Kadrovski izzivi 2022

Kadrovski izzivi 2022

Prednovoletno srečanje kadrovskih strokovnjakov

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

KADROVSKI IZZIVI 2022

Revolucionarne spremembe HR kompetenc


Na področju delovnih mest se dogajajo pomembne spremembe. Ali smo pripravljeni na njih?


Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma bo do leta 2022 54 % vseh zaposlenih potrebovalo znatno višje znanje. Znanje zaposlenih bo potrebno sistematično nadgraditi, nekatere bo potrebno na novo usposobiti, zaradi spreminjajočih se tehnologij pa zaposliti povsem nove profile.

Na potezi so vodje, ki so odgovorni za razvoj zaposlenih, in se spopadajo s hitrim spreminjanjem in preoblikovanjem delovnih mest.

Neizogibno je, da morajo HRM strokovnjaki ob teh spremembah pridobiti in nadgraditi svoje kompetence, kar pomeni drugačen in naprednejši način dela.


Pridružite se nam na kadrovskem posvetu, kjer boste dobili nasvete, ideje in dobre prakse HR strokovnjakov ter podjetnikov, ki vam bodo pomagali razumeti spremenjena pričakovanja zaposlenih in kakšne so priložnosti, ki jih te spremembe prinašajo tako za podjetje kot za zaposlene. 

Smo na vznemirljivem razpotju, ko moramo nujno zagotoviti napredna delovna mesta. Ampak kako to izpeljati?


 

Katere so HR kompetence, ki jih bodo HR strokovnjaki morali nadgraditi za drugačen in naprednejši način dela?

 

Kreativnost

Za visoko prilagodljivost v nepredvidljivem svetu

Psihološka varnost

Spodbuja ustvarjalnost in opolnomočenost zaposlenih

Agilnost

Za hitro odzivnost na potrebe trga

 

Pozitivna psihologija na delu

Kako zajeziti jamralni sindrom

Trajnostni menedžment

Trajnostno delovanje v HR projektih

Design Thinking v HR

Pristop usmerjen v zaposlene, proces za kreativno reševanje problemov


Predavatelji

 

mag. Laura Klančnik

dr. Kristijan Musek Lešnik

dr. Simona Šarotar Žižek

 

Daniela Bervar Kotolenko, MBA

Špela Zakotnik

Aljoša Bagola


Uvajamo dobre prakse, namenjene razvoju zaposlenih, saj so zaposleni zagotovilo za napredek podjetja.

Pridružite se nam na našem tradicionalnem prednovoletnem srečanju z najprodornejšimi strokovnjaki za uvajanje pozitivnih sprememb na hitro spreminjajoča se delovna mesta.

🗩 Laura Klančnik: Njen moto, ki je hkrati pomemben v agilnem svetu: »Do not be busy, be productive!«

🗩 Kristijan Musek Lešnik: »V zadnjem času so se začele širiti zgodbe in recepti o tem, kako do sreče po bližnjici. Potrošniška družba predstavlja srečo kot ideal, h kateremu je treba stremeti. Nesrečno bitje kot da je nekaj slabega. Kako to preseči?«

🗩 Simona Šarotar Žižek: »Trajnostno ravnanje z zaposlenimi je celovito in dolgoročno. Obenem ustvarjamo trajna, varna in zdrava delovna mesta, ohranjamo delovno sposobnost zaposlenih, ustvarjamo ravnovesje med delovnim in zasebnim življenjem, zagotavljamo razvoj zaposlenih, njihovo zavzetost in zadovoljstvo ter dobre medsebojne odnose.«

🗩 Daniela Bervar Kotolenko, MBA: »Eden od temeljev uspešne ekipe so posamezniki, ki se morajo počutiti dovolj varne, da odkrito komunicirajo. Kako takšno psihološko varnost v ekipah vzpostaviti in zakaj je izrednega pomena za nadaljnji uspeh, bomo ugotovili na srečanju.«

🗩 Špela Zakotnik: »Design Thinking je zaradi ključne osredotočenosti na kupce v mnogih razvojnih, prodajnih in marketinških oddelkih že uporabljan. Vse bolj pa vrednost pristopa prepoznavajo tudi kadrovski oddelki, ki zaposlene razumejo kot “kupce” kadrovskih produktov.«

🗩 Aljoša Bagola: »Na rame si oprtamo pričakovanja, ki niso nujno naša, potem pa ne reflektiramo in brezglavo drvimo. V resnici pa je biti v redu popolnoma dovolj in točno tisto, za kar bi si morali prizadevati.«


Znanje in spremljanje razvoja v stroki so dejavniki, ki odločajo o kvaliteti in rezultatih vašega dela!

Zahteve po hitrosti in prožnosti so vse večje, svet dela se spreminja, na trgu se srečujejo že štiri generacije. Vse to zahteva, da HRM sprejme drugačen, naprednejši način dela. Za to potrebujemo spremenjene procese, strukture, instrumente in nove kompetence.


Utrinki Kadrovskih izzivov 2020


Kdaj? 26. 11. 2021, 10.00

Kje? Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel in online v živo

Na prednovoletno srečanje vabimo: direktorje in vodje, HR menedžerje, vodje kadrovskih in splošnih služb, vodje izobraževanj, strokovne sodelavce za razvoj kadrov, kadrovike in organizatorje izobraževanj, organizatorje kadrovskih procesov in vse, ki so v podjetjih in ustanovah odgovorni za razvoj zaposlenih.

