Kako pridobiti in zadržati kvalitetne stranke

Kako pridobiti in zadržati kvalitetne stranke

Praktična interaktivna delavnica

Prijava
Kdaj?
27. 8. 2020, od 08:00 do 12:15
Kje?
Ljubljana,

Uspešna prodaja zagotavlja dolgoročno stabilnost in možnosti razvoja ter investicij.

Prodajalec mora stranko dandanes prepričati, ne več pregovoriti.

Za to mora razpolagati s strokovnim znanjem, hkrati pa tudi odličnimi komunikacijskimi kompetencami.

Vabimo vas na praktično, interaktivno delavnico, kjer se boste naučili:

 • vrhunskih prodajnih strategij v 3 korakih in skladno z komunikacijsko – psihološko osnovo (aktivno poslušanje, kraljevska tehnika vprašanj, hipnotični govorni vzorci),
 • kako stranki primerno argumentirati zadovoljitev potrebe,
 • kako predstaviti rešitev in zaključiti posel …

Koristi

Kaj boste spoznali na interaktivni delavnici:

 • 7 osnovnih pravil pri upoštevanju ugovorov
  Ugovori so v pogajanjih samoumevni, pogosto uporabljeni kot taktična metoda za vznemirjanje prodajalca. Prepoznavanje ugovorov, njihovo sprejemanje in signaliziranje sogovorniku.

 • Kako iz ugovorov narediti novo prodajno priložnost
  Z vrhunsko mentalno pripravo in razumevanjem prikritih sporočil boste stranko pripeljali do razmišljanja in občutkov - potrebujem še več!

 • S.A.L.E.S model
  Vsaka dobra pogajalska strategija potrebuje okvir, znotraj katerega se odvija. Z rutino pri uporabi tega modela bodo vaša pogajanja bolj suverena in uspešnejša.

 • Pomembnosti postavljanja strateških vprašanj
  Če vprašanja uporabljate z občutkom, se vaš sogovornik ne bo počutil kot na zagovoru. Zmeraj je bolje postaviti manj vprašanj, a zato pravih. Tehnika spraševanja je eden najmočnejših instrumentov v komunikaciji.

 • Aktivno poslušanje
  Aktivno poslušanje je en najpomembnejših komunikacijskih modelov pri vodenju pogajanj. Sogovorniku dokažete empatijo, razumevanje, ob tem pa tudi korak za korakom zavarujete posamezne napredke v pogajanju.

 • Najbolj učinkovite hipnotične vzorce
  Hipnotični govorni vzorci so močno orodje prodajalca, zato se skrbno uporabljajo v tistem delu prodajnega razgovora, ko jih potrebujemo, da s tem popeljemo korak bližje k zaključku prodaje.

Interaktivna delavnica temelji na praktičnih primerih, skupinskem delu, strokovna vsebina pa se popestri s pomočjo igre vlog ter feedbacka, da udeleženci od delavnice odnesejo res maksimalno.

Vsebina

Sistemska izgradnja pogajanj s pomočjo S.A.L.E.S. modela

 • Informacijska faza
  • Aktivno poslušanje
  • Strateška tehnika vprašanj
  • Hipnotični govorni vzorci
 • Argumentacijska faza (zaključevanje prodaje se začne na začetku prodajnega sestanka)
  • Potrebe in uporabnost
  • Štirikotnik argumentacije
  • 7 pravil pri upravljanju z ugovori
  • Cenovno ugodna in cenovno neugodna dejstva
 • Zaključna faza
  • Metode zaključevanja
  • Zavarovanje pogajalskih rezultatov

 Osnove komunikacijske psihologije

 • Psihološke osnove začetka pogovora – interakcijski proces
 • Vsebinski in odnosni nivo v komunikaciji
 • Piramida potreb in vpliv pri pogajanjih

Predavatelji

Silvester Kmetič

Silvester Kmetič deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne in vodstvene treninge za srednji in višji management in s pomočjo sodobnih pristopov psihologije in ekonomije ljudem pomaga razvijati veščine vodenja, komunikacije, projektnega in timskega dela. V podjetjih Silvester odlično kombinira izvajanje timskih treningov in individualnega coachinga za vodstveni kader in prodajnike, saj izjemno…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.