Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije

Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije

248,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

AKTUALNO: postopek za registracijo biocidov pri proizvodnji ali uvozu razkužil!

1. 1. 2021: določitev UFI (Unique Formula Identifier) in notifikacija PCN (Poison Centre Notification)


Če proizvajate ali uvažate nevarne zmesi, namenjene potrošnikom, morate do 1. 1. 2021 določiti t.i. kodo UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije) in izvesti notifikacijo centrom za zastrupitve (PCN – Poison Centre Notifications). Postopek je dolgotrajen, zato se je tega dobro lotiti že sedaj!

Določitev UFI kode in izvedba PCN notifikacije bo obvezna tudi za vse vas , ki proizvajate ali uvažate biocidne proizvode, med katere sodijo čistila in razkužila oz. dezinfekcijska sredstva, saj so namenjena uničevanju virusov in bakterij.

Sedaj vam bo izjemno koristila kontrolna mapa za pravilno registracijo kemikalij, njihovo pravilno ravnanje in pridobitev vseh zahtevanih dovoljenj. Do nje vedno in povsod dostopate!

Vsi dokumenti, ki jih vsebuje mapa v tiskani obliki, so vam na voljo tudi v digitalni obliki na portalu e-priročniki.

Z mapo boste:

 • delovali zakonsko skladno – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja in varnostnih listov;
 • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo – kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo odlagate vso dokumentacijo, kar vam omogoča trajno shranjevanje in celovit pregled;
 • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

POSTOPKOVNIKI

 • Postopkovnik za proizvajalca kemikalije
 • Postopkovnik za uvoznika kemikalije
 • Postopkovnik za uporabnika nevarne kemikalije
 • Postopkovnik za subjekte, ki izvaja skladiščenje nevarne kemikalije kot dejavnost
 • Postopkovnik za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij
 • Postopkovnik za prijavo nove kemikalije
 • Postopkovnik registracije nove kemikalije (sedem korakov) pri Evropski kemijski agenciji ECHA
 • Postopkovnik predregistracije nove kemikalije
 • Postopkovnik pozne predregistracije nove kemikalije
 • Postopkovnik za izdelavo ocene kemijske varnosti
 • Postopkovnik za evalvacijo snovi
 • Postopkovnik avtorizacije snovi
 • Postopkovnik za sporočanje podatkov o kemikalijah
 • NOVOST: UFI (Unique Formula Identifier) in PCN (Poison Centre Notification)

TABELE in PREGLEDNICE

 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
 • Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Preglednica: opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: razlaga piktogramov
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah – GHS
 • Seznam nevarnega blaga s potencialno hudimi posledicami (tabela 1.10.3.1.2)
 • Pregled: Novosti pri poročanju o kemikalijah – UFI in PCN
 • Pregled: Novosti ADR 2019 z navodili

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami

ZAKONODAJA

 • Neposreden dostop do področne zakonodaje na zgoščenki

Avtorji

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

dr. Miša Biro

dr. Miša Biro, podjetje Civis d.o.o., svetovalka za kemikalije

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.