Napotitev delavcev na delo v tujino – pravni, socialni in davčni vidik, s poudarkom na praktičnih primerih in rešitvah dilem iz prakse

Napotitev delavcev na delo v tujino – pravni, socialni in davčni vidik, s poudarkom na praktičnih primerih in rešitvah dilem iz prakse

Praktični seminar

Prijava

Minili sta dve leti od uveljavitve Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Od začetnih številnih dilem o tem, kdaj je treba pridobiti obrazec A1, kako je s sočasnimi zaposlitvami in pridobivanjem obrazcev A1 za voznike, ki opravljajo prevoze blaga po EU, se v zadnjem obdobju delodajalci spopadate predvsem s pomanjkanjem delovne sile. Predvsem pa morate skrbeti, da vso zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov, izvajate skladno z zakonodajo in pri tem upoštevate še številne pravne posebnosti držav, kjer poslujete.

Udeležite se strokovnega seminarja s strokovnjakinjo mag. Brigito Osojnik, ki vam bo na številnih praktičnih primerih prikazala, kako se spopadati z raznovrstno zakonodajo, poleg tega pa bo razjasnila številne odkrite nepravilnosti pri delovnih kot davčnih inšpekcijskih pregledih.


Komu je seminar namenjen?

Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, pravnikom, računovodjem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z napotitvami v tujino.

Koristi

Koristi strokovnega seminarja:

 • Dobili boste nepogrešljive informacije o raznovrstni zakonodaji, ki jo morate upoštevati ob napotitvah delavcev v tujino: slovenski delodajalec, ki običajno opravlja dejavnost v RS, lahko z namenom izvedbe storitve napoti delavca na delo v drugo državo le na enega izmed dovoljenih načinov.
 • Predstavljeni bodo številni praktični primeri: zavarovanje napotenih delavcev, osnova za plačilo prispevkov in davkov, nacionalna pravila pri obračunu plače, primeri obračunov plač napotenim delavcem, izpolnjevanje REK obrazca, povračila stroškov ipd.
 • Usvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, boste takoj prenesli v prakso: pošljite nam vaša konkretna vprašanja že pred seminarjem na naslov: gorjup@zfm.si.

Vsebina

 • ZDR-1 (obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi z napotenim delavcem, kdaj lahko delavec odkloni napotitev);
 • Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev;
 • razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino na praktičnih primerih;
 • Uredba (ES) št. 883/2004 in Uredba (ES) št. 987/2009 (razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004);
 • pridobitev A1 po Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev;
 • osnova za obračun prispevkov za socialno varnost – razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004;
 • nacionalna pravila pri obračunu plače (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti);
 • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti …);
 • praktični primeri obračunov plač – rezidenti in nerezidenti – 12. in 13. člen Uredbe 883/2004 (napotitve do 30 dni, napotitve od 30 do 90 dni in napotitve nad 90 dni);
 • odkrite nepravilnosti v inšpekcijskih nadzorih za obdobja od 1. 1. 2018 dalje.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.