Kako zavarovati terjatve in obveznosti

Kako zavarovati terjatve in obveznosti

Strokovni seminar

Prijava

Vsak posel prinese tudi tveganje, da nam kupec blaga ali storitve ne bo plačal pravočasno ali sploh ne. Ker pa je naše poslovanje v največji meri odvisno od prejetih plačil za prodano blago ali opravljene storitve, je na mestu vprašanje, kaj naj storimo, da bodo naše terjatve na eni in obveznosti na drugi strani varne.

Poznavanje učinkovitih instrumentov zavarovanja je ključno za zagotavljanje stabilnega poslovanja, zato vas vabimo na strokovni seminar.

Za varno izvedbo dogodkov skrbimo z naslednjimi ukrepi:

 • Zaradi zagotavljanja ustrezne razdalje med udeleženci smo omejili kapacitete predavalnic.
 • Nošenje maske je obvezno v skupnih prostorih, torej v preddverju in v toaletnih prostorih.
 • V vsaki predavalnici je na voljo razkužilo na senzor, razkužilo je na voljo tudi ob prihodu v poslovno hišo.
 • Če se le da, predavanja potekajo ob odprtih oknih, predavalnice se redno zračijo.
 • Prostori in oprema so po končanem predavanju razkuženi.

Prosimo vas za upoštevanje ukrepov za zagotavljanje varnosti vseh udeleženih in prosimo, da se dogodkov ne udeležite, če se počutite slabo, kažete znake bolezni ali ste bili v stiku z okuženo osebo.

Koristi

Cilj seminarja je predstaviti načine zavarovanja tako, da boste:

 • vedeli, kaj je pomembno narediti pred sklenitvijo posla,
 • znali izbrati pravi instrument zavarovanja za posamezni pravni posel,
 • poznali boste različne načine opominjanja kupcev,
 • obvladali posebnosti pri knjiženju, poznali primere knjiženj ter njihov računovodski in davčni vidik (vidik DDPO in DDV).
 • naučili se boste, kdaj dati terjatev v tožbo in kdaj to ni smiselno,
 • dobili boste strokovne odgovore na vaša vprašanja in imeli možnost strokovne diskusije.

Udeležite se izobraževanja, da bodo vaši prilivi stabilni, redni in da bodo sledili izdanim računom.

Praktični seminar je namenjen računovodjem, knjigovodjem in vsem drugim, ki so odgovorni za izterjavo in nadzor nad terjatvami.

Vprašanja nam pošljite vnaprej – na naslov: polona.strasek-borko@zfm.si

Vsebina

 1. Predstavitev nastanek terjatev do kupcev iz poslovanja ter obveznosti do dobaviteljev.
 2. Obračunavanje obresti – da ali ne?
 3. Vrste terjatev do kupcev (dobropisi, odpisi, oslabitve, zastaranje).
 4. Vrste obveznosti do dobaviteljev (dobropisi, odpisi, zastaranje).
 5. Finančni popusti za predčasno plačilo terjatev – da ali ne?
 6. Načini opominjanja kupcev za plačilo obveznosti.
 7. Kdaj terjatev dati v tožbo in kdaj ne?
 8. Predstavitev različnih instrumentov zavarovanja terjatev do kupcev (avans, menica, izvršnica, kompenzacija, cesija, asignacija, prevzem dolga, bančna garancija, akreditiv, inkaso, zastava premoženja.
 9. Insolvenčni postopki – računovodski in davčni vidik pri upniku in dolžniku.
 10. Primeri knjiženj ter njihov računovodski in davčni vidik (vidik DDPO in DDV).
 11. Strokovna diskusija med udeleženci/udeleženkami ter odgovori na vprašanja.

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.