Kontrolna mapa Poreklo blaga

Kontrolna mapa Poreklo blaga

248,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

POZOR: številne spremembe na področju porekla blaga!

Nova zbirka ažurnih informacij, navodil in obrazcev


Kontrolna mapa: POREKLO BLAGA

Sistem REX, izjave dobaviteljev, carinske unije, sporazumi o prosti trgovini in druge novosti


Mapa vam na enem mestu zagotavlja:

 • enostavno vpeljavo prilagoditev, potrebnih zaradi zakonodajnih sprememb(spremembe izvedbene uredbe Komisije (EU) 208/604, sistem REX in zaključevanje oz.podaljševanje prehodnih obdobij, spremembe nadomestnih dokazil o poreklu, novoobvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije ter možnostidiagonalne kumulacije …),
 • zakonsko skladno celovito obvladovanje postopkov(pridobitevstatusa(ne)preferencialnega porekla, sestavljanje izjav dobavitelja, avtonomni carinskirežimi, tristranski posli, posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkihza pridobivanje porekla za sporazum CETA …),
 • poenostavljeno pripravo dokumentacije, izogib napakam in hitrejše delo(številnipraktični primeri, uporabna pojasnila, napotki za sestavljanje izjav …).
1)  NEPREFERENCIALNO POREKLO BLAGA
 • Zakonodaja
 • Uvod: kaj je nepreferencialno poreklo, kdaj se uporablja ter razlika med preferencialnim in nepreferencialnim poreklom blaga
 • Dokazila o nepreferencialnem poreklu (uvoz v EU, izvoz iz EU)
 • Merila za pridobitev nepreferencialnega porekla (uvoz v EU, izvoz iz EU)
 • Praktični primeri
2)  PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA
 • Uvod: kaj je preferencialno poreklo; razlika med preferencialno trgovino in avtonomnimi režimi
 • Carinske unije
  • Zakonodaja
  • Uvod; blago, ki je predmet carinskih unij
  • Status blaga v prostem prometu in dokazila o tem statusu
  • Posebnosti trgovanja v carinski uniji
  • Carinska unija med EU in Turčijo: Potrdilo o gibanju blaga A.TR. in izjava dobavitelja
 • Trgovina znotraj držav članic EU in dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU
  • Zakonodaja
  • Dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU – zakaj?
  • Izjava dobavitelja in polna kumulacija
  • Sestavljanje izjav dobavitelja
  • Primeri tristranskih poslov in drugi praktični primeri
  • Informativno potrdilo INF 4 in preverjanje izjav dobavitelja
 • Sporazumi o prosti trgovini
  • Zakonodaja
  • Pregled sporazumov
  • Dokazila o preferencialnem poreklu blaga
  • Pogoji za pridobitev preferencialnega porekla (v celoti pridobljeni izdelki, kumulacija, zadosti obdelani ali predelaniizdelki)
  • Diagonalna kumulacija in obvestilo Komisije
  • Drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko odobrijo tarifni preferenciali
  • Naknadno preverjanje dokazil o poreklu
 • Enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi
  • Zakonodaja
  • Pregled avtonomnih preferencialnih režimov
  • Dokazila o preferencialnem poreklu blaga
  • Pogoji za pridobitev preferencialnega porekla in enostranska bilateralna kumulacija
  • Naknadno preverjanje dokazil o poreklu
 • Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX)
  • Zakonodaja
  • Uvod: kaj je sistem registriranih izvoznikov in kje se uporablja
  • Dokazila o preferencialnem poreklu blaga
  • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazuma (CETA) med Kanado in EU: predstavitev in posebnosti sporazuma

Avtorji

Ana Maček

Ana Maček je priznana strokovnjakinja na področju porekla blaga z dolgoletnimi izkušnjami.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.