Konsolidacija računovodskih izkazov

Konsolidacija računovodskih izkazov

Enodnevni seminar

Prijava

Z implementacijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) smo dobili prenovljen 56. člen, kateri se v celoti nanaša na konsolidacijo. V njem je določeno, da mora organizacija s sedežem v RS, ki je obvladujoča eni ali več družbam s sedežem v RS ali zunaj nje in izpolnjuje pogoje določene v ZGD-1I, pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo.

Konsolidirani računovodski izkazi niso le rezultat dela računovodstva, ampak predstavljajo pomembne informacije za poslovodstvo podjetja in za načrtovanje poslovanja v prihodnosti. Zato je potrebno upoštevati zakonodajo posamezne države (MSRP, SRS, PSR). Le tako lahko zagotovimo objektivnost poročil.

Komu je program namenjen? Samostojnim podjetnikom, direktorjem malih gospodarskih družb, računovodjem, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

Koristi

Udeležba na programu vam omogoča, da boste:

 • vedeli katere zakonodajne podlage morate upoštevati za pravilno pripravo konsolidiranih poročil,
 • poznali postopke konsolidacije: konsolidiranje kapitala, izločanje terjatev in obveznosti, izločanje vmesnih dobičkov in izgub ter izločanje prihodkov in odhodkov,
 • teorijo konsolidacije preverili na praktičnih primerih knjiženj poslovnih dogodkov, ki so posledica konsolidacije računovodskih poročil,
 • dobili pojasnila na vaša konkretna vprašanja. Že sedaj jih pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

 • Definiranje finančnih instrumentov (opredmetena in neopredmetena sredstva, zaloge, davki, MSRP 3 je standard, ki ga morajo upoštevati podjetja, ki pridobijo obvladovanje nad drugimi podjetji ali deli podjetij; vsekakor je ta nujen za vse, ki so vključeni v izdelavo konsolidiranih izkazov)
 • Ob prevzemu podjetja je treba porazdeliti nakupno ceno po posameznih sredstvih in obveznostih prevzetega podjetja
 • Dobro ali slabo ime, ki se pripozna v konsolidiranih izkazih (MSRP 10 in MSRP 11)
 • Razkritja v letnem poročilu (MRS 1, 7, 8, 10 ter 24 in MSRP 1 ter 8)
 • Pomen konsolidacije po SRS 2006, 2016 in PSR 10
 • Konsolidiranje kapitala
 • Izločanje terjatev in obveznosti
 • Izločanje prihodkov in odhodkov
 • Izločanje vmesnih dobičkov in izgub
 • Praktični primeri knjiženj poslovnih dogodkov, ki so posledica konsolidacije računovodskih poročil

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.