Nič delovnih nezgod 2020

Datum izvedbe: 24.11.2020, od 09:00 do 14:00

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu kot najvišje prioritete v delovnem okolju

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 9 točkami.

Stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je še zmeraj zaskrbljujoče. To je razvidno tudi iz vsakoletnega poročila IRSD. Na podlagi izvedenih nadzorov je IRSD v letu 2019 ugotovil 10.889 kršitev delovnopravne zakonodaje, kar je nekoliko več kot v letu 2018. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v dejavnosti gradbeništva, v gostinski in nastanitveni dejavnosti s strežbo jedi in pijač ter v dejavnosti trgovine.

Prav skrb za varno in zdravo delo pa je še posebej prišla v ospredje v tem Covid letu.

Varnost zaposlenih je žal še vedno po pomenu nekje za ekonomskimi kazalniki. Vendar se pogosto dogaja, da morajo delodajalci v primeru resne nesreče pri delu ali pojava poklicne bolezni zaradi visokih stroškov odškodnin in regresnih zahtevkov svoje poslovanje  tudi ustaviti!

Varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu morajo biti najvišja prioriteta v delovnem okolju in temelj trajne poslovne uspešnosti. Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod pri delu, poklicnih bolezni ter bolezni, povezanih z delom, je nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalcev.

Zato že peto leto zapored za vas organiziramo strokovno srečanje.

Na srečanje vabimo direktorje, strokovne delavce in pooblaščence za varnost in zdravje pri delu, kadrovike, vodje oddelkov in vse, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

Skrb za varno in zdravo delo je obveza vsakega delodajalca, zato srečanja ne smete zamuditi.

»Na posvetu sem slišal zelo dobre predavatelje in dobre teme«.
Martin Kodelja, Salonit Anhovo d.d.

»Pohvalim praktične prikaze iz prakse«.
Matjaž Brodnik, Jungheinrich, d.o.o.

»Posvet nezgode pri delu mi je omogočil, da sem obnovil znanje s področja zakonskih zahtev v povezavi s prakso«.
Tadej Falež, URI-Soča

»Zelo sem zadovoljen s podanimi informacijami iz realnih primerov oziroma s praktičnimi primeri in primeri dobrih praks«.
Davorin Pišotek, BR d.o.o.

9.00 – 10.00 Odgovornost vodij pri počutju in zdravju sodelavcev (Simona Ažman)

 • Kaj lahko delodajalec stori dolgoročno in kaj kratkoročno – aktivnosti– kako jih povzeti, oblikovati in meriti učinke)
 • Odsotnost z dela in vloge vodij pri zmanjšanju odsotnosti
 • Odsotnost z dela in vpliv na organizacijo dela, na počutje na delovnem mestu, na obremenjenost sodelavcev

 10.00 – 11.00 Varnost in zdravje pri delu na gradbiščih (Tomaž Zupanc, Verteks)

 • Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Usposabljanje zaposlenih
 • Navodila za varno delo na gradbiščih
 • Osebna varovalna oprema na gradbiščih
 • Prva pomoč ob nezgodah
 • Upoštevanje ukrepov in navodil v zvezi s Covid-19

11.00 – 11.30 ODMOR

11.30 – 12.30 Preprečevanje zastrupitev z nevarnimi plini (Gašper Golob, Detektor sistemi)

Zelo pomembno področje zagotavljanja varnega delovnega okolja je tudi preprečevanje zastrupitev z nevarnimi plini. Predstavljene bodo:

 • nevarnosti zastrupitve s CO,
 • različne možnosti uporabe merilnikov ter
 • namestitve merilnikov in javljalnikov CO na delovnem mestu (za zgodnje zaznavanje prisotnosti CO na ustreznem mestu).

Ključnega pomena je v prvi vrsti zagotoviti ustrezno varno delovno okolje in ustrezno usposobljenost zaposlenih za rokovanje z opremo, delovnimi pripomočki in stroji.

12.30 – 14.00 Primeri dobre prakse

 • Skupina Impol (Željka Kutija)
  • Primer sistema preprečevanja nezgod pri delu
  • Vključevanje vseh zaposlenih in vodstva ob sprejemanju pravil in navodil
  • Kako komunicirati z vsemi zaposlenimi
  • Informacijska podpora sistema poklicnega zdravja in varnosti
 • Gorenje d.d. (Vilma Fece)
  • Potrebni resursi za dobro delovanje področja varnega in zdravega dela v podjetju
  • Rezultati VZD na primeru podjetja Gorenje
  • Obvladovanje uporabe nevarnih snovi
  • Izvajanje biološkega monitoringa
  • Slovensko in EU priznanje za dobro prakso VZD v podjetju

Avtorji

Gašper Golob

Gašper Golob, direktor podjetja Detektor sistemi d.o.o. in generalni sekretar Slovenskega združenja za požarno varstvo. Je strokovnjak za preventivno ravnanje pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom in za požarno varnost. Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo vodi sekcijo za publicistiko, usposabljanja in izobraževanja ter je vodja usposabljanja za požarnovarna vroča dela (HOT WORKS) po finski licenci SPEK ter usposabljanja za pridobitev licenc SZPV. V mednarodni konfederaciji nacionalnih organizacij s področja varstva pred požari, varnosti in naravnih nesreč CFPA-E je tudi član komisije za usposabljanja in marketing. Je soavtor in del projektnega vodstva razvojno raziskovalne naloge Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem, v kateri je predstavljeno med drugim tudi več kot 50 različnih scenarijev zastrupitve s CO ter prikaz gibanja CO po bivalnem prostoru v primeru uporabe različnih goriv.

mag. Vilma Fece

Mag. Vilma Fece je diplomirala na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, ter Fakulteti za organizacijske vede, kjer je s področja varstva okolja opravila tudi magisterij.  Leta 1981 se je zaposlila v Gorenju kot tehnolog in raziskovalec na področju površinskih obdelav, leta 1985 pa vodi področje varstva okolja, trenutno kot direktorica področja Varstvo okolja ter varno in zdravo delo. Je aktivna članica različnih komisij, združenj, društev s področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ter habilitirana predavateljica varstva okolja na Univerzi Maribor

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter Ecolab. V tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD. kjer je zadolžen za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za številna podjetje v Sloveniji.

Željka Kutija

Je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.