Ključne kompetence zaposlenih v praksi

Ključne kompetence zaposlenih v praksi

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Človeški kapital je najpomembnejši za uspešen razvoj podjetja in zanj ste odgovorni tudi vi, kadrovski vodja! Skupaj z vodstvom ste odgovorni za ključne kompetence zaposlenih in njihovo strategijo v podjetju.

Poskrbeti morate za razvoj obstoječih kadrov, načrtovati in selektivno izbrati nove sodelavce, ovrednotiti delo in učinkovitost posameznika, motivirati in nagraditi dober kader.

Vaše odločitve morajo biti strokovno utemeljene!

Vaše odločitve morajo biti strokovno utemeljene in hkrati skladne s potrebami podjetja. In pri tem vam kot učinkovito orodje lahko služi model kompetenc, ki pomembno nadgradi klasično sistemizacijo delovnih mest.


Predstavljamo vam priročnik za ključne kompetence zaposlenih v praksi

Odkrijte strategijo, kako vpeljati model kompetenc v poslovne procese, dvigniti uspešnost celotnega podjetja in pridobiti pohvalo in zaupanje direktorja.

Dodani so konkretni vzorci, s katerimi si boste lahko takoj pomagali.


Kaj pravijo zadovoljni naročniki o naših produktih?

“S pomočjo obeh priročnikov smo zelo poenostavili delo v oddelku človeških virov.”

“Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih dveh portalov (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem). S priročnikoma smo izredno zadovoljni, saj nam omogočata lažje in učinkovitejše delo. Oba sta pregledna in enostavna, lahko jih takoj uporabimo, pomembno pa je, da vsebujeta konkretne nasvete in praktične primere.”

mag. Anja Nose, uni. dipl. soc.
HR Manager, Treves d.o.o. Acoustic Products & Systems

Kaj se boste naučili?

 • Ključne kompetence zaposlenih in kako jih določimo.
 • Kako pravilno uvesti model kompetenc v podjetju in zakaj.
 • Široko uporabnost kompetenčnega modela v praksi.
 • Pasti, ki nastajajo pri uvajanju kompetenc.
 • In še veliko več stvari, ki jih najdete pod zavihtkom vsebina.

Kaj boste izboljšali s priročnikom v podjetju?

Dvignili boste uspešnost podjetja saj so ključne kompetence zaposlenih tiste, ki so zares odločilne za uspešnost dela.

Izboljšali boste organizacijo in razvojni načrti bodo veliko bolj opredeljeni za organizacijo.

Pridobili boste celovit pregled nad obsoječim stanjem in kakšne potrebe ima vaša organizacija.

Ključne kompetence naših zaposlenih in kako jih določimo

 • Kaj so kompetence zaposlenih
 • Kako se lotimo določanja kompetenc
 • Koraki za izločanje ključnih kompetenc iz pomembnih
 • Kako začrtamo stopnje zahtevnosti posameznih kompetenc
 • Ključne kompetence, pomembne za posamezne skupine delovnih mest
 • Primeri dobre prakse in še več!

Zakaj uvajamo model kompetenc v podjetju

 • Zakaj se odločiti za uvedbo modela kompetenc v podjetju
 • Kako in kje model koristi razvoju podjetja in več!

Model kompetenc in kako ga oblikujemo v praksi

 • Kaj je model ključnih kompetenc
 • Namen in cilji, ki ga z modelom želimo uresničiti
 • Določanje projektne skupine in kdo naj jo tvori
 • Nabor pomembnih kompetenc (kaj naj nabor vsebuje in kako ga sestavimo)
 • Določitev ključnih kompetenc posameznega delovnega mesta znotraj modela ključnih kompetenc
 • Določanje števila stopenj zahtevnosti kompetenčnega modela
 • Oblikovanje celovitega modela ključnih kompetenc in njegova uporabnost v praksi
 • Preverjanje delovanja modela ključnih kompetenc in več!

Kako vpeljemo model kompetenc v poslovne procese

 • Uvajanje modela ključnih kompetenc v poslovno prakso
 • Časovni in vsebinski načrti ter cilji modela
 • Testno obdobje uvajanja – na kaj moramo biti posebej pozorni
 • Uporaba glede na prvoten namen in cilje (preverjanje s pomočjo vprašalnikov, obrazcev, internih aktov …)

Široka uporabnost kompetenčnega modela v praksi

 • Vrednotenje delovnih mest
 • Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in poskusnega dela
 • Napredovanje zaposlenih
 • Identifikacija ključnega kadra
 • Identifikacija menedžerskih sposobnosti
 • Zadržanje kadra
 • Plan osebnega razvoja, plan izobraževanja in še več!

Morebitne pasti pri uvajanju kompetenc

 • Konkretni primeri uvedenega modela kompetenc v uspešnih slovenskih podjetjih

Aktualni trendi in konkretna praksa na področju kompetenc

 • Kako že vzpostavljen model obnavljati

Avtorji

Bojana Zupanič

Avtorica je po zaključeni II. gimnaziji v Mariboru nadaljevala izobraževanje na Fakulteti za družbene vede, kjer je diplomirala iz novinarstva. Na isti fakulteti zaključuje študij menedžmenta. Pred zaposlitvijo v gospodarstvu je nekaj let delala na različnih televizijah, najprej kot novinarka, potem pa kot avtorica oddaj in izvršna producentka. Zdaj je vodja upravljanja s kadri in komunikacije v uspešnem mednarodnem podjetju Danfoss Trata. Odgovorna je za pripravo in izvedbo strategij in aktivnosti upravljanja s kadri, še posebej na področjih razvoja talentov, interne komunikacije in kadrovske administracije. V podjetju Danfoss Trata je zaposlena od leta 2001, najprej kot asistentka direktorja in kasneje kot vodja razvoja voditeljstva. Med svoje večje uspehe šteje vzpostavitev sistemov kompetenc in individualnih dogovorov o bonusih, vzpostavitev interne komunikacije v Danfossovi poslovni enoti District Heating, koordinacijo aktivnosti vitke proizvodnje in vodenje projekta 10. obletnice pridružitve Danfossu, kjer so organizirali številne dogodke, med drugim tudi javno konferenco z vrhunskim strokovnjakom vitke proizvodnje. Poseben izziv ji predstavlja področje razvijanja takih sistemov, ki zagotavljajo visoko uspešnost posameznikov in podjetja. V podjetju so tako glede na njihove potrebe vzpostavili sistem postavljanja in razčlenjevanja ciljev in spremljanja ter razvoja uspešnosti in učinkovitosti posameznikov. Pogosto je povabljena, da svoje izkušnje in znanje s področja HR in komunikacije razširja v slovenskem in Danfossovem mednarodnem okolju.

Maja Vukasović-Ljubičić

Po Študiju psihologije na Columbia University v New Yorku in obče lingvistike in fonetike na Filozofski fakulteti v Zagrebu je pridobivala izkušnje na področju kadrovskega menedžmenta doma in v tujini. Delala je kot kadrovska svetovalka za ameriško svetovalno podjetje Hewitt Associates, potem je bila kadrovska direktorica v HERMES Softlabu v Ljubljani. Pri svojem delu je bila odgovorna za celovit sistem motiviranja in nagrajevanja zaposlenih, razvoj in izobraževanje kadrov ter za strukturiranje in vpeljavo dobrih praks, kot so na primer kompetenčni model, letni razgovori z zaposlenimi, spremljanje in merjenje zadovoljstva zaposlenih, skrb za varno, zdravo in spodbudno delovno okolje in drugo. Zadnja leta deluje kot zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica na področju kadrovskega menedžmenta in komunikacije.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.