Letni pogovor s sodelavcem v javnem sektorju

Letni pogovor s sodelavcem v javnem sektorju

Enodnevni seminar

Prijava
Letni pogovor s sodelavcem – ključni element razvoja kadrov in upravljanja delovne uspešnosti v upravi.

Vir: http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/SOUS/mnenja/letnipogovorssodelavcem.pdf

105. člen Zakona o javnih uslužbencih določa, da mora nadrejeni spremljati delo, strokovno usposobljenost in kariero javnih uslužbencev ter vsaj enkrat letno o tem opraviti razgovor z vsakim javnim uslužbencem. Letni pogovor je učinkovit, nujen in praktično nepogrešljiv instrument za uspešno vodenje zaposlenih, za doseganje zastavljenih ciljev, za realizacijo dogovorjenih nalog, kot tudi osnova za pripravo letne ocene.

Vodja mora biti za strokovno in pravilno pripravo ter izvedbo pogovora usposobljen, sicer se lahko spremeni v nestrukturiran in nepovezan pogovor. Na pogovor morajo biti pripravljeni tudi sodelavci – enako pomembne so aktivnosti vodje, zaposlenega in kadrovske službe.

Vsak zaposleni mora biti seznanjen s poslovnim načrtom, programom dela in cilji enote/oddelka/sektorja ter posledično z osebnimi cilji, zato je ZDAJ optimalni čas za izvedbo letnega pogovora. Na izvedbo letnega pogovora vas bomo celovito pripravili na praktičnem seminarju z delavnico:

 

Koristi praktičnega seminarja:

 • Celovito se boste pripravili na letni pogovor: aktivnosti in obveznosti pred pogovorom.

 • Obvladali boste izvedbo letnega pogovora: izvedba pogovora in obdobje do naslednjega pogovora.

 • Znali boste predvideti težavne ali neprijetne situacije, ki lahko nastopijo na pogovoru.

 • Uspešno boste v pogovore vključili tudi zaposlene: spremljanje dela svojih sodelavcev, usmerjanje, spodbujanje in sprotno odzivanje na dogodke v kolektivu.

 • Učinkovito boste izvajali sistem upravljanja s kadri: načrtovanje in organiziranje dela, načrtovanje usposabljanja in izobraževanja, karierno načrtovanje zaposlenih, iskanje talentov …

 • Dobili boste odgovore na vprašanja. Pošljite nam jih že pred pričetkom seminarja na naslov: kadri@zfm.si.

Dodatno:

Udeleženci praktičnega seminarja prejmete vzorce:

 • Priprava zaposlenega na letni pogovor,
 • Zapis dogovorov na letnem pogovoru,
 • Zapis dogovorov na letnem pogovoru – za kadrovsko službo,
 • Zaključki in predlogi na letnem pogovoru – za kadrovsko službo,

s katerimi boste na delavnici vadili konkretno izvedbo pogovora, dobili nasvete, priporočila in smernice glede ustreznega izražanja mnenja in stališč.

Koristi

Vsebina

Kratka vsebina seminarja
 • namen oziroma pomen letnega pogovora s sodelavcem
 • razvojni letni pogovor in ocenjevalni pogovor s sodelavcem
 • vsebina in faze izvedbe letnega pogovora
 • priprava na letni pogovor
 • izvedba oziroma potek letnega pogovora
 • aktivnosti po izvedenem letnem pogovoru
 • letni pogovor kot eno izmed orodij učinkovitega upravljanja s kadri v javnem sektorju
Komu je seminar namenjen?
 • najvišjim vodilnim – menedžerjem v javnem sektorju
 • vodjem v javnem sektorju
 • zaposlenim v kadrovskih službah pri subjektih javnega sektorja
 • odgovornim za sistem upravljanja s kadri v javnem sektorju

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.