Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

248,00  DDV ni vštet v ceno

Online strokovna pojasnila, vzorci pravilnikov, pogodb, postopkov in druge obvezne dokumentacije

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Ali veste, kateri so obvezni interni akti, za katere boste prejeli kazen, če delovna inšpekcija opravi pregled in ugotovi da jih nimate? In kateri interni akti so za podjetje predvsem uporabni, s katerimi si delodajalec organizira delo, v izogib kasnejšim nevšečnostim? Ali veste, kako pripraviti pogodbo o zaposlitvi, z vsemi zakonsko obveznimi elementi, predvsem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, kjer inšpektorji še vedno ugotavljajo, da pogosto ne vsebuje utemeljenih razlogov?

Na obisk inšpektorja za delo morate biti pripravljeni v vsakem trenutku, zato je nujno, da imate kadrovsko administracijo in postopke v celoti usklajene s številnimi zakonodajnimi zahtevami.

Inšpektorji še vedno vsako leto ugotavljajo, da so v praksi najpogostejše kršitve predvsem na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, glede sklepanja pogodb, vodenja evidenc delovnega časa in zaposlovanja na črno.

Da bi se izognili takšnim skrbem za vaše podjetje, pri roki imeli strokovno in zanesljivo oporo pri urejanju vseh postopkov, da boste suvereno vodili vso potrebno dokumentacijo ter bili pripravljeni na morebitni obisk inšpektorja za delo, smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili Kontrolno mapo za pripravo na obisk inšpektorja za delo.

Online kontrolna mapa z dostopom do portala e-Kadrovik vam zagotavlja:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • strokovne razlage, praktična navodila, preverjene primere in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso,
 • uporabne vzorce, obrazce in primere dokumentacije (vzorci obveznih in priporočljivih pravilnikov, vzorci pogodb o zaposlitvi, postopkovniki…),
 • primere iz prakse in odgovore na konkretna vprašanja in
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov.

 Do strokovnih podlag lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli, tako si zagotovite:

 • natančne razlage na podlagi praktičnih primerov – opisano v pojasnilih na portalu,
 • z zakonodajo skladno izdelavo celotne potrebne dokumentacije – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov,
 • manj administracije, skrajšane postopke ter s tem prihranek časa in denarja – preprosto uporabite vzorec na portalu, in ga pripravite v skladu s posebnostmi poslovanja vaše organizacije,
 • učinkovito vpeljavo ukrepov za preprečevanje kršitev – enostavna, kratka in pregledna navodila: na kaj morate biti posebej pozorni, napake, ki si jih ne smete privoščiti, določbe, ki vas zavezujejo v nekaterih posebnih primerih (varovane kategorije delavcev, študenti, zaposlovanje tujcev …).

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

 • splošno, načela in organiziranost
 • pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev
 • postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
 • ukrepi inšpektorjev
 • odškodninska odgovornost
 • kazenske določbe

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij

 • pristojnosti
 • pooblastila
 • postopek nadzora (inšpekcijski, prekrškovni)
 • ukrepi inšpektorja za delo
 • nadzor, najpogostejše kršitve in ukrepi

Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem in javnem sektorju

 • plačilo za delo
 • delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela
 • najpogostejše kršitve

Kratka vsebina portala:

 • Splošno
 • Zakonodaja
 • Interni pravilniki (obvezni in priporočljivi)
 • Dokumentacija pri urejanju delovnih razmerij
 • Mobing oz. ukrepi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Obveščanje sindikata
 • Študentsko delo in delo dijakov
 • Delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
 • Opravljanje dela na osnovi drugih pravnih oblik Področje varnosti in zdravja pri delu
 • Kontrolni listi

Mapa na portalu pod rubriko moji priročniki vsebuje:

 • Inšpekcijski nadzor in zakonodaja
 • Notranji pravni akti
 • Področje varnosti in zdravja pri delu
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Sodelovanje s sindikatom
 • Dokumentacija za urejena delovna razmerja

Vzorci na portalu:

 • Delo od doma
 • Dokumentacija za urejanje delovnih razmerij
 • Obvezni interni akti
 • Ostali interni akti
 • Postopkovniki
 • Primeri iz prakse

Vsi dokumenti so primerni za sprotno izpolnjevanje in prilagajanje potrebam. Dokumente lahko shranite v e-obliki ali natisnete.

Avtorji

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.