Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov in njihov vpliv na zaključni račun

Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov in njihov vpliv na zaključni račun

Prijava

Bliža se konec poslovnega leta in kmalu se bodo pričele priprave na zaključni račun. Ob tem, da je vaše delo že samo po sebi zahtevno, ga spremlja tudi zakonodaja, ki se nenehno spreminja.

Če so vam določeni poslovni dogodki čez leto delali težave, ki so jih spremembe zakonodaje še zapletle, je zdaj čas, da knjižbe popravite in uredite knjigovodske evidence, saj bodo le te krojile zaključna poročila vašega podjetja.

Na izobraževanju, ki smo ga pripravili posebej za vas računovodje, vam bomo prikazali najpogostnejše dileme in napake, ki se pri evidentiranju in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi in s katerimi se srečujete tudi sami.

Program je namenjen: računovodjem, podjetnikom, vsem odgovornim za pravilno knjiženje dogodkov v podjetju ter vsem, ki vas tematika zanima.

Koristi

Izobraževanje je zastavljeno praktično, tako da boste:

 • vedeli, kako novi SRS vplivajo na poslovanje in posledično na končni rezultat podjetja,
 • znali rešiti zahtevnejše primere poslovnih dogodkov, ki se pojavljajo v praksi in vam čez leto povzročajo težave,
 • spoznali najpogostejše napake, ki se pri knjigovodenju in računovodenju dogajajo v praksi,
 • prejeli odgovore na konkretna vprašanja, spoznali kolege iz stroke in izmenjali izkušnje iz prakse.

Vsebina

Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov, 1. del
 • Opredelitev in pomen vodenja dolgoročnih sredstev, naložbenih nepremičnine in finančnih naložb glede na različne metode vrednotenja.
 • Poslovni in finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Metode vrednotenja zalog (material, trgovsko blago, proizvodi, nedokončana proizvodnja).
 • Obračun proizvodnje glede na različne načine metod vrednotenja proizvodnje in prodaje.
 • Obračun zalog trgovskega blaga glede na različne načine vodenja zalog trgovskega blaga.
 • Vrednotenje – oslabitve in odpisi terjatev – računovodski in davčni vidik po SRS 2016.
Dostop do digitalne izdaje priročnika in portala ter priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici.
 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov, 2. del
 • Kratkoročne razmejitve (aktivne, pasivne).
 • Ustanovitev družbe, vstop in izstop družbenikov – davčni vidik.
 • Oblikovanje in črpanje rezervacij – računovodski in davčni vidik po SRS 2016.
 • Prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta – kratkoročni vidik.
 • Računovodski in davčni vidik donacij in sponzorstva.
 • Nakup in odprodaja premoženja po SRS 2016.
 • Posebnosti vodenja računovodstva pri samostojnem podjetniku po SRS 2016 in ZGD-1I.
 • Odgovori na vprašanja udeležencev ter strokovna diskusija.
Zaključek: preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici)
 • Prejem certifikata Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Na prvi delavnic boste prejeli poslovno izdajo priročnika Računovodski praktikum. Omogoča vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete, brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja, katerega boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste kot potrdilo o strokovni usposobljenosti prejeli certifikat Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov v slovenščini in angleščini.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.