Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Izvod prejšnje številke
 • Splošni pogoji

Opis

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi:

 • zakonodajne novosti,
 • pojasnila pravnih predpisov,
 • prenos teorije v prakso,
 • priporočila udeležencem v postopkih,
 • aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • odgovori na vprašanja in rešitve dilem.

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 • za pojasnila odločitev Državne revizijske komisije: Andraž Žvan;
 • za tolmačenje odločitev Sodišča EU: Vida Kostanjevec;
 • za stališča Ministrstva za javno upravo, direktorata za javno naročanje: Urška Skok Klima;
 • za poglobljene analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja in koncesij: mag. Marija Bukovec Marovt, (Odvetniška pisarna Marovt & partnerji), Milan Železnik univ. dipl. prav. (Evropski pravni center), Milena Basta Trtnik ( Bonorum d.o.o.), Aleksandra Velkovrh in drugi avtorji.

Komu je revija namenjena?

 • Predstavnikom javnih naročnikov, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov, za dobavo izdelkov, gradbenih del in storitev
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki sodelujejo pri javnih naročilih
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

Redne rubrike revije:

 • Predstavitev odločitve Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Pravna teorija v praksi
 • Priporočila udeležencem v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov
 • Intervju
 • Novice z zakonodajnega področja javnih naročil in koncesij
 • Odgovori na konkretna vprašanja.

Izbor člankov naslednje številke:

 • VPOGLED V PONUDBE – “KAJ JE JAVNO IN KAJ NE” – Marija Bukovec Marovt
 • PREDNOSTI IN PASTI OKVIRNEGA SPORAZUMA – Milena Basta Trtnik
 • SOCIALNI ELEMENTI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU – Urška Skok Klima
 • TOLMAČENJE SODBE SODIŠČA EU-41/18 – MECA SrL proti Comune di Napoli
  POPRAVNI MEHANIZEM – Vida Kostanjevec
 • PRAKSA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE: Dopolnjevanje ESPD obrazca – Andraž Žvan
 • OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – Milan Železnik
 • PRIPOROČILA NAROČNIKU V POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL 
  Aleksandra Velkovrh
 • ODGOVORI STROKOVNJAKOV
 • NOVICE IN ZAKONODAJNE NOVOSTI

Revija izhaja vsake tri mesece. Letna naročnina zajema 4 številke revije v tiskani in online izdaji.

 • Kratka, jasna in praktična mnenja in priporočila priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Ažurne in kakovostne informacije o aktualnih zakonskih spremembah v zvezi z javnimi naročili in koncesijami
 • Razlaga pravnih predpisov s priporočili
 • Usmeritve glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozarja na pomanjkljivosti in napake, ki se pojavljajo v praksi in podaja nasvete za pravilno, finančno in časovno učinkovito delo

Izbor člankov naslednje številke:

 • VPOGLED V PONUDBE – “KAJ JE JAVNO IN KAJ NE” – Marija Bukovec Marovt
 • PREDNOSTI IN PASTI OKVIRNEGA SPORAZUMA – Milena Basta Trtnik
 • SOCIALNI ELEMENTI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU – Urška Skok Klima
 • TOLMAČENJE SODBE SODIŠČA EU-41/18 – MECA SrL proti Comune di Napoli
  POPRAVNI MEHANIZEM – Vida Kostanjevec
 • PRAKSA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE: Dopolnjevanje ESPD obrazca – Andraž Žvan
 • OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – Milan Železnik
 • PRIPOROČILA NAROČNIKU V POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL 
  Aleksandra Velkovrh
 • ODGOVORI STROKOVNJAKOV
 • NOVICE IN ZAKONODAJNE NOVOSTI

Izvod prejšnje številke

>> Oglejte si ogledni izvod revije v pdf obliki TUKAJ.

 • Vida Kostanjevec: Sodba s področja javnega naročanja in koncesij, SODIŠČE EVROPSKE UNIJE: C-546/16 (Montte)
 • Milan Železnik: Kdaj lahko naročnik izvede pogajanja v postopku javnega naročanja
 • Milan Železnik: Kaj prinaša nov Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah?
 • Urška Skok Klima: Kaj pomeni zahteva, da mora vsa komunikacija med naročnikom in ponudnikom potekati z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij?
 • Andraž Žvan: “Sklep št. 018-18/2019: Dopustna odprava napačno zapisane stopnje DDV v predračunu” (predstavitev odločitve Državne revizijske komisije)
 • Marija Bukovec Marovt: Način preverjanja nekaznovanosti po novejši praksi Državne revizijske komisije

Splošni pogoji

Vaš brezplačni izvod revije – splošni pogoji (prosimo, skrbno preberite):

Ob naročilu boste brezplačno prejeli en izvod revije, poravnali boste le distribucijske stroške. Če se po prejemu brezplačne revije odločite, da ne želite prejemati nadaljnjih izvodov, vašo odločitev najkasneje v 14 dneh po prejemu revije pisno naslovite na servis strank Založbe Forum Media d.o.o. (info@zfm.si). V nasprotnem primeru se poskusno obdobje spremeni v letno naročnino s plačljivimi 4 izvodi, za kar boste prejeli račun.

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja.

Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje.

Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.