Kadrovsko delo – osnovna stopnja

Kadrovsko delo – osnovna stopnja

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
10. 6. 2020
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Da boste svoje delo v kadrovski službi opravljali pravilno in natančno ter skladno z vso predpisano zakonodajo, hkrati pa boste imeli urejeno dokumentacijo v primeru prihoda inšpektorja za delo, Vas vabimo, da se udeležite intenzivnega online izobraževalnega programa: Kadrovsko delo – osnovna stopnja.


1. DATUM ZAČETKA IZOBRAŽEVANJA: 10. junij 2020

2. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: dve online delavnici (10. in 16. 6. 2020), z dodatnim e-gradivom in dostopom do priročnika in portala portala e-Kadrovik (vsebine so na voljo takoj).

3. TRAJANJE: vsaka delavnica traja po tri pedagoške ure (od 10.00 do 12.30, z vmesnim odmorom)

4. KAKO POTEKA: Online izobraževanje poteka v živo preko aplikacije Zoom. Dodatno e-gradivo prejmete v spletni učilnici. V spletni učilnici prejmete tudi dostop do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi in do portala e-Kadrovik.

5. KOMU JE NAMENJENO: Vsem tistim, ki se z delom na področju kadrovanja in zaposlovanja srečujete prvič in vsem, ki se želite še dodatno izpopolniti pri svojem delu v kadrovskih oddelkih.

6. VSEBINA: Delo v kadrovskih službah zahteva natančno vodenje in urejanje kadrovskih evidenc, hrambo osebnih podatkov in celotne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo in delom posameznika, vodenje zakonsko določenih postopkov v zvezi z zaposlitvijo, zagotavljanje ustrezne informacijske podpore kadrovski funkciji in izvedbo številnih aktivnosti, povezanimi s kadri.

Koristi

Udeležba na programu vam zagotavlja:

 • pravilno izvedbo postopkov zaposlovanja (poznavanje osnov delovnopravne zakonodaje),
 • učinkovito in pravilno pripravo vseh podatkov (vodenje evidenc in dokumentacije, priprava pogodb o zaposlitvi, prijave in odjave v zavarovanje …).

Program je namenjen še:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja/organizacije,
 • odgovorom na vaša vprašanja (pošljete jih lahko na naslov: gorjup@zfm.si) ter
 • izmenjavi izkušenj ter povezavi s kolegi iz stroke!

Po zaključenem programu prejmete potrdilo o usposobljenosti Forum Akademije.

Vsebina

Online praktična delavnica: Pravilna izvedba kadrovskih postopkov
 • Oglaševanje ter sodelovanje pri pridobivanju ustreznih kandidatov
 • Postopki iskanja, selekcije in izbora kandidatov
 • Vodenje zaposlitvenih postopkov in upravljanje zaposlitvene dokumentacije
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Trajanje delavnice: od 10.00 do 12.30

Online praktična delavnica: Pravilna izvedba kadrovskih postopkov – nadaljevanje
 • Upravljanje s pogodbami o zaposlitvi, vzdrževanje kadrovske baze podatkov, vodenje različnih evidenc
 • Izvedba zakonskih obvez v zvezi s prijavo, odjavo in spremembami pri pristojnih institucijah (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje …)
 • Priprava analiz in poročil (bolniške odsotnosti, dopusti, izobraževanja …)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Trajanje delavnice: od 10.00 do 12.30

Dostop do portala e-Kadrovik in priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Portal e-Kadrovik: več 100 različnih vzorcev pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo zakonodajo (z vključenimi trenutno veljavnimi ukrepi)
 • Priročnik Zakon o delovnih razmerjih v praksi:
  • Delovna razmerja in trg dela
  • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
  • Promocija zdravja na delovnem mestu
  • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
  • Odškodninska odgovornost
  • Urejanje drugih oblik dela
  • Kadrovski kontroling
  • Strateška vloga kadrovske funkcije

Dostop prejmete v spletni učilnici.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic – online. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 3 pedagoške ure. Pripadajoče seminarsko gradivo k posamezni delavnici boste prejeli v spletni učilnici. Če se online delavnice ne morete udeležiti, bo posnetek predavanja naložen v spletno učilnico.
 • Dostop do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še eno leto od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključenem programu boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman direktorica Kadrovske asistence, je strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovnopravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja. Je strokovnjakinja na področju uvajanja kompetenčnega modela v podjetja, osebnostne rasti zaposlenih, svetovalka delovnopravnih postopkov ter…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
540,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.