OPOMBA: Udeležba na srečanju ob pogoju izpolnjevanja pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran), kar izkažete z ustreznim potrdilom. Na dogodku bomo upoštevali takrat veljavna priporočila NIJZ.


Online prenos v živo omogočamo v sodelovanju z mentorji in dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje.


Program srečanja

 • od 9.45 do 10.00 – Jutranja kavica in priprava na srečanje
 • od 10.00 do 10.15 – Nagovor direktorice: Agilno v novo leto, Laura Klančnik
 • od 10.15 do 10.35 – Kako pri delu uvesti več pozitivne psihologije, dr. Kristijan Musek Lešnik
 • od 10.35 do 10.55 – Naj postane naše ravnanje z zaposlenimi odgovorno in trajnostno, dr. Simona Šarotar Žižek
 • od 10.55 do 11.15 – malo odmora, da pretegnemo mišice
 • od 11.15 do 11.35 – Psihološka varnost, Daniela Bervar Kotolenko, MBA
 • od 11.35 do 11.55 – Design thinking v HR, Špela Zakotnik
 • od 11.55 do 12.30 – Kreativnost, kot dodana vrednost in prilagodljivost v nepredvidljivem svetu, Aljoša Bagola
 • po 12.30 – odlična priložnost za izmenjavo mnenj in mreženje

Predavatelji

Aljoša Bagola

Aljoša Bagola, eden najbolj priznanih in največkrat nagrajenih slovenskih oglaševalskih kreativnih direktorjev, izvrsten pripovedovalec zgodb, priljubljen predavatelj in kolumnist, avtor knjige Kako izgoreti, s katero prinaša iskreno izpoved o soočenju z izgorelostjo.

Daniela Bervar Kotolenko

Ustanoviteljica in izvršna direktorica Edutrain.me, BIC Business IntelligenceCenter. Strokovnjakinja za poslovno izobraževanje, agilni trener, svetovalka za inovacije, govornica, avtorica. Predsednica Alumni kluba Cotrugli MBA Slovenija. Specializirana za agilno in inovacijsko svetovanje, poslovne hackathone, preoblikovanje podjetij v bolj agilne in inovativne organizacije, internacionalizacijo podjetij in poslovnih funkcij, poslovni razvoj, poslovno povezovanje, predavanja, javno nastopanje, mednarodno prodaja.

dr. Kristijan Musek Lešnik

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter vodenja. V strokovni karieri je predaval in raziskoval na več slovenskih fakultetah in na vseh treh največjih slovenskih univerzah. Napisal je več kot 50 knjig, priročnikov in delovnih zvezkov na področju vzgoje in izobraževanja in bil član vodilnih strokovnih teles na tem področju v Sloveniji. Je tudi avtor več kot 10 knjig in priročnikov s področja psihologije vodenja in psihologije organizacij.

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je z temo »Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije«. Je predstojnica študijske smeri »Management in organizacija poslovanja« in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Njen opus zajema več kot 650 bibliografskih enot. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih ("Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks" in "Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma") in vodi tudi mednarodne projekte ("CHANCE-4-CHANGE" SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu. Je tudi članica sveta vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem, je tudi izobraževalna trenerka, poslovna svetovalka, moderatorka, projektni vodja, voditeljica, scenaristka in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica,... Poslovno je sodelovala (svetovanja ali predavanja) z Ljudskimi univerzami, Mariborsko razvojno agencijo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Trgovinsko zbornico Slovenije, Zavodom za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Združenjem bank Slovenije in vrsto gospodarskih subjektov.

mag. Laura Klančnik

Je po duši in izobrazbi zelo tehnična in praktično usmerjena oseba, ki se je dobro znašla v managerskih vodah. Svojo karierno pot je začela v razvoju Inteligentnega doma Gorenje po dokončanem študiju elektrotehnike v Ljubljani. Bogate delovne izkušnje s področja razvoja gospodinjskih aparatov in managementa je nato po 5 letih v Gorenju nadgrajevala 11 let v tujini za podjetje Philips. V letu 2015 je bila v Avstriji tudi nominirana za “Project manager of the year” s strani organizacije PMA (Project Management Austria). Podjetju BSH se je pridružila kot svetovalka za Agilno transformacijo podjetja v septembru 2017 in v treh letih pripomogla k precejšnjim premikom v miselnosti, kulturi in učinkovitosti podjetja. Energijo in motivacijo ji daje želja po inovacijah, visoki produktivnost in dobrih rezultatih in na podlagi 17. let delovnih izkušenj v razvoju zelo dobro razume kaj so glavne sestavine, ki vse to omogočajo. Največ izkušenj glede Agilnega dela je pridobila pri delu podjetju Philips, kjer je sodelovala tako z malimi kot velikimi ekipami, podjetji in organizacijami po celem svetu. Tam je tudi hitro spoznala, da za dobre rezultate ni potrebno le znanje, ampak ima velik učinek na uspešnost tudi delovno okolje in kultura organizacije, ki mora predvsem temeljiti na zaupanju. Njen cilj je pomagati in pokazati podjetjem pot do uspeha, ki ga omogoča agilno - visoko motivacijsko - delovno okolje. Poleg rednega dela poučuje tudi Projektni Management na fakulteti za Tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Poleg družine obožuje adrenalin in svoje delo.

Špela Zakotnik

Specialistka na področju Upravljanja uporabniške izkušnje (Customer experience), Design thinking trenerka in coachinja.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.