Kadrovsko delo

Kadrovsko delo

Online izobraževalni program

Prijava

Izobraževalni program za vse, ki želite, da delo v kadrovskih oddelkih poteka nemoteno!


Delo v kadrovskih službah zahteva natančno vodenje in urejanje kadrovskih evidenc, hrambo osebnih podatkov in celotne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo in delom posameznika, vodenje zakonsko določenih postopkov v zvezi z zaposlitvijo, zagotavljanje ustrezne informacijske podpore kadrovski funkciji in izvedbo številnih aktivnosti, povezanih z zaposlenimi.

Da boste svoje delo v kadrovski službi opravljali pravilno in natančno ter skladno z vso predpisano zakonodajo, hkrati pa boste imeli urejeno dokumentacijo v primeru prihoda inšpektorja za delo, Vas vabimo, da se udeležite intenzivnega online izobraževalnega programa.

Program sestavljajo:

 • dve interaktivni online praktični delavnici, ki zajemata sledeče vsebine
  • Učinkovito delo v kadrovski službi in pravilna izvedba kadrovskih postopkov
  • Priprava podatkov za plače in povračila stroškov v zvezi z delom
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna študijska gradiva ter posnetki video seminarjev, ki so vam v dodatno pomoč pri vašem delu (e-gradiva: Učinkovito preprečevanje mobinga in Priprava na uspešne pogovore z zaposlenimi v dveh korakih ter video seminar Odvetnik odgovarja - Delo od doma)
 • dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi,
 • ter gradiva s posameznih delavnic.

Koristi

Program vam zagotavlja:

 • pravilno izvedbo postopkov zaposlovanja (poznavanje osnov delovnopravne zakonodaje),
 • učinkovito in pravilno pripravo vseh podatkov (vodenje evidenc in dokumentacije, priprava pogodb o zaposlitvi, prijave in odjave v zavarovanje …),
 • natančno pripravo podatkov za obračun plač, povračila stroškov v zvezi z delom in ostalih podatkov.

Program je namenjen še:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja,
 • odgovorom na vaša vprašanja (že pred pričetkom jih lahko pošljete na naslov: branka.gorjup@zfm.si) ter
 • izmenjavi izkušenj s predavatelji ter kolegi iz stroke.

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije v slovenščini in angleščini.

Vsebina

E-gradiva v spletni učilnici

Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna študijska gradiva ter posnetki video seminarjev, ki so vam v dodatno pomoč pri vašem delu prejmete na vaš mail:

 • e-gradiva: Učinkovito preprečevanje mobinga in Priprava na uspešne pogovore z zaposlenimi v dveh korakih
 • video seminar Odvetnik odgovarja – Delo od doma
Dostop do portala e-Kadrovik in do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Portal e-Kadrovik: zbirka in komentarji delovnopravnih predpisov, strokovni napotki priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabna kadrovska dokumentacija, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trendi s HR področja ter predvsem takojšnji strokovni odgovori in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Online priočnik: Zakon o delovnih razmerjih – komentarji členov ZDR-1 ter druge vsebine s kadrovskega področja:
  • Promocija zdravja na delovnem mestu
  • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
  • Odškodninska odgovornost
  • Urejanje drugih oblik dela
  • Kadrovski kontroling
  • Strateška vloga kadrovske funkcije
Praktična online delavnica: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi ter pravilna izvedba kadrovskih postopkov

Andreja Samec Koderman

 • Osnove delovnopravne zakonodaje
 • Kadrovske evidence in varstvo osebnih podatkov
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi)
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Vodenje zaposlitvenih postopkov in upravljanje zaposlitvene dokumentacije
 • Upravljanje s pogodbami o zaposlitvi, vzdrževanje kadrovske baze podatkov, vodenje različnih evidenc
 • Izvedba zakonskih obvez v zvezi s prijavo, odjavo in spremembami pri pristojnih institucijah (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje …)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Praktična online delavnica: Priprava podatkov za plače in povračila stroškov v zvezi z delom

mag. Brigita Osojnik

 • Urejanje prihodov in odhodov
 • Priprava in pregled podatkov za M4, pripravo podatkov pred plačo
 • Obračun in izplačilo plač, avtorskih honorarjev in študentskega dela
 • Obračunavanje potnih stroškov
 • Izračun rezervacij in razmejitev ob bilančnem zaključku leta
 • Poročanje (AJPES, ZPIZ, FURS …)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Zaključek izobraževanja: preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da ga spremljate online, preko aplikacije ZOOM. Ni vam treba zapuščati delovnega mesta, lahko pa ga spremljate tudi od doma.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom zakon o delovnih razmerjih v praksi, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen: vsem tistim, ki se z delom na področju kadrovanja in zaposlovanja srečujete prvič in vsem, ki se želite še dodatno izpopolniti pri svojem delu v kadrovskih oddelkih.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman direktorica Kadrovske asistence, je strokovnjakinja za vzpostavljanje in razvoj HRM-ja. Svetuje na področju razvoja kadrovske funkcije v podjetjih in upravljanja s človeškimi viri, delovnopravne zakonodaje, selekcije kadrov, profiliranja zaposlenih ter razvoja in vpeljevanja motivacijskega sistema nagrajevanja. Je strokovnjakinja na področju uvajanja kompetenčnega modela v podjetja, osebnostne rasti zaposlenih, svetovalka delovnopravnih postopkov ter…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.