Kadrovsko delo

Kadrovsko delo

Online izobraževalni program

Prijava

Izobraževalni program za vse, ki želite, da delo v kadrovskih oddelkih poteka nemoteno!


Delo v kadrovskih službah zahteva natančno vodenje in urejanje kadrovskih evidenc, hrambo osebnih podatkov in celotne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo in delom posameznika, vodenje zakonsko določenih postopkov v zvezi z zaposlitvijo, zagotavljanje ustrezne informacijske podpore kadrovski funkciji in izvedbo številnih aktivnosti, povezanih z zaposlenimi.

Da boste svoje delo v kadrovski službi opravljali pravilno in natančno ter skladno z vso predpisano zakonodajo, hkrati pa boste imeli urejeno dokumentacijo v primeru prihoda inšpektorja za delo, Vas vabimo, da se udeležite intenzivnega online izobraževalnega programa.

Program sestavljajo:

 • dve interaktivni online praktični delavnici, ki zajemata sledeče vsebine
  • Učinkovito delo v kadrovski službi in pravilna izvedba kadrovskih postopkov
  • Priprava podatkov za plače in povračila stroškov v zvezi z delom
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna študijska gradiva ter posnetki video seminarjev, ki so vam v dodatno pomoč pri vašem delu (e-gradiva: Učinkovito preprečevanje mobinga in Priprava na uspešne pogovore z zaposlenimi v dveh korakih ter video seminar Odvetnik odgovarja - Delo od doma)
 • dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi,
 • ter gradiva s posameznih delavnic.

Koristi

Program vam zagotavlja:

 • pravilno izvedbo postopkov zaposlovanja (poznavanje osnov delovnopravne zakonodaje),
 • učinkovito in pravilno pripravo vseh podatkov (vodenje evidenc in dokumentacije, priprava pogodb o zaposlitvi, prijave in odjave v zavarovanje …),
 • natančno pripravo podatkov za obračun plač, povračila stroškov v zvezi z delom in ostalih podatkov.

Program je namenjen še:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja,
 • odgovorom na vaša vprašanja (že pred pričetkom jih lahko pošljete na naslov: branka.gorjup@zfm.si) ter
 • izmenjavi izkušenj s predavatelji ter kolegi iz stroke.

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije v slovenščini in angleščini.

Vsebina

E-gradiva v spletni učilnici

Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna študijska gradiva ter posnetki video seminarjev, ki so vam v dodatno pomoč pri vašem delu prejmete na vaš mail:

 • e-gradiva: Učinkovito preprečevanje mobinga in Priprava na uspešne pogovore z zaposlenimi v dveh korakih
 • video seminar Odvetnik odgovarja – Delo od doma
Dostop do portala e-Kadrovik in do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Portal e-Kadrovik: zbirka in komentarji delovnopravnih predpisov, strokovni napotki priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabna kadrovska dokumentacija, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trendi s HR področja ter predvsem takojšnji strokovni odgovori in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Online priočnik: Zakon o delovnih razmerjih – komentarji členov ZDR-1 ter druge vsebine s kadrovskega področja:
  • Promocija zdravja na delovnem mestu
  • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
  • Odškodninska odgovornost
  • Urejanje drugih oblik dela
  • Kadrovski kontroling
  • Strateška vloga kadrovske funkcije
Praktična online delavnica: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi ter pravilna izvedba kadrovskih postopkov

Andreja Samec Koderman

 • Osnove delovnopravne zakonodaje
 • Kadrovske evidence in varstvo osebnih podatkov
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi)
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Vodenje zaposlitvenih postopkov in upravljanje zaposlitvene dokumentacije
 • Upravljanje s pogodbami o zaposlitvi, vzdrževanje kadrovske baze podatkov, vodenje različnih evidenc
 • Izvedba zakonskih obvez v zvezi s prijavo, odjavo in spremembami pri pristojnih institucijah (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje …)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Praktična online delavnica: Priprava podatkov za plače in povračila stroškov v zvezi z delom

mag. Brigita Osojnik

 • Urejanje prihodov in odhodov
 • Priprava in pregled podatkov za M4, pripravo podatkov pred plačo
 • Obračun in izplačilo plač, avtorskih honorarjev in študentskega dela
 • Obračunavanje potnih stroškov
 • Izračun rezervacij in razmejitev ob bilančnem zaključku leta
 • Poročanje (AJPES, ZPIZ, FURS …)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Zaključek izobraževanja: preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da ga spremljate online, preko aplikacije ZOOM. Ni vam treba zapuščati delovnega mesta, lahko pa ga spremljate tudi od doma.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom zakon o delovnih razmerjih v praksi, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen: vsem tistim, ki se z delom na področju kadrovanja in zaposlovanja srečujete prvič in vsem, ki se želite še dodatno izpopolniti pri svojem delu v kadrovskih oddelkih.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman, Partnerica in direktorica Pravne asistence pri Kadrovski asistenci. Andreja zagovarja stališče, da je urejena delovnopravna dokumentacija temelj vsake organizacije. Kot kadrovska revizorka je pomagala velikemu številu slovenskih podjetij pri vzpostavitvi varnih delovnopravnih temeljev. Andreja je specializirana na področju izvedbe kadrovskih revizij, priprave kompleksnejših fleksibilnih sistemizacij delovnih mest, motivacijskih sistemov nagrajevanj, kompetenčnih modelov,…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.