Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!

Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!

strokovni posvet

Prijava
POMEMBNO: strokovni posvet VARNO z NEVARNO kemikalijo!
Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot 1.000 različnih kemičnih izdelkov (na primer: barve, črnila, lepila in čistila). Prav nobena gospodarska dejavnost ni popolnoma brez nevarnih kemičnih snovi. Predvsem podjetja v gospodarskih dejavnostih, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, predelovalne dejavnosti, avtomobilska industrija, gradbeništvo, ravnanje z odpadki ter oskrba z vodo in elektriko, poročajo o močni razširjenosti nevarnih kemičnih snovi. Praktično vsak tip delovnega mesta v vsakem sektorju uporablja kemikalije, zato so kemikalije potencialna skrb pri vsakem tipu dela. (Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA ter Zbornica varnosti in zdravja pri delu).
Zaradi pogoste in predvsem nepravilne uporabe kemikalij je nezgod s kemikalijami veliko! Najpogostejše nezgode, ki se poleg požarov in eksplozij dogajajo v zvezi s kemikalijami, so:
 • razlitje tekočih kemikalij,
 • uhajanje plinastih kemikalij in
 • raztresenje trdnih kemikalij.
Zato je eden izmed strateških ciljev novo sprejete Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi.
PROGRAM DOGODKA
Zakonske zahteve za skladiščenje kemikalij ter novi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Zoran Bučalič):
 • Razlogi in podlage za pripravo novega pravilnika
 • Razredi skladiščenja
 • Pravila glede skupnega skladiščenja
 • Organizacijske in tehnične zahteve za skladiščenje
 • Povezava skladiščenja z Zakonom o kemikalijah (dovoljenja, sporočanje…)

Razširjeni varnostni listi – eSDS (Mark Stanojević, BiSafe d.o.o.):
 • Kako preverim ustreznost varnostnega lista?
 • Kaj je razširjen varnostni list?
 • Kako implementiram zahteve eSDS?
 • Kako ukrepam, če moje uporabe niso zajete?

Varen transport kemikalije od proizvajalca do uporabnika (Simona Miklavčič, Bens Consulting, kemijsko svetovanje, d.o.o.):
 • Kako prepoznamo nevarno blago?
 • V kakšno embalažo mora biti pakirano nevarno blago in kako mora biti embalaža označena?
 • Kakšna dokumentacija mora spremljati prevoz nevarnega blaga?

Skladiščenje kemikalij in nevarnih snovi z vidika požarne varnosti…a je to pomembno? (Tomas Felkar, poklicni gasilec, predavatelj in inštruktor gasilske šole in gasilske zveze Slovenije):
 • Organizacijski ukrepi v skladišču kemikalij
 • Aktivni ukrepi zaščite pred požarom v skladišču kemikalij
 • Pomen požarnega načrta skladišča kemikalij za gasilsko enoto
 • Pomen ustreznih gasilnih sredstev v skladišču kemikalij
 • Pomen ustreznega usposabljanja zaposlenih v skladišču kemikalij s področja varstva pred požarom

Koristi

VAŠE KORISTI, da boste 7. decembra zagotovo z nami:

 • Razumevanje zakonodajnih novosti predvsem v smislu, da uredite to, kar od vas zahteva zakonodaja.
 • Praktični odgovori na vprašanja, vezana na skladiščenje kemikalij, varnostne liste in požarno varnost.
 • Poznali boste prave ukrepe, da bodo vaši zaposleni v fazi proizvodnje, skladiščenja in transporta kemikalij, ravnanja s kemikalijami, čiščenja in vzdrževanja posod za kemikalije vplivom kemikalij čim manj izpostavljeni.
 • Priporočila za pravilno ravnanje v vašem podjetju tudi vnaprej.

Vsebina

PROGRAM DOGODKA

Zakonske zahteve za skladiščenje kemikalij ter novi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Zoran Bučalič):

 • Razlogi in podlage za pripravo novega pravilnika
 • Razredi skladiščenja
 • Pravila glede skupnega skladiščenja
 • Organizacijske in tehnične zahteve za skladiščenje
 • Povezava skladiščenja z Zakonom o kemikalijah (dovoljenja, sporočanje…)

Razširjeni varnostni listi – eSDS (Mark Stanojević, BiSafe d.o.o.):

 • Kako preverim ustreznost varnostnega lista?
 • Kaj je razširjen varnostni list?
 • Kako implementiram zahteve eSDS?
 • Kako ukrepam, če moje uporabe niso zajete?

Varen transport kemikalije od proizvajalca do uporabnika (Simona Miklavčič, Bens Consulting, kemijsko svetovanje, d.o.o.):

 • Kako prepoznamo nevarno blago?
 • V kakšno embalažo mora biti pakirano nevarno blago in kako mora biti embalaža označena?
 • Kakšna dokumentacija mora spremljati prevoz nevarnega blaga?

Skladiščenje kemikalij in nevarnih snovi z vidika požarne varnosti…a je to pomembno? (Tomas Felkar, poklicni gasilec, predavatelj in inštruktor gasilske šole in gasilske zveze Slovenije):

 • Organizacijski ukrepi v skladišču kemikalij
 • Aktivni ukrepi zaščite pred požarom v skladišču kemikalij
 • Pomen požarnega načrta skladišča kemikalij za gasilsko enoto
 • Pomen ustreznih gasilnih sredstev v skladišču kemikalij
 • Pomen ustreznega usposabljanja zaposlenih v skladišču kemikalij s področja varstva pred požarom

 

Predavatelji

mag. Mark Stanojević

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., je strokovnjak za nevarne kemikalije. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Od leta 2016 predava kot višji predavatelj na visoki šoli za storitve kozmetično zakonodajo, že od leta 2008 pa je s svojimi predavanji sodeloval na seminarjih in delavnicah s…

mag. Zoran Bučalič

Mag. Zoran Bučalič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. Magister znanosti s področja upravnih znanosti. Po končani srednji gradbeni šoli je najprej diplomiral na višješolskem programu varstva pri delu, nato še visokošolskem programu na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu, v Ljubljani. Od leta 1999 je zaposlen na Ministrstvu za zdravje -…

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomiran inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 15 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje.…

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti.…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.