Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

248,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

»Inšpektorji za delo so v letu 2018 izrekli za 3.833.344,66 EUR glob. Še vedno je največ kršitev na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar 5.535 je bilo kršitev inštituta plačila za delo, ogromno pa je še vedno kršitev vodenja evidenc na področju dela in socialne varnosti (935 kršitev), in sicer so najpogosteje ugotovljene kršitve v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem počitkov (opustitve in prirejanje evidenc). Še vedno ugotavljamo, da se delodajalci kot odgovorne osebe ne zavedajo svoje odgovornosti za zagotavljanje varnosti in zdravja svojim delavcem, kar še posebno velja za delodajalce, ki zaposlujejo manjše število delavcev.«

Vir: Letna poročila Inšpektorata za delo


Kadrovsko administracijo in postopke morate imeti v celoti usklajeno s številnimi zakonodajnimi zahtevami (med napovedanimi novostmi je tudi obvezno evidentiranje delovnega časa), le tako ste v vsakem trenutku pripravljeni na obisk inšpektorja za delo ter lahko tudi se izognete izrečenim globam.

Pri tem vam pomagamo z edinstvenim pripomočkom, ki smo ga pripravili v sodelovanju s strokovnjaki:

S strokovnimi navodili za pravilno ravnanje ter seznami in postopkovniki za preverjanje dokumentacije boste:

 • Dobili hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov, ki so vedno pri roki.
 • Učinkovito zmanjšali administracijo in s skrajšanjem postopkov prihranili veliko časa in denarja – preprosto uporabite vzorec iz zbirke obveznih in priporočljivih dokumentov.
 • Enostavno vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev – preko enostavnih, strokovnih in preglednih navodil na kaj morate biti posebej pozorni in katerih napak si ne smete privoščiti.
 • Vedno pripravljeni na obisk inšpektorja za delo – nasveti: katere dokumente bo inšpektor verjetno zahteval in kako se ob obisku odzvati.

Kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo shranjujete vso dokumentacijo in zapise (zapisnike, opombe, dokazila, sporočila, dopise …), kar vam omogoča celovit pregled in trajno shranjevanje na enem mestu.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

 • splošno, načela in organiziranost
 • pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev
 • postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
 • ukrepi inšpektorjev
 • odškodninska odgovornost
 • kazenske določbe

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij

 • pristojnosti
 • pooblastila
 • postopek nadzora (inšpekcijski, prekrškovni)
 • ukrepi inšpektorja za delo
 • nadzor, najpogostejše kršitve in ukrepi

Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem in javnem sektorju

 • plačilo za delo
 • delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela
 • najpogostejše kršitve

Kratka vsebina portala:

 • Splošno
 • Zakonodaja
 • Interni pravilniki (obvezni in priporočljivi)
 • Dokumentacija pri urejanju delovnih razmerij
 • Mobing oz. ukrepi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Obveščanje sindikata
 • Študentsko delo in delo dijakov
 • Delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
 • Opravljanje dela na osnovi drugih pravnih oblik Področje varnosti in zdravja pri delu
 • Kontrolni listi

Vsi dokumenti so primerni za sprotno izpolnjevanje in prilagajanje potrebam. Dokumente lahko shranite v e-obliki ali natisnete.

Avtorji

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.