Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

248,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Inšpektorat za delo v teh kriznih časih nenehno poudarja, da so delodajalci v delovnih procesih vsem zaposlenim dolžni zagotoviti varno in zdravo delo. Glede ukrepov se morajo posvetovati s pooblaščenci za varno in zdravo delo ter izvajalci medicine dela, ki so tudi v teh razmerah dolžni svetovati delodajalcem, kako v redni delovni proces ustrezno vnesti vidik zdravega in varnega dela.

Da bi se izognili kršitvam in pri roki imeli strokovno in zanesljivo oporo pri urejanju vseh postopkov, tudi v povezavi z interventnimi ukrepi in priporočili za delodajalce ter da boste suvereno vodili vso potrebno dokumentacijo ter bili pripravljeni na morebitni obisk inšpektorja za delo, smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili kontrolno mapo za pripravo na obisk inšpektorja za delo.

Kontrolna mapa z dostopom do portala e-Kadrovik vam zagotavlja:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh (tudi trenutne interventne ukrepe),
 • strokovne razlage, praktična navodila, preverjene primere in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso,
 • uporabne vzorce, obrazce in primere dokumentacije,
 • primere iz prakse in odgovore na konkretna vprašanja in
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov.

Do strokovnih podlag lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli, tako si zagotovite:

 • natančne razlage na podlagi praktičnih primerov – v kontrolni mapi in na portalu;
 • z zakonodajo skladno izdelavo celotne potrebne dokumentacije – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov;
 • manj administracije, skrajšane postopke ter s tem prihranek časa in denarja – preprosto uporabite vzorec na portalu, in ga pripravite v skladu s posebnostmi poslovanja vaše organizacije;
 • učinkovito vpeljavo ukrepov za preprečevanje kršitev – enostavna, kratka in pregledna navodila: na kaj morate biti posebej pozorni, napake, ki si jih ne smete privoščiti, določbe, ki
 • vas zavezujejo v nekaterih posebnih primerih (varovane kategorije delavcev, študenti, zaposlovanje tujcev …).

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

 • splošno, načela in organiziranost
 • pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev
 • postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
 • ukrepi inšpektorjev
 • odškodninska odgovornost
 • kazenske določbe

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij

 • pristojnosti
 • pooblastila
 • postopek nadzora (inšpekcijski, prekrškovni)
 • ukrepi inšpektorja za delo
 • nadzor, najpogostejše kršitve in ukrepi

Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem in javnem sektorju

 • plačilo za delo
 • delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela
 • najpogostejše kršitve

Kratka vsebina portala:

 • Splošno
 • Zakonodaja
 • Interni pravilniki (obvezni in priporočljivi)
 • Dokumentacija pri urejanju delovnih razmerij
 • Mobing oz. ukrepi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Obveščanje sindikata
 • Študentsko delo in delo dijakov
 • Delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
 • Opravljanje dela na osnovi drugih pravnih oblik Področje varnosti in zdravja pri delu
 • Kontrolni listi

Vsi dokumenti so primerni za sprotno izpolnjevanje in prilagajanje potrebam. Dokumente lahko shranite v e-obliki ali natisnete.

Avtorji

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.