Kontrolna mapa ADR

Kontrolna mapa ADR

248,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

1. 7. 2019 je skrajni rok za uporabo novega ADR, ki je začel veljati 1. 1. 2019.

 1. 15 novih UN številk, ki se nanašajo predvsem na predmete s snovmi določenega razreda nevarnosti
 2. Dopolnjene zahteve za prevoz nevarnega blaga v strojih in napravah (UN 3363)
 3. Preureditev razreda 8 (jedke snovi) in poenostavitev uvrščanja jedkih zmesi
 4. Navajanje dodatnih podatkov v prevozni listini pri prevozu manjših količin (po poglavju 1.1.3.6 ADR)
 5. Številne nove in dopolnjene posebne določbe v poglavju 3.3
 6. Nova navodila za pakiranje v poglavju 4.1
 7. Preureditev razdelka o nalepkah nevarnosti
 8. Uvedba oplaščenih jeklenk in še ostale.

Poostren nadzor inšpekcije, ki jih v vaši organizaciji zanima predvsem:

Kdo je varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga?

Ali ima veljaven certifikat?

Ali so bili podatki o imenovanju varnostnega svetovalca javljeni na pristojno ministrstvo? Seznam nevarnega blaga (po UN številkah, razredih, embalažnih skupinah)


Razen teh novosti je za vse vas pomembno, da:

 • prepoznate nevarno blago,
 • v primeru nesreče ustrezno ukrepate,
 • poznate in upoštevate obveznosti in odgovornosti, ki jih nalagajo določbe ADR ter
 • svoje prevoze organizirate na način, da izkoristite olajšave in tako znižate svoje prevozne stroške!

Da boste delovali povsem v skladu z zakonodajo, smo v sodelovanju s strokovnjaki s področja ADR posebej za vas pripravili zbirko obveznih dokumentov ADR.

Strokovnjaki so prepričani, da je ta mapa obvezen pripomoček vsakega ADR svetovalca in ostalih, ki so vpleteni v prevoz nevarnega blaga in odpadkov.

Z uporabo dokumentov boste:

 • delovali zakonsko skladno – s preglednicami boste zadostili zakonodaji glede pravilnega označevanja in pakiranja ter uporabili vzorce za takojšnjo uporabo;
 • prihranili čas – glede na svojo vlogo v procesu prevoza nevarnega blaga vas bodo postopkovniki vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • imeli na enem mestu zbrano in urejeno ADR dokumentacijo – kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo odlagate vso dokumentacijo, kar vam omogoča trajno shranjevanje in celovit pregled;
 • varni pred sankcijami – kazen za neustrezno ravnanje pri prevozu nevarnega blaga znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

Vsi dokumenti, ki jih vsebuje mapa v tiskani obliki, so vam na voljo tudi v digitalni obliki na spletni strani e-priročniki, do katere dostopate z uporabniškim imenom in geslom.

POSTOPKOVNIKI za udeležence pri prevozu nevarnega blaga

 • Postopkovnik za pošiljatelja, ki pošilja nevarno blago v prevoz
 • Postopkovnik za nakladalca, ki v prevoz izroči nevarno blago
 • Postopkovnik za polnilca cisterne nevarnega blaga
 • Postopkovnik za prevoznika nevarnega blaga
 • Postopkovnik za prejemnika nevarnega blaga
 • Postopkovnik za preverbo, ali je obvezen prevoz po ADR ali lahko gre po olajšavah
 • Kontrolni obrazec za prevoz po določbah ADR
 • Odločitveni vprašalnik, ali gre blago po ADRu ali lahko gre po olajšavah

NAVODILA

 • Embalaža za pakiranje nevarnega blaga
 • Označevanje na osnovi zakonodaje o prevozu nevarnih snovi
 • Navodila za označitev vozil
 • Navodilo za nalaganje in zlaganje tovora
 • Navodila za označitev embalaže oz. tovorkov
 • Navodilo za preglede in preizkuse cistern
 • Prevozna listina
 • Navodilo za obveščanje o dogodkih, povezanih z nevarnim blagom
 • Navodila za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu
 • Navodilo za natovarjanje tovornih vozil
 • Navodila za ukrepanje ob nesreči v slo
 • Navodila za ukrepanje ob nesreči v ang
 • Navodila za ukrepanje ob nesreči v nem
 • Navodila za čezmejno pošiljanje odpadkov

PREGLEDNICE IN TABELE

 • Preglednica: obvezna dokumentacija ob prevozu nevarnega blaga
 • Preglednica in primer: embalažne skupine nevarnosti
 • Preglednica: razredi nevarnega blaga po ADR
 • Seznam nevarnega blaga s potencialno hudimi posledicami (tabela10.3.1.2)
 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
 • Seznam prevoznih skupin
 • Preglednica: Nevarne lastnosti odpadkov, HP stavki in piktogrami
 • Preglednica: Izvor tipičnih nevarnih odpadkov in praksa ravnanja z njimi

PRIMERI

 • Primer za preverbo, ali je potreben prevoz po določbah ADR
 • Primer uporabe Tabela A poglavje2
 • Prevozna listina za prazno vozilo
 • Prevozna listina v primeru omejenih količin
 • Prevozna listina v primeru dodatnih določb
 • Prevozna listina v primeru nevarnega odpadka
 • Primer prevozna listina v ang
 • Primer označitve nevarne snovi
 • Primer označitve nevarnega odpadka
 • Primer ADR certifikat o usposobljenosti voznika
 • Primer Certifikat o brezhibnosti vozila
 • Primer: potrdilo o opravljenem usposabljanju sodelujočih pri prevozu nevarnega blaga v skladu z odstavkom 2.3 ADR
 • Primera za čezmejne pošiljke odpadkov

VZORCI IN OBRAZCI

 • Zapisnik o nadzoru nad prevozom nevarnega blaga
 • Letno poročilo o ADR prevozih
 • Poročilo o nesreči pri prevozu nevarnega blaga (8.5.4 ADR)
 • Varnostni načrt – vnetljive tekočine embalažne skupine I in II
 • Dokumenti za čezmejne pošiljke odpadkov – PRILOGA VII

ZAKONODAJA

 • Zakon o kemikalijah
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga
 • Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu
 • Pravilnik o enotnih postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega blaga
 • Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
 • Uredba/2006 o pošiljkah odpadkov
 • Uredba o odpadkih
 • Uredba o izvajanju Uredbe o pošiljkah odpadkov

Mednarodni sporazumi

 • Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
 • Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

Avtorji

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

Jožef Ožvatič

Jožef Ožvatič se je leta1994 zaposlil na Republiški postaji prometne policije, kjer je bila glavna prioriteta delo na kršitvah cestno-prometnih predpisov tovornih vozil, med drugim posebej ADR prevozov. Januarja 2004 je opravil izpit za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Tako je združil znanje, ki ga je pridobil na prometni policiji, in strokovno znanje, ki zahteva delo na področju ADR. Za več podjetij opravlja delo varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, za njih pripravlja potrebne evidence in izvaja izredne prevoze.

Primož Lap

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.