(Ne)fleksibilna delovna razmerja – kakšne so možnosti delodajalcev

(Ne)fleksibilna delovna razmerja – kakšne so možnosti delodajalcev

Praktični seminar

Prijava

Fleksibilna delovna razmerja so lahko avtorske in podjemne pogodbe, pogodbe z upokojenci, s.p-ji, študenti, preko agencij za posredovanje delovne sile ali tako imenovane prekarne oblike dela.

Pa so vse te oblike res toliko fleksibilne in stroškovno učinkovite? Še vedno se nam ob njih zastavljajo mnoga vprašanja:

 • Ali so vse te oblike opravljanja dela res zakonite?
 • Kdaj se določeno delo ne sme opravljati izven delovnega razmerja in je treba skleniti pogodbo o zaposlitvi?
 • Kaj narediti v primeru, če delavec ne želi skleniti pogodbe o zaposlitvi?
 • Kako naj bo opredeljeno takšno razmerje?
 • Kakšna je davčna obravnava posameznih pogodbenih oblik?
 • Kje so še možnosti za večjo fleksibilnost pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (pogodba za določen čas, delovni čas, kraj opravljanja dela, premeščanje, plačilo …)?

Zaradi vse pogosteje ugotovljenih nepravilnosti je pomembno, da tovrstne fleksibilne oblike zaposlovanja obvladate popolno.

S strokovnjakoma za delovno in davčno pravo bomo vse oblike, na podlagi katerih lahko posameznik opravlja delo za delodajalca, in omejitve, ki pri tem veljajo, podrobno obravnavali in celovito predstavili na praktičnem seminarju.


Komu je seminar namenjen?
Direktorjem, vodjem kadrovskih in pravnih služb, drugim strokovnim sodelavcem, zaposlenim v kadrovskih službah in oddelkih za ravnanje z ljudmi pri delu, osebam, ki pripravljajo obračune plač ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete s tovrstno tematiko.

Koristi

 • Poznavanje različnih oblik fleksibilnega urejanja delovnih razmerij,
 • pravilno urejanje fleksibilnih oblik dela v praksi,
 • hitra priprava na ključne novosti in spremembe,
 • usklajeno poslovanje  z zakonodajo,
 • izmenjava izkušenj iz prakse in povezava s kolegi iz stroke,
 • odgovori na vprašanja. Pošljite nam jih že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Obravnavali bomo predvsem naslednje vsebine in vprašanja:

 • Avtorske pogodbe
 • Podjemne pogodbe
 • Pogodbe o začasnem oziroma občasnem delu upokojencev
 • Pogodbe z s.p-ji
 • Študentsko delo
 • Agencijsko delo – pravice, omejitve
 • Outsourcing – in v zvezi s tem vprašanje prenosa/prevzema delavcev
 • Davčna obravnava posameznih pogodbenih oblik
 • Kdaj se šteje, da gre za delo na črno?
 • Kdo so ekonomsko odvisne osebe in kakšne so njihove pravice?
 • Kdaj je obvezna sklenitev delovnega razmerja?
 • Kaj sploh so elementi delovnega razmerja?
 • Kakšne so pravne in kakšne davčne posledice ugotovitve obstoja delovnega razmerja?
 • Kje so še možnosti za bolj fleksibilno ureditev dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi?

Predavatelji

Irena Kamenščak

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je davčna in pravna svetovalka. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi predavanj.

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 22.10.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.