Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

198,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Letna naročnina s 4 številkami revije v tiskani in online izdaji

 • Opis
 • Vsebina
 • Splošni pogoji

Opis

 

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

 

 


 

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najnovejših vprašanjih in dilemah javnega naročanja in koncesij v praksi:

 • Aktualne odločitve Dkom
 • Sodbe sodišča EU
 • Pojasnila pravnih predpisov in zakonodaje skozi primere
 • Zakonodajne novosti
 • Rešitve konkretnih dilem
 • Mnenja pravnih strokovnjakov iz prakse javnega naročanja
 • Odgovori strokovnjakov

 

 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Usmeritev glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozorila na napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v praksi
 • Nasveti za pravilno ter finančno in terminsko učinkovito delo

Zakaj potreba po reviji

 • Veliko napak, nejasnosti in težav ter vloženih revizij priča o tem, da so problemi na področju javnih naročil z vidika naročnikov in ponudnikov
 • Zakon o koncesijskih pogodbah od februarja 2019 ni rešil zmede na trgu podeljevanja koncesij

 


 

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 

Andraž Žvan
(Državna revizijska komisija),

pojasnila odločitev Državne revizijske komisije

Vida Kostanjevec
(Državna revizijska komisija),

tolmačenje odločitev Sodišča EU

Urška Skok Klima
(Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

mag. Marija Bukovec Marovt
(Odvetniška pisarna Marovt & partnerji),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Milan Železnik univ. dipl. prav.
(Evropski pravni center),

analize, mnenja in priporočila s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva

Milena Basta Trtnik
(Bonorum d.o.o.),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Aleksandra Velkovrh
(Inšpektorat RS za okolje in prostor)

 


 

Decembra 2019 je izšla 3. številka revije

Izbor – predstavitev tem/člankov iz 3. številke:

 • Intervju z dr. Rajkom Pirnatom, slovenskim pravnim strokovnjakom
 • Koncesije javnih služb: Občinske gospodarske javne službe
 • Sodba sodišča EU: Še o dopolnjevanju ponudb
 • Predstavitev odločitve Državne revizijske komisije: Ponudnikova pravica izločitve konkurenčnega ponudnika zaradi kršitev naročnika v zvezi z objavo naročila
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov:
  • Vloge gospodarskih subjektov v ponudbi: v čem je razlika in kako jih obravnavati
  • Prednosti in pasti okvirnega sporazuma – merila za izbor
 • Odgovori pravnikov na pogosta vprašanja naročnikov in ponudnikov
 • Novice in zakonodajne spremembe: Razlaga novosti novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN-C
 • Aktualne spremembe in napoved novosti

 


 

Komu je revija namenjena?

 • Javnim in zasebnim naročnikom, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov in postopkov za gradnje in storitve
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki so odgovorni za sestavo in oddajo ponudb
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

 


 

Redne rubrike revije:

 • Predstavitev odločitev Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Pravne teorije v praksi
 • Priporočila udeležencem v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov
 • Intervju
 • Novice z zakonodajnega področja javnih naročil in koncesij
 • Odgovori na konkretna vprašanja
 • Napovednik dogodkov

Naročniki revije lahko izkoristite ugodnejšo kotizacijo za posvet Izzivi javnega naročanja 2020.

 

Izbor člankov 3. številke:

 • Intervju z dr. Rajkom Pirnatom, slovenskim pravnim strokovnjakom
 • Koncesije javnih služb: Občinske gospodarske javne službe
 • Sodba sodišča EU: Še o dopolnjevanju ponudb
 • Predstavitev odločitve Državne revizijske komisije: Ponudnikova pravica izločitve konkurenčnega ponudnika zaradi kršitev naročnika v zvezi z objavo naročila
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov:
  • Vloge gospodarskih subjektov v ponudbi: v čem je razlika in kako jih obravnavati
  • Prednosti in pasti okvirnega sporazuma – merila za izbor
 • Odgovori pravnikov na pogosta vprašanja naročnikov in ponudnikov
 • Novice in zakonodajne spremembe: Razlaga novosti novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN-C
 • Aktualne spremembe in napoved novosti

Splošni pogoji

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.