Kontrolna mapa Poreklo blaga

15 % popust do 31. 7.

Kontrolna mapa Poreklo blaga

248,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno) 210,80  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Popusti Št. kosov Popust
15% popust na vse priročnike, izobraževalne portale in mape 1 - 50 15 %
 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

POZOR: številne spremembe na področju porekla blaga!

Nova zbirka ažurnih informacij, navodil in obrazcev


Kontrolna mapa: POREKLO BLAGA

Sistem REX, izjave dobaviteljev, carinske unije, sporazumi oprostitrgovini in druge novosti


Mapa vam na enem mestu zagotavlja:

 • enostavno vpeljavo prilagoditev, potrebnih zaradi zakonodajnih sprememb(spremembe izvedbene uredbe Komisije (EU) 208/604, sistem REX in zaključevanje oz.podaljševanje prehodnih obdobij, spremembe nadomestnih dokazil o poreklu, novoobvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije ter možnostidiagonalne kumulacije …),
 • zakonsko skladno celovito obvladovanje postopkov(pridobitevstatusa(ne)preferencialnega porekla, sestavljanje izjav dobavitelja, avtonomni carinskirežimi, tristranski posli, posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkihza pridobivanje porekla za sporazum CETA …),
 • poenostavljeno pripravo dokumentacije, izogib napakam in hitrejše delo(številnipraktični primeri, uporabna pojasnila, napotki za sestavljanje izjav …).
1)  NEPREFERENCIALNO POREKLO BLAGA
 • Zakonodaja
 • Uvod: kaj je nepreferencialno poreklo, kdaj se uporablja ter razlika med preferencialnim in nepreferencialnim poreklom blaga
 • Dokazila o nepreferencialnem poreklu (uvoz v EU, izvoz iz EU)
 • Merila za pridobitev nepreferencialnega porekla (uvoz v EU, izvoz iz EU)
 • Praktični primeri
2)  PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA
 • Uvod: kaj je preferencialno poreklo; razlika med preferencialno trgovino in avtonomnimi režimi
 • Carinske unije
  • Zakonodaja
  • Uvod; blago, ki je predmet carinskih unij
  • Status blaga v prostem prometu in dokazila o tem statusu
  • Posebnosti trgovanja v carinski uniji
  • Carinska unija med EU in Turčijo: Potrdilo o gibanju blaga A.TR. in izjava dobavitelja
 • Trgovina znotraj držav članic EU in dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU
  • Zakonodaja
  • Dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU – zakaj?
  • Izjava dobavitelja in polna kumulacija
  • Sestavljanje izjav dobavitelja
  • Primeri tristranskih poslov in drugi praktični primeri
  • Informativno potrdilo INF 4 in preverjanje izjav dobavitelja
 • Sporazumi o prosti trgovini
  • Zakonodaja
  • Pregled sporazumov
  • Dokazila o preferencialnem poreklu blaga
  • Pogoji za pridobitev preferencialnega porekla (v celoti pridobljeni izdelki, kumulacija, zadosti obdelani ali predelaniizdelki)
  • Diagonalna kumulacija in obvestilo Komisije
  • Drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko odobrijo tarifni preferenciali
  • Naknadno preverjanje dokazil o poreklu
 • Enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi
  • Zakonodaja
  • Pregled avtonomnih preferencialnih režimov
  • Dokazila o preferencialnem poreklu blaga
  • Pogoji za pridobitev preferencialnega porekla in enostranska bilateralna kumulacija
  • Naknadno preverjanje dokazil o poreklu
 • Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX)
  • Zakonodaja
  • Uvod: kaj je sistem registriranih izvoznikov in kje se uporablja
  • Dokazila o preferencialnem poreklu blaga
  • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazuma (CETA) med Kanado in EU: predstavitev in posebnosti sporazuma

Avtorji

Ana Maček

Ana Maček je priznana strokovnjakinja na področju porekla blaga z dolgoletnimi izkušnjami.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.