

Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma – Zaščita programske opreme, dokumentov in podatkov ter postopkov pri delu na delovnem mestu in od doma

Online seminar v živo

Prijava

Tekom poslovanja organizacije nastane veliko pomembnih dokumentov in se zbira veliko podatkov, ki so vedno bolj v digitalni obliki. Za njih v primerjavi s fizičnim gradivom obstaja veliko večje tveganje za izgubo, uničenje ali preprosto krajo. Največkrat se bojimo, da bi brez teh elektronskih dokumentov in podatkov ostali zaradi namenskih varnostnih incidentov od zunaj, pozabljamo pa na tveganja znotraj organizacije. Vaši zaposleni do elektronskih dokumentov in podatkov, ki jih hranite v različnih registrih in aplikacijah, dostopajo v skladu s politiko dostopa, kljub temu pa se dogaja, da dokumenti oz. podatki preprosto izginejo – se jih po pomoti izbrišejo ali spremenijo. Še večje tveganje pa so tisti zaposleni, ki iz različnih razlogov to delajo namensko, naj bodo to nezadovoljni zaposleni ali pa celo taki, ki izvajajo krajo poslovnih informacij.

Ta tveganja so v trenutnih razmerah, ko veliko zaposlenih dela od doma, kjer ne poznamo tehničnega okolja, še toliko večja – vi pa jim morate posvetiti še toliko več pozornosti.

Udeležite se usposabljanja, ki ga pripravljamo v sodelovanju s strokovnjakoma na področju raziskovanja varnostnih incidentov.


Praktična online delavnica je namenjena vsem zaposlenim s področja upravljanja informacijske varnosti, ki morate zagotoviti ustrezne preventivne ukrepe za zaščito programske opreme, elektronskih dokumentov in shranjenih podatkov, v primeru suma neustreznega ravnanja zaposlenega pa ugotoviti, kaj se je z njimi zgodilo in čim hitreje omejiti ter odpraviti nastalo škodo. V primeru ugotovljenih napak in posledično škode pa tudi morate poiskati dokaze ter jih primerno zavarovati.

Koristi

Pomembno je, da se udeležite praktične delavnice, ker boste:

 • seznanjeni s tveganji informacijske varnosti pri delu od doma oziroma na daljavo;
 • vzpostavili sistem zaščite dokumentov in podatkov v elektronski obliki;
 • poznali tveganja in predvideli možne scenarije izgube, uničenja ali kraje;
 • analizirali morebitno nastalo škodo in izbrali primerne ukrepe za opravo posledic.

Prav tako boste dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki izhajajo iz vaše vsakdanje prakse: v razgovoru s strokovnjaki pridobite nasvete za najustreznejše rešitve na področju prepoznavanja in preprečevanja varnostih incidentov na področju informacijske varnosti.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavatelja bosta nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Vprašanja nam pošljite vnaprej – na naslov: petra.ertl@zfm.si

Vsebina

 • Upravljanje incidentov
 • Varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
  • Osebni računalniki, delovno okolje
  • Mobilne naprave
  • Komunikacijska oprema
  • Fizični mediji, papirna dokumentacija
  • Okuženi in odtujeni mediji – USB ključi
 • Delo od doma ali oddaljene lokacije
  • Tveganja
  • Zagotavljanje ustreznega delovnega okolja
  • Sledljivost vstopa v informacijski sistem delodajalca in omejitve (tehnične, časovne …)
 • Ukrepanje v primeru incidentov
  • Preiskava incidenta (ugotavljanje trenutnega stanja in rekonstrukcija dogodkov)
  • Zavarovanje dokazov
  • Nadaljnji pravni ukrepi
  • Kraja elektronskih dokumentov in podatkov (sledljivost shranjevanja; kopiranja) zunaj in znotraj organizacije
  • Aplikacije za hrambo podatkov in dokumentov
  • Prenarejanje in ponarejanje informacij in dokumentov
  • Revizijske sledi (dokumenti, informacije, aplikacije)
  • Revidiranje procesov z namenom dokazovanja prevar (kraje, brisanje, manipulacija z dokumenti in podatki v aplikacijah, pregled revizijskih sledi …)
  • Podpora zunanjega izvajalca (detektiva, revizorja, javnih pooblaščenih organov …)
 • Vaje na konkretnih primerih iz prakse

Predavatelji

mag. Filip Božič

Mag. Filip Božič je certificiran etični heker in vodilni presojevalec za področje upravljanja varovanja informacij ter neprekinjenega poslovanja. Predava na usposabljanju za DPOje ter številnih konferencah in izobraževalnih programih. Široko tehnično znanje na področju informatike že dve desetletji nadgrajuje z organizacijskimi pristopi k ščitenju informacijskega premoženja v Sloveniji in širše.

Žiga Primc

Žiga je lastnik detektivske licence št. 162, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (certifikat št.: 18/2018-1975/3) in podpredsednik detektivske zbornice, ki je magistriral na Fakulteti za varnostne vede, na področju informacijske varnosti. Z detektivsko dejavnostjo se ukvarja v podjetju Evidentium d.o.o. Pri svojem delu se neprestano srečuje z incidenti v organizacijah, doma in v tujini,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.