Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov

Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov

Praktična delavnica

Prijava

POMEMEBNO: Nepravilno knjiženje poslovnih dogodkov negativno vpliva na rezultat podjetja!


Na naše založništvo dnevno prejemamo vprašanja računovodij, ki se nanašajo na knjiženje poslovnih dogodkov, ki niso vsakdanji in so vezani na:

 • dolgoročna sredstva, naložbene nepremičnine, finančne naložbe,
 • poslovne in finančne najeme,
 • vrednotenje – oslabitve in odpise terjatev,
 • ustanovitev družbe, vstop in izstop družbenikov,
 • prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta in
 • še mnogo več.

Vaša vprašanja so nas spodbudila k temu, da pripravimo praktično delavnico, kjer boste z veliko praktičnimi primeri dobili odgovore na vsa vaša vprašanja in kjer boste lahko vsa vaša vprašanja zastavili v živo in rešitev dobili takoj.

Komu je delavnica namenjena?

Računovodjem in knjigovodjem, vodjem računovodskih servisov in vsem, ki jih tematika zanima.

Koristi

Delavnica je zastavljena tako, da:

 • boste spoznali primere zahtevnih knjiženj in prejeli obrazložitev zahtevnejših poslovnih dogodkov,
 • se seznanili z najpogostnejšimi dilemami in napakami, ki se pri evidentiranju in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi,
 • vas bomo opozorili, katerih napak evidentiranja poslovnih dogodkov revizorji in inšpektorji ne priznavajo in nam tako povečujejo davčno osnovo.

Prejeli boste odgovore in pojasnila na vaša vprašanja na delavnici in tudi po njej. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

 • Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine ter njihovo vrednotenje glede na SRS 2016
 • Poslovni in finančni najem, sale and lease back ter pologi pri poslovnem najemu
 • Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva
 • Naknadna vlaganja ali tekoče vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev
 • Računovodski in davčni vidik oslabitev in odpisov terjatev
 • Inventurne razlike premoženja (vključno s kalom) ter njihov računovodski in davčni vidik
 • Razkrivanje in vrednotenje zabilančnih evidenc po SRS 2016
 • Prejete državne pomoči in subvencije
 • Donacije in sponzorstva v denarju in materialnih oblikah
 • Prenos kratkoročnih terjatev med dolgoročne
 • Oblikovanje in črpanje različnih dolgoročnih rezervacij
 • Izplačila dobičkov pravnim in fizičnim osebah
 • Izstop družbenikov iz gospodarske družbe
 • Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov
 • Odgovori na vprašanja udeležencev/udeleženk

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

OPZ Vič

Obrtno-Podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta, Ljubljana, Slovenia

Datum: 13.6.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.