Napotitev delavcev na delo v tujino

Napotitev delavcev na delo v tujino

E-seminar

Prijava
Kdaj?
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

NOVO: Spletna učilnica Forum Akademija

Do vsebin e-seminarja boste dostopali preko spletne učilnice, ki vam zagotavlja:

 • prilagojene vsebine, ki omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo osvojitev znanja,
 • sprotno preverjanje znanja za popolno razumevanje vsebin,
 • ter končni test, po zaključku katerega si natisnete potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Takšen način izobraževanja vam omogoča, da boste znanje osvojili hitro, udobno, brez odhoda z delovnega mesta in kasneje imeli strokovne podlage in nasvete takoj pri roki. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov.


Od 1. 1. 2018 se uporabljata Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in spremembe Zakona o dohodnini, ki sta na področju napotenih delavcev prinesla številne novosti. Porajajo se številna vprašanja:

 • Kakšen je rezidentski status napotenega delavca?
 • Kako napotenemu delavcu obračunati plačo?
 • Ali obračunati dnevnico, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje?
 • Katere dajatve so obvezne v Republiki Sloveniji in katere v državi, v katero so napoteni?
 • Kakšen je postopek za izogibanje dvojni obdavčitvi?

Ker je pravna podlaga, ki ureja področje napotenih delavcev v tujino, specifična in zelo raznolika, saj gre za zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov, smo za vas pripravili praktični e-seminar, kjer boste razjasnili dileme in se izognili morebitnim kršitvam in sankcijam.

Koristi

 • nepogrešljive informacije o čezmejnem izvajanju storitev in napotitvah delavcev v tujino z vidika novega ZČmIS,
 • pravni, socialni in davčni vidik napotitve na delo v tujino,
 • predstavitev novosti pri obrazcu A1, zavarovanje napotenih delavcev, osnova za plačilo prispevkov in davkov, nacionalna pravila pri obračunu plače, obračun plače napotenih delavcev, izpolnjevanje REK obrazca, povračila stroškov,
 • možnost hitre uporabe znanja v prakso.

Preko spletne učilnice boste s testi sprotno ponavljali in utrjevali svoje znanje in ob zaključku izobraževanja prejeli potrdilo.

Vsebina

 • Pravni vidik napotitve na delo v tujino
 • Evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanj (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenije sklenila sporazum
 • Davčna obravnava napotenih delavcev na delo v tujino
 • Specifike službene poti in napotitve na delo v tujino (kdaj eno, kdaj drugo)
 • Davčna obravnava povračli stroškov napotenim delavcem
 • Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS
 • Načini in pogoji čezmejnega izvajanja storitve
 • Obveznosti delodajalca in delavca
 • Subsidiarna odgovornost
 • Postopek in pogoji izdaje obrazca A1
 • Obvezne prijave in druge obveznosti v nekaterih državah članicah (Avstrija, Nemčija, Italija, Švica)

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
148,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.

Košarica
0