Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

198,00  DDV ni vštet v ceno

Letna naročnina s 4 številkami revije v tiskani in online izdaji

 • Opis
 • Vsebina
 • Splošni pogoji

Opis

 

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

 

 


 

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najnovejših vprašanjih in dilemah javnega naročanja in koncesij v praksi:

 • Aktualne odločitve Dkom
 • Sodbe sodišča EU
 • Pojasnila pravnih predpisov in zakonodaje skozi primere
 • Zakonodajne novosti
 • Rešitve konkretnih dilem
 • Mnenja pravnih strokovnjakov iz prakse javnega naročanja
 • Odgovori strokovnjakov

 

 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Usmeritev glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozorila na napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v praksi
 • Nasveti za pravilno ter finančno in terminsko učinkovito delo

Zakaj potreba po reviji

 • Veliko napak, nejasnosti in težav ter vloženih revizij priča o tem, da so problemi na področju javnih naročil z vidika naročnikov in ponudnikov
 • Zakon o koncesijskih pogodbah od februarja 2019 ni rešil zmede na trgu podeljevanja koncesij

 


 

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 

Andraž Žvan
(Državna revizijska komisija),

pojasnila odločitev Državne revizijske komisije

Vida Kostanjevec
(Državna revizijska komisija),

tolmačenje odločitev Sodišča EU

Urška Skok Klima
(Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

mag. Marija Bukovec Marovt
(Odvetniška pisarna Marovt & partnerji),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Milan Železnik univ. dipl. prav.
(Evropski pravni center),

analize, mnenja in priporočila s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva

Milena Basta Trtnik
(Bonorum d.o.o.),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Aleksandra Velkovrh
(Inšpektorat RS za okolje in prostor)

dr. Žan Jan Oplotnik
(Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)

Eva Zala Marovt

 


 

Aktualne teme / članki iz 4. številke revije

 • Aktualna predstavitev odločitve Državne revizijske komisije: Zamenjava podizvajalca v ponudbi (Glinščica)
 • Pomembna novost: Ponudnik, ki je oddal nedopustno ponudbo ima po novem pravico do vpogleda v izbrano ponudbo!
 • Sodba sodišča EU: Statusna združitev gospodarskih subjektov v teku postopka oddaje javnega naročila
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov:
  • Vpliv sklepa Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja določenega dela 67.a in dela 75. člena ZJN-3 na postopke javnega naročanja in uveljavljanje popravnega mehanizma
  • Dokazovanje tehnične sposobnosti v postopkih oddaje javnih naročil – REFERENCE
 • Koncesije javnih služb: Postopek za podelitev koncesij
  • Ocena finančnih posledic podelitve koncesij za proračun in uporabnike javnih storitev
 • Odgovori pravnikov na pogosta vprašanja naročnikov in ponudnikov

 


 

Komu je revija namenjena?

 • Javnim in zasebnim naročnikom, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov in postopkov za gradnje in storitve
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki so odgovorni za sestavo in oddajo ponudb
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

 


 

Redne rubrike revije:

 • Predstavitev odločitev Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Pravne teorije v praksi
 • Priporočila udeležencem v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov
 • Intervju
 • Novice z zakonodajnega področja javnih naročil in koncesij
 • Odgovori na konkretna vprašanja
 • Napovednik dogodkov

 

Članki 4. številke:

 • Aktualna predstavitev odločitve Državne revizijske komisije: Zamenjava podizvajalca v ponudbi (Glinščica)
 • Pomembna novost: Ponudnik, ki je oddal nedopustno ponudbo ima po novem pravico do vpogleda v izbrano ponudbo!
 • Sodba sodišča EU: Statusna združitev gospodarskih subjektov v teku postopka oddaje javnega naročila
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov:
  • Vpliv sklepa Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja določenega dela 67.a in dela 75. člena ZJN-3 na postopke javnega naročanja in uveljavljanje popravnega mehanizma
  • Dokazovanje tehnične sposobnosti v postopkih oddaje javnih naročil – REFERENCE
 • Koncesije javnih služb: Postopek za podelitev koncesij
  • Ocena finančnih posledic podelitve koncesij za proračun in uporabnike javnih storitev
 • Odgovori pravnikov na pogosta vprašanja naročnikov in ponudnikov

Splošni pogoji

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.