Nič delovnih nezgod 2019

Nič delovnih nezgod 2019

Strokovno srečanje

Prijava

Ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu kot najvišje prioritete v delovnem okolju

  8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

Stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je še zmeraj zaskrbljujoče.  Opažamo, da kljub gospodarski rasti ni zaznati večjega napredka v zadnjih letih (Finance, februar 2019). Varnost zaposlenih je žal še marsikje na zadnjem mestu in je po pomenu daleč za ekonomskimi pokazatelji. Vendar se pogosto dogaja, da mora tak delodajalec v primeru resne nesreče pri delu ali pojava poklicne bolezni zaradi visokih stroškov odškodnin in regresnih zahtevkov svoje poslovanje  ustaviti!

Poklicne bolezni in vse oblike poškodb pri delu povzročajo številne posledice in stroške na različnih ravneh, kot so:

 • stroški zdravljenja in zdravil,
 • stroški delavčeve odsotnosti in njegove rehabilitacije,
 • stroški boleznin in invalidnin,
 • stroški nastanka denarne globe, če se je delovna nezgoda s poškodbo delavca zgodila ob kršenju predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • odškodnine delavcu in stroški regresnih zahtevkov zavarovalnic (zdravstvene in pokojninske), kadar delodajalec ni sprejel ali izvajal vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev delavčeve varnosti in zdravja pri delu, ki jih zakonodaja za tovrsten primer zahteva.

Varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu so najvišja prioriteta v delovnem okolju in temelj trajne poslovne uspešnosti. Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod pri delu, poklicnih bolezni ter bolezni, povezanih z delom, je nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalcev. Zato že četrto leto zapored za vas organiziramo strokovno srečanje.

Na posvet vabimo direktorje, strokovne delavce in pooblaščence za varnost in zdravje pri delu, kadrovike, vodje oddelkov in vse, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

Skrb za varno in zdravo delo je obveza vsakega delodajalca, zato srečanja ne smete zamuditi.

P.S. Kakovostno izobraževanje o varnosti pri delu je ključno za uspešno poslovanje!

Koristi

PRIPOROČILA

»Na posvetu sem slišal zelo dobre predavatelje in dobre teme«.
Martin Kodelja, Salonit Anhovo d.d.

»Pohvalim praktične prikaze iz prakse«.
Matjaž Brodnik, Jungheinrich, d.o.o.

»Posvet nezgode pri delu mi je omogočil, da sem obnovil znanje s področja zakonskih zahtev v povezavi s prakso«.
Tadej Falež, URI-Soča

»Zelo sem zadovoljen s podanimi informacijami iz realnih primerov oziroma s praktičnimi primeri in primeri dobrih praks«.
Davorin Pišotek, BR d.o.o.

Vsebina

8.30–9.00 | prihod udeležencev in registracija

9.00–10.00 | Učinkovitost strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu glede preprečevanja delovnih nezgod – praktične izkušnje (Franc Rančigaj, Inšpekcija nadzora delovnih razmerij, OE Celje-Velenje)

 • Predpisane naloge in vloga strokovnih delavcev za VZD
 • Kazenska in prekrškovna odgovornost – konkretni primeri
 • Odškodninska odgovornost – sodna praksa
 • Nezgode v zvezi z neustrezno delovno opremo (stroji, vozila)
 • Nezgode v zvezi z neuporabo osebne varovalne opreme
 • Nezgode v zvezi z nepravilno uporabo nevarnih snovi
 • Nezgode pri gradbenem delu
 • Nezgode pri intervencijah
 • Predlogi za izboljšave

10.00–11.00 | S pravilno dokumentacijo do nič delovnih nezgod (Darko Dajčman, inž. stroj.)

 • Pravilna uporaba uredb, direktiv, pravilnikov za proizvode – delovno opremo
 • Pomen oznake CE na delovni opremi
 • Postopki za novo in rabljeno delovno opremo
 • Zamenljiva oprema kot primer delovne opreme
 • Izjave in druge listine potrebne pri pregledu in preizkusu delovne opreme

11.00–11.30 | odmor

11.30–12.30 | Izvajanje biološkega monitoringa v podjetju (mag. Vilma Fece)

 • Pravne podlage
 • Proces izvedbe biološkega monitoringa
 • Interpretacija rezultatov
 • Ototoksičnost
 • Komuniciranje z zaposlenimi

12.30–13.30Zajezimo alkoholiziranost na delovnem mestu in zmanjšajmo nezgode (Tomaž Zupanc, Verteks d.o.o.)

 • Vpliv alkohola na delovnem mestu
 • Zakonodaja (ZVZD-1, ZDR-1, interni akt)
 • Ugotavljanje stopnje alkohola v izdihanem zraku v podjetju
 • Ukrepanje po ugotavljanju stopnje alkohola

Predavatelji

Darko Dajčman

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

Franc Rančigaj, univ. dipl. inž. stroj.

Svojo poklicno pot je začel že leta 1981 kot absolvent v mariborskem TAM-u. Nato je v razvojnem oddelku tovarne SIP Šempeter opravljal naloge vodje večje projektne skupine, za tem pa naloge vodje inženiringa v tovarni KIV Vransko. Leta 1991 se je zaposlil v občinskem inšpektoratu občine Celje kot vodja inšpekcije dela. Poleg službe je že…

mag. Vilma Fece

Mag. Vilma Fece je diplomirala na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, ter Fakulteti za organizacijske vede, kjer je s področja varstva okolja opravila tudi magisterij.  Leta 1981 se je zaposlila v Gorenju kot tehnolog in raziskovalec na področju površinskih obdelav, leta 1985 pa vodi področje varstva okolja, trenutno kot direktorica področja Varstvo okolja ter…

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.