Kontrolna mapa za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja
248,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Kontrolna mapa za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja

248,00  DDV ni vštet v ceno

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

NOVO: Dokumentacija za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja

Ne glede na vrsto in velikost vašega podjetja, bo okoljski inšpektor ob obisku pri vaspregledal in preveril najmanj:

 • So v sistem vključeni vsi odpadki, ki nastanejo pri vaši dejavnosti?
 • Pravilno ločujete med nekomunalnimi in komunalnimi odpadki?
 • So številke in količine vaših odpadkov pravilno določene?
 • So zabojniki za začasno skladiščenje odpadkov pravilno označeni?
 • Imate določena in označena mesta za začasno skladiščenje odpadkov?
 • Imate sklenjene pogodbe s prevzemniki odpadkov?
 • Imate izdelan načrt gospodarjenja z odpadki?
 • Vodite evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi?
 • Vsako leto pravilno poročate o nastalih odpadkih za preteklo koledarsko leto?
 • Spremljate zakonodajo in v podjetju sproti pravilno uvajate spremenjene zahteve?

Če vsaj na enega od vprašanj odgovorite z NE, vam izkušena strokovnjakinja priporoča uporabo: Kontrolne mape za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja.


S to kontrolno mapo vam zagotavljamo, da boste vedno pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja in hkrati:

 • prihranili čas, ker imate na enem mestu strnjen pregled, kaj in do kdaj ste obvezani izpolniti – Poglejte primer tukaj!
 • pravilno upoštevali zakonodajne zahteve;
 • imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo– kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo odlagate vso dokumentacijo, kar vam omogoča trajno shranjevanje in celovit pregled;
 • hitro prejeli odgovor na vaše vprašanje. Pošljite ga na:okolje@zfm.si.

Ta mapa je nepogrešljiv pripomoček vsakega pooblaščenca za varstvo okolja in odgovorne osebe za ravnanje z odpadki!

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Vsebina

Pojasnila zakonodaje in obveznosti zavezancev

 • Splošno o zakonodaji
 • Zakonodaja s področja varstva okolja
 • Obveznosti s področja varstva okolja
 • Obveznosti ravnanja z odpadki
 • Obveznosti emisije v zrak
 • Obveznosti emisije v vode
 • Obveznosti za hrup
 • Zbirnik dokumentacije

Inšpekcijski nadzor

 • Priprava na inšpekcijski nadzor
 • Inšpekcijski nadzor – postopek, pregled, potek
 • Višina glob za kršitve

POSTOPKOVNIKI

 • Postopkovnik za določitev številke odpadku
 • Postopkovnik za določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Postopkovniki in navodila za skladiščenje nevarnih tekočin
 • Pregled za vodenje evidenc
 • Pregled za poročanje o odpadkih
 • Pregled za izdelavo načrtov
 • Pregled za ravnanje z embalažo
 • Povzetek obveznosti za ravnanje z odpadki
 • Pregled: roki za opravljanje prvih meritev emisije v zrak
 • Pregled: ukrepanje v primerih preseganja mejnih vrednosti emisije v zrak
 • Pregled obveznosti zavezancev za emisije v zrak
 • Pregled: vrste odpadnih vod
 • Pregled: roki za opravljanje prvih meritev za odpadne vode
 • Pregled: prepoved odvajanja odpadnih vod

VPRAŠALNIKI

 • Vprašalnik: določitev onesnaževanja
 • Vprašalnik: določitev statusa glede na ravnanje z odpadki
 • Vprašalnik: ravnanje z odpadki
 • Vprašalnik: emisije v zrak
 • Vprašalnik: emisije v vode
 • Vprašalnik: hrup

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.