Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

Kontrolna mapa za pripravo na nadzor šolske inšpekcije

148,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Kot zastopnik in pedagoški vodja vzgojno-izobraževalne organizacije ste odgovorni za nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter strokovnim delom zaposlenih. To pomeni stalno skrb za zakonsko skladno pedagoško dokumentacijo in pravilno vodenje postopkov.

Svoje obveznosti si lahko olajšate z natančnim pregledom nad vsemi dolžnostmi, s pomočjo katerega boste hitro našli pomanjkljivosti v zbirki obveznih dokumentov ali neustrezno urejeno delovno področje in tako boste suvereno pripravljeni na obisk šolskega inšpektorja.

Zagotovite zakonitost delovanja zavoda s pomočjo novega pripomočka na slovenskem trgu.


Strokovna pojasnila in napotki, ki jih vsebuje v kontrolna mapa

+

Vzorci v digitalni obliki: kontrolni listi, postopkovniki in seznami

Dodatna ugodnost za naročnike: Izvajanje pravic učencev s posebnimi potrebami avtor: Alen Kofol

Kontrolna mapa vam omogoča učinkovito pripravo na nadzor inšpektorja za šolstvo.

S pomočjo strokovnih navodil za pravilno ravnanje in kontrolnih listov ter seznamov za preverjanje dokumentacije boste:

 • dosledno izvajali obveznosti, ki izhajajo iz zelo obsežne zakonodaje;
 • poznali delovanje šolske inšpekcije in vaše dolžnosti ter pravice v postopku: kako nadzor poteka v praksi, kakšni so postopki, roki, pravice in dolžnosti tako inšpektorja kot tudi ravnatelja;
 • pravilno vodili postopke, se izognili kršitvam in s tem tudi morebitnim ukrepom oziroma sankcijam.

Kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo shranjujete vso dokumentacijo in zapise (zapisnike, opombe, dokazila, sporočila, dopise …), kar vam omogoča trajno shranjevanje na enem mestu in celovit pregled.

Ne pozabite – po Enotnem klasicikacijskem načrtu za VIZ je uradna dokumentacija o inšpekcijskih nadzorih arhivsko gradivo, zato morate z njo ravnati skrbno.

Strokovna pojasnila in napotki v kontrolni mapi:

ŠOLSKA INŠPEKCIJA

 • Dolžnost ravnatelja za zagotavljanje zakonitosti delovanja zavoda
 • O šolski inšpekciji
 • Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Izvajanje dela šolske inšpekcije:
  • Pooblastila inšpektorjev
  • Vrste nadzora
  • Stranke v postopku
  • Potek nadzora v praksi
  • Izvedenci za pedagoško stroko
  • Ukrepi šolske inšpekcije
  • Pravila ravnanja inšpekcije
 • Priprava na nadzor
 • Pravice in dolžnosti ravnatelja ter inšpektorja
 • Ravnanje ob ugotovljenih kršitvah
 • Kršitve in sankcije
 • Praksa

Zgoščenka z vzorci:

 • Vprašalniki za presojo zakonitosti delovanja dela za:
  • Vrtec
  • Osnovna šola
  • Srednja šola
  • Glasbena šola
  • Dijaški dom
 • Postopkovniki za pripravo na:
  • Redni nadzor
  • Izredni nadzor
  • Ponovni nadzor
 • Seznami obvezne dokumentacije za:
  • Vrtec
  • Osnovna šola
  • Srednja šola
  • Glasbena šola
  • Dijaški dom
 • Primerjava med ZOUPP in ZOUPP-1

Vsi dokumenti so primerni za sprotno izpolnjevanje in prilagajanje potrebam. Dokumente lahko shranite v e-obliki ali natisnete.

Avtorji

mag. Alojz Širec

Je magister organizacijskih ved. Pedagoške izkušnje je pridobival kot učitelj matematike in fizike. Bil je tudi ravnatelj na osnovni šoli, kasneje pa pedagoški svetovalec za področje matematike in fizike na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Krajši čas je bil poklicni član izvršnega sveta ene izmed tedanjih večjih mariborskih občin za področje družbenih dejavnosti, torej tudi šolstva. Najpomembnejše strokovne in organizacijske izkušnje je pridobil na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Organizacijski enoti Maribor, kjer je bil skoraj petnajst let predstojnik. Spodbudil je nekaj uspešnih procesov, mnogi so se uveljavili v slovenski šolski praksi, npr: vzpostavil in razvil je zametek sprotnega izpopolnjevanja ravnateljev, spodbudil strokovno izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev prek organizirane mreže strokovnih aktivov, spodbudil je uvajanje projektnega dela v vrtcih in šolah, spodbudil je uvajanje dodatnega pouka iz matematike v osnovnih šolah, začel je uvajati ciljno naravnane učne načrte fizike v osnovni šoli, razvil je strokovne posvete ravnateljev, pomagal osmisliti obiske ravnateljev in učiteljev v tujini, sodeloval je pri preobrazbi osnovne šole v devetletko itd. Svoje službovanje je zaključil z osemletnim delom na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport v vlogi glavnega inšpektorja. Pomagal je razviti doktrino delovanja slovenske šolske inšpekcije, ki je bila tik pred tem ustanovljena. Objavil je vrsto strokovnih člankov in drugih del – predvsem s področja ravnateljevega dela in šolske inšpekcije. V šoli za ravnatelje je bil zunanji predavatelj za področje šolske zakonodaje. Še vedno pa sodeluje pri izvajanju projektov s področja vodenja za učenje in sodobnih pristopov k učenju, kjer pomaga pri izobraževanju učiteljev in ravnateljev.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.