Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila

Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila

Online seminar v živo

Prijava

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Evidenčna javna naročila so javna naročila, kjer se ZJN-3 ne uporablja in predstavljajo javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je manjša od 40.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in manjša od 80.000 evrov za javno naročilo gradenj. Na podlagi prvega odstavka 90. člena ZIUZEOP in 5. člena ZZUOOP tako višje mejne vrednosti na splošnem področju veljajo do 31. decembra 2021.

Naročila male vrednosti pa so javna naročila, pri katerih je za blago in storitve mejna vrednost za objavo obvestil o naročilu v Uradu za publikacije Evropske unije 139.000 (za ministrstva in občine) oziroma 214.000 (za druge osebe javnega prava) eurov brez DDV in na infrastrukturnem področju mejna vrednost 428.000 eurov brez DDV, za javna naročila gradenj pa je prag 1.000.0000 EUR brez DDV. Na podlagi prvega odstavka 38. člena ZIUOOPE in 3. člena ZDUOP se lahko postopek naročila male vrednosti na splošnem področju za gradnje uporablja do 31. decembra 2021.

Praksa kaže, da je obravnava naročil male vrednosti ter evidenčnih javnih naročil pogosto nedosledna.

Oglejte si izsek s seminarja


Z eno najbolj renomiranih predavateljic in strokovnjakinj na tem področju vas vabimo na online seminar v živo.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma od 9.00 do 11.30. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Vprašanja pa lahko pošljete že vnaprej, na naslov: medeja.brglez@zfm.si

Koristi

 • Pravilno boste pripravili razpisno dokumentacijo in pravilno izvedli postopek oddaje javnega naročila male vrednost ali evidenčnega javnega naročila,
 • Zaradi drobljenja javnih naročil ne boste prišli v nasprotje z zakonodajo;
 • Prejeli boste odgovore na vprašanja tudi po online seminarju.

Vsebina

 1. Kako v praksi izvajamo strokovni dialog in kdaj
 2. Zakaj je pomembna ocenjena vrednost javnega naročila in kako jo izračunamo
 3. Ali lahko naročnik spremni višino zagotovljenih sredstev med postopkom
 4. Kako in kdaj oblikujemo sklope in po sklopih oddamo javno naročilo, praksa DKom
 5. Kaj so evidenčna naročila, kako jih izvajamo
 6. Kako pripravimo razpisno dokumentacijo za naročila male vrednosti
 7. Kdaj in kako preverjamo dokazila v postopkih naročila male vrednosti
 8. Kdaj gre za drobljenje javnih naročil in kakšne so sankcije (praksa)
 9. Kako določamo roke v postopkih naročil male vrednosti
 10. Kdaj se lahko v teh postopkih vloži zahtevek za revizijo, kljub odpiranju ponudb,
 11. Kaj pomeni, da naročnik lahko izbere samo dopustno ponudbo
 12. Kakšna so ravnanja naročnika v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb
 13. Kakšna je narava roka za sprejem odločitve o izbiri
 14. Kaj  v praksi pomeni standard obrazloženosti naročnikove odločitve
 15. Kaj storiti, če ponudbene cene presegajo zagotovljena sredstva
 16. Pregled določb interventne zakonodaje, ki vplivajo na konkretna ravnanja naročnika pri vodenju razpisov

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.