Kaj mora direktor vedeti o bilancah in računovodstvu

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za zakonitost in pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov ODGOVARJA DIREKTOR!

Se zavedate te odgovornosti ob podpisovanju bilance?

Kot kompetenten direktor, ki odgovarja za poslovanje, morate dobro poznati vzročne povezave med poslovnimi dogodki, računovodskimi izkazi in zakonodajo. Računovodska poročila morate razumeti in morate jih znati brati. Informacije, ki jih razberete iz poročil, so namreč ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev in pri vzpostavitvi poslovnih odnosov.

Zato se kot odgovoren direktor podjetja udeležite seminarja.

Seminar je namenjen:
direktorjem podjetij in ustanov, podjetnikom, drugim odgovornim osebam in vsem, ki jih to področje zanima

 

Seminar je zastavljen, tako da boste:

 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za dobre poslovne odločitve, 
 • razumeli kako poslovni dogodki vplivajo na poslovanje podjetja,
 • znali spremljati denarni tok v podjetju in
 • skozi praktične primere razumeli, kako se posamezne odločitve poslovodstev odražajo na finančni moči podjetja.

Kratek pregled vsebine:

 • temeljni cilji podjetja in tveganja pri poslovanju podjetja
 • kako doseči kratkoročno in dolgoročno zastavljene poslovne cilje s pomočjo aktivnega obvladovanja tveganj v podjetju v hitro spreminjajočem se okolju
 • na čem morajo temeljiti poslovne odločitve vodstva – zakonski okvir
 • na kaj paziti pri sodelovanju z zunanjimi računovodskimi servisi in kako organizirati svojo finančno računovodsko službo
 • lastna finančno-računovodska služba ali najem storitve
 • kako s pravilniki v podjetju in vpliv poslovnih politik na bilance podjetja
 • kaj nam pove bilanca stanja, ipi, denarni tok – s praktičnimi primeri
 • kako optimirati denarni tok v podjetju s perspektive finančne funkcije; kateri prikaz denarnega toka uporabiti za različne  namene
 • pravi plani in koristno poslovodsko poročanje
 • kako se posamezne odločitve poslovodstev odražajo v knjigah in na finančni moči podjetja – praktični primeri

Avtorji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v mednarodnem revizorskem timu bančne skupine Societe Generale, nato je sedemnajst let delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti d.d., kjer je postavljala in razvijala aktivno finančno funkcijo v koncernu ter razvila in vzpostavila model upravljanja s tveganji. Sodelovala je tudi v sklopu delovnih skupin Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnje leto se, v sklopu samozaposlitve, ukvarja s postavitvijo modelov upravljanja s tveganji ter izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju. Na podlagi izkušenj je naredila produkt celovite Diagnostike finančnega zdravja podjetij kot tudi izvaja 'outsourcing' finančne funkcije podjetjem. Je predavateljica za nemško založbo Forum Media, Akademijo Finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Izziv v praksi so ji celostne spremembe posameznikov in sistemov ter zmanjševanje števila sporov na sodiščih ter 'prehod' v mediacije.

univ. dipl. ekon.