Napoteni delavci in davčna obravnava na podlagi praktičnih primerov

Napoteni delavci in davčna obravnava na podlagi praktičnih primerov

Seminar

Prijava

Pri obravnavi dohodkov napotenih delavcev, je treba najprej razmejiti, kdaj gre za napotitev delavca in kdaj za službeno pot. Od razlikovanja je odvisna davčna obravnava dohodkov, ki jih ti delavci prejmejo.

Glede presoje, kakšna je v posameznem konkretnem primeru davčna obravnava posameznih povračil stroškov oziroma dohodkov je treba poudariti, da je treba davčno obravnavo presojati glede na dejstva in okoliščine posameznega primera.

Ker se pri svojem delu srečujete z mnogimi primeri obračuna dohodkov napotenih delavcev, pri tem pa ne najdete odgovorov na vsa odprta vprašanja, vas vabimo, da se prijavite na seminar.

 

Koristi

Seminar je zastavljen tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov in sodne prakse zagotovo:

 • poznali razmejtev med službeno potjo in napotitivijo na delo v tujino
 • znali obračunati plače napotenim delavcem po nacionalnih pravilih,
 • pravilno uporabljali pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja za rezidente in nerezidente,
 • dobili odgovore na vsa vaša vprašanja, ki bodo podkrepljeni s primeri iz prakse.

Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

1 Davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino:

 • razmejtev med službeno potjo in napotitivijo na delo v tujino
 • obračun plače napotenim delavcem po nacionalnih pravilih (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
 • uporaba pravil mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja za rezidente in nerezidente;
 • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…).

2 Praktični primeri obračuna plač napotenim delavcem na delo v tujino:

 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu in nerezidentu (napotitev od 30 dni do 90 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu in nerezidentu (napotitev nad 90 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu in nerezidentu (napotitev do 30 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 13. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu in nerezidentu;
 • obračun plače napotenemu delavcu – prispevki za socialno varnost in dohodnina plačana v tujini – rezidentu in nerezidentu;
 • praktični primeri obračuna plače napotenim delavcem na podlagi konkretnih primerov podanih s strani udeležencev (konkretne primere oziroma vprašanja naj udeleženci podajo pred izvedbo seminarja).

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

OPZ Vič

Obrtno-Podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta, Ljubljana, Slovenia

Datum: 19.6.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.