Kadrovski kontroling – merjenje kategorij na kadrovskem področju

Kadrovski kontroling – merjenje kategorij na kadrovskem področju

Enodnevni seminar

Prijava

Podlaga za uspešno in učinkovito delo se nahajav dobrem poznavanju procesov, jasnih in zanesljivih informacijah ter vustrezni obdelavi le-teh. Tudi kadrovski strokovnjaki se morate temu uspešno prilagajati.

Naučite se izmeriti uspešnost kadrovske funkcije in takopovečajte kredibilnost in veljavo kadrovske funkcije v podjetjuin s tem razrešite dilemo, kako izmeriti delovanje kadrovske funkcije terpodkrepite strateški vpliv kadrovske funkcije na delovanje podjetja.

Udeležite se praktične delavnice, kjer vas bomo seznanilis pomenommerjenja kazalnikov na kadrovskem področju in s tem povezanimiaktivnostmi. Predstavili bomo različna merila uspešnosti delovanja kadrovske funkcijeter načine merjenja delovanja kadrovske funkcije.

Komu je seminar namenjen?

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb in/ali kontrolinga, zaposlenim v kadrovski službi in/ali kontrolingu, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Koristi

Po delavnici boste:

 • seznanjeni s pomenom merjenja kadrovskih kategorij in s tem povezanimi aktivnostmi,
 • v praksi merili uspešnost delovanja kadrovske funkcije,
 • s pomočjo napotkov predavatelja pravilno vrednotili kazalnike uspešnosti delovanja kadrovske funkcije,
 • prenesli pridobljeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre prakse, v prakso vaše organizacije,
 • dobili odgovore na vaša vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke!

Vsebina

Vsebina:
 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
  • Vloga sodobne kadrovske funkcije podjetju
  • Predstavitev kontrolinga in njegove vloge
  • Povezanost kadrovske funkcije in kontrolinga
  • Uporaba kadrovskega kontrolinga – kaj je to?
 • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
  • Kako si zastaviti SMART cilje?
  • Vodenje s cilji
  • Pregled doseganja ciljev
 • Načrtovanje kadrovzakaj je potrebno?
  • Načrtovanje števila zaposlenih
  • Načrtovanje razvoja zaposlenih
 • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
  • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
  • Možnosti primerjav merjenih kategorij na kadrovskem področju
  • Povezava med meritvami na kadrovskem področju z uspešnostjo poslovanja podjetja
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 

Predavatelji

mag. Klemen Žibret

Mag. Klemen Žibret je magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Deluje kot svetovalec, trener, predavatelj in coach. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah (z do 1.000 zaposlenimi) na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih.…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.