Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!

Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!

Strokovni posvet

Prijava

POMEMBNO: strokovni posvet VARNO z NEVARNO kemikalijo!


Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot 1.000 različnih kemičnih izdelkov (na primer, barve, črnila, lepila in čistila). Prav nobena gospodarska dejavnost ni popolnoma brez nevarnih kemičnih snovi. Predvsem podjetja v gospodarskih dejavnostih, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, predelovalne dejavnosti, avtomobilska industrija, gradbeništvo, ravnanje z odpadki ter oskrba z vodo in elektriko poročajo o močni razširjenosti nevarnih kemičnih snovi. Praktično vsak tip delovnega mesta v vsakem sektorju uporablja kemikalije, zato so kemikalije potencialna skrb pri vsakem tipu dela.  (Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA ter Zbornica varnosti in zdravja pri delu).

Zaradi pogoste in predvsem nepravilne uporabe kemikalij je nezgod s kemikalijami veliko! Najpogostejše nezgode, ki se poleg požarov in eksplozij dogajajo v zvezi s kemikalijami, so:

 • razlitje tekočih kemikalij,
 • uhajanje plinastih kemikalij in
 • raztresenje trdnih kemikalij.

Zato je eden izmed strateških ciljev novo sprejete Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi.

Za svetovalce za kemikalije, odgovorne osebe za varno delo s kemikalijami, varnostne inženirje, odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu, strokovne sodelavce ter tehnologe na področju dela z nevarnimi snovmi, organiziramo že tretji posvet.

Koristi

 • Razumevanje in implementacija kemijske zakonodaje v vašem podjetju!
 • Praktični odgovori na vprašanja, vezana na ravnanje in skladiščenje kemikalij, varnostne liste, požarno varnost ter prijave in poročanja o kemikalijah!
 • Poznali boste prave ukrepe, da bodo vaši zaposleni v fazi proizvodnje, skladiščenja in transporta kemikalij, ravnanja s kemikalijami, čiščenja in vzdrževanja posod za kemikalije  vplivom kemikalij čim manj izpostavljeni.
 • Priporočila za strpno delovanje na vaših delovnih mestih!

Vsebina

PROGRAM DOGODKA

9.00–9.45 | Skladiščenje nevarnih kemikalij in viri informacij o nevarnih kemikalijah (mag. Tatjana Humar-Jurič)

9.45–10.30 | Vpliv CLP na drugo kemijsko zakonodajo (nevarni odpadki) mag. Semira Hajrlahović Mehić

10.30–11.30 | Kako odnosi na delovnem mestu vplivajo na mojo delovno učinkovitost? (Polona Zupančič)

 • Kaj je v ozadju naših različnih vedenj, odzivov in pristopov?
 • Kako se lahko bolj učinkovito sporazumevamo?
 • Kaj lahko sam storim za boljše odnose na delovnem mestu?

11.30–12.00 | odmor

12.00–12.45 | Požarno varno urejeno skladiščenje nevarnih kemikalij (mag. Tom Zickero, STUDIO Z, Tom Zickero s.p.)

 • Osnovne zahteve projektiranja požarno varnih objektov
 • Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite
 • Drugi požarno varnostni ukrepi

12.45–13.30 | Sporočanje podatkov o nevarnih kemikalijah in novosti (Simona Miklavčič, Bens Consulting)

 • Sporočanje podatkov o nevarnih kemikalijah pristojnim organom – trenutni režimi
 • Poenotenje načina podajanja informacij o nevarnih kemikalijah po državah članicah evropskega gospodarskega prostora – predstavitev sprememb v zakonodaji
 • Osnove nove notifikacije nevarnih kemikalij centrom za zastrupitve (PCN – Poison Centre Notification, UFI – Unique Formula Identifier)

Predavatelji

mag. Tatjana Humar-Jurič

mag. Tatjana Humar-Jurič, univ dipl. inž. kem tehnol, že več kot 15 let  deluje na področju  nevarnih kemikalij v okviru Urada RS za kemikalije. Sodelovala je pri nastajanju EU in nacionalne zakonodaje s področja nevarnih kemikalij in bila aktivna tudi v času  predsedovanja Slovenije EU v l. 2008 in sicer pri pripravi CLP uredbe.  Od…

mag. Tom Zickero

mag. Tom Zickero, univ. dipl. inž. el., je od leta 2019 zaposlen v svojem podjetju STUDIO Z, kjer se ukvarja s pregledovanjem oz. nadzorom vseh vrst sistemov aktivne požarne zaščite in izdelovanjem načrtov (študij/presoj) požarne varnosti za različne vrste objektov. Pred tem je bil od l. 2004 do l. 2019 zaposlen na ZVD Zavodu za…

Polona Zupančič

Polona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam. Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje,…

Semira Hajrlahović Mehić

mag. Semira Hajrlahović Mehić, univ dipl. inž. kem tehnol, strokovnjakinja za nevarne kemikalije, je javna uslužbenka, ki je sodelovala pri nastajanju EU in nacionalne zakonodaje s področja nevarnih kemikalij. Aktivno je bila udeležena pri predsedovanju Slovenije EU v l. 2008. Od leta 2004 sodeluje v programu izobraževanja svetovalcev za kemikalije, s svojimi predavanji pa je…

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje.…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.