Napoteni delavci – dileme na pravnem, socialnem in davčnem področju

Napoteni delavci – dileme na pravnem, socialnem in davčnem področju

Strokovni online seminar

Prijava
Kdaj?
21. 10. 2021, od 9.00 do 13.15
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

V mesecu juliju je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, kjer gre v osnovi za prenos Direktiv EU v pravni red RS.

Delodajalci morate ob napotitvah v tujino pri uvajanju sprememb v prakso skrbeti, da vso zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov, izvajate skladno z zakonodajo in pri tem upoštevate še številne pravne posebnosti držav, kjer poslujete.

Udeležite se strokovnega online seminarja s strokovnjakinjo mag. Brigito Osojnik, ki vam bo na številnih praktičnih primerih prikazala, kako se spopadati z raznovrstno zakonodajo, poleg tega pa bo pojasnila, kako se izogniti nepravilnostim.


Komu je seminar namenjen? Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, pravnikom, računovodjem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z napotitvami v tujino.

Koristi

 • Dobili boste nepogrešljive informacije o raznovrstni zakonodaji, ki jo morate upoštevati ob napotitvah delavcev v tujino: slovenski delodajalec, ki običajno opravlja dejavnost v RS, lahko z namenom izvedbe storitve napoti delavca na delo v drugo državo le na enega izmed dovoljenih načinov.
 • Predstavljeni bodo številni praktični primeri: zavarovanje napotenih delavcev, osnova za plačilo prispevkov in davkov, nacionalna pravila pri obračunu plače, primeri obračunov plač napotenim delavcem, izpolnjevanje REK obrazca, povračila stroškov ipd.
 • Usvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, boste takoj prenesli v prakso: pošljite nam vaša konkretna vprašanja že pred seminarjem na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

1. Delovnopravni vidik napotenih delavcev na delo v tujino:

 • obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1;
 • Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – prenos Direktive 957/2018/EU v pravni red RS (že sprejet);
 • razlikovanje med službenim potovanjem v tujino in napotitvijo na delo v tujino na praktičnih primerih.

2. Pravne podlage za socialno varnost napotenih delavcev:

 • Uredba (ES) št. 883/2004 in Uredba (ES) št. 987/2009 (razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004);
 • pridobitev A1 (po ZČmIS, za napotitve na podlagi bilateralnih sporazumov, za napotitve v Združeno kraljevstvo in napotitve v tretje države);
 • osnova za obračun prispevkov za socialno varnost – razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004.

3. Davčni vidik napotenih delavcev na delov v tujino

 • nacionalna pravila pri obračunu plače napotenega delavca na delo v tujino (kdaj ima dohodek vir v Sloveniji, rezidentski status napotenega delavca, ugotavljanje davčne osnove pri obračunu plače napotenega delavca);
 • uporaba pravil mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (napotitev rezidenta in napotitev nerezidenta);
 • povračila stroškov povezana z delom, ki se lahko napotenemu delavcu izplačajo neobdavčeno (kdaj govorimo o kratkotrajnih napotitvah in kdaj o daljših napotitvah, presoja neprekinjenosti in druge dileme);
 • primeri obračunov plač pri napotitvah do 30 dni, napotitvah od 30 do 90 dni in napotitvah nad 90 dni.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 28. 9. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.