Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Ob 15. obletnici Založbe Forum Media d.o.o. vam ob prejemu naročila letne naročnine strokovne revije priznamo 15 % popusta. Popust velja za naročilo do 31. julija 2019

>> Oglejte si brezplačni izvod revije v online obliki TUKAJ.

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi:

 • zakonodajne novosti,
 • pojasnila pravnih predpisov,
 • aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • rešitve konkretnih dilem.

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 • za pojasnila odločitev Državne revizijske komisije: Andraž Žvan
 • za tolmačenje odločitev Sodišča EU: Vida Kostanjevec
 • za stališča Ministrstva za javno upravo, direktorata za javno naročanje: mag. Urška Skok Klima
 • za poglobljene analize najaktualnejših vprašanj javnega naročanja in koncesij: mag. Marija Bukovec Marovt (Odvetniška pisarna Marovt & partnerji), Milan Železnik (Evropski pravni center) in drugi avtorji.

Komu je revija namenjena?

 • Predstavnikom javnih naročnikov, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov, za dobavo izdelkov, gradbenih del in storitev
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki sodelujejo pri javnih naročilih
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

Izbor člankov naslednje številke:

 • mag. Urška Skok Klima: Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb v postopkih javnega naročanja (mnenje Ministrstva za javno upravo – direktorata za javno naročanje)
 • Vida Kostanjevec: Večstopenjsko ocenjevanje ponudb v odprtem postopku (predstavitev sodbe Sodišča EU)
 • mag. Marija Bukovec Marovt: Način preverjanja nekaznovanosti po novejši praksi Državne revizijske komisije
 • Andraž Žvan: Dopustna odprava napačno zapisane stopnje DDV v predračunu (predstavitev odločitve Državne revizijske komisije)
 • Milan Železnik: Novosti s področja koncesij in javno zasebnega partnerstva

Revija izhaja vsake tri mesece. Letna naročnina zajema 4 številke revije v tiskani in online izdaji.

 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Ažurne in kakovostne informacije o aktualnih zakonskih spremembah v zvezi z javnimi naročili in koncesijami
 • Razlaga pravnih predpisov s priporočili
 • Usmeritve glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozorila na pomanjkljivosti in napake, ki se pojavljajo v praksi
 • Nasveti za pravilno, finančno in časovno učinkovito delo

Izbor člankov naslednje številke:

 • Vida Kostanjevec: Sodba s področja javnega naročanja in koncesij, SODIŠČE EVROPSKE UNIJE: C-546/16 (Montte)
 • Milan Železnik: Kdaj lahko naročnik izvede pogajanja v postopku javnega naročanja
 • Milan Železnik: Kaj prinaša nov Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah?
 • Urška Skok Klima: Kaj pomeni zahteva, da mora vsa komunikacija med naročnikom in ponudnikom potekati z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij?
 • Andraž Žvan: “Sklep št. 018-18/2019: Dopustna odprava napačno zapisane stopnje DDV v predračunu” (predstavitev odločitve Državne revizijske komisije)
 • Marija Bukovec Marovt: Način preverjanja nekaznovanosti po novejši praksi Državne revizijske komisije

Redne rubrike revije

 • Novice s področja javnega naročanja in koncesij
 • Predstavitev odločitev Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Stališča Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje
 • Pogovor s strokovnjakom
 • Mnenja in priporočila
 • Odgovori na konkretna vprašanja

Avtorji

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

mag. Marija Bukovec Marovt

Diplomirala je na pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala s področja civilnega in gospodarskega prava. V preteklosti je delala kot svetovalka Državnega zbora, direktorica pravnega sektorja v KD GROUP d.d., družbi za upravljanje investicijskih skladov Ljubljana. Od 1999 do 2004 je bila predsednica Državne revizijske komisije. Po končanem petletnem mandatu predsednice, dela kot odvetnica, specializirana za gospodarsko pravo, predvsem pa dela na področju javnih naročil in reviziji postopkov. Je tudi sodno izvedenka za področje pravo – javna naročila. Je soavtorica komentarja Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, urednica in soavtorica knjige Novosti v zakonu o javnem naročanju, urednica in soavtorica knjige Zakon o javnem naročanju ZJN-3, ter soavtorica Zbirke odločitev Državne revizijske komisije. Sicer pa predavateljica in avtorica nekaterih člankov iz tega področja in izpraševalka pri pravniških državnih izpitih za področje gospodarsko pravo.

mag. Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav., je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo ( prej pomet) in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

Milan Železnik

Diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je višji predavatelj za področje varstva okolja, urejanje prostora, gospodarskih javnih služb in zakonodaje na Višji poslovni šoli Doba. Je direktor Evropskega pravnega centra in strokovni sodelavec Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Glavna področja njegovega dela so javna uprava, upravno pravo, lokalna samouprava, pravo javnih naročil, koncesije javnih služb, javno-zasebno partnerstvo in pravo urejanja prostora. Z omenjenih področij je do danes izdelal vrsto znanstvenih in strokovnih del, ki so bila objavljena v priznanih domačih in tujih revijah, predstavljene na konferencah in povzeta v medijih. Je član uredniškega odbora e-Revije za javna naročila in javne finance, ki ga izdaja Sib d.o.o.

Vida Kostanjevec

Vida Kostanjevec je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani. Ima opravljen strokovni izpit za delo v organih državne uprave in pravosodni izpit. Od leta 1993 dela na področju javnih naročil. V Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je bila kot višja svetovalka zaposlena od leta 1998. V letih od 2006 do 2015 je opravljala funkcijo članice Državne revizijske komisije. Po prenehanju funkcije je ostala zaposlena na Državni revizijski komisiji.

Splošni pogoji

Z naročilom sklenete dvanajstmesečno naročnino na revijo. Po preteku obdobja se naročnina samodejno podaljša. V primeru, da želite naročnino preklicati, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega naročniškega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.


Vaš brezplačni izvod revije – splošni pogoji (Prosimo, skrbno preberite.)

Ob naročilu boste brezplačno prejeli en izvod naslednje izdaje revije. Če se po prejemu brezplačne revije odločite, da ne želite prejemati nadaljnjih izvodov, vašo odločitev najkasneje v 14 dneh po prejemu prve revije pisno naslovite na servis strank Založbe Forum Media d.o.o. (info@zfm.si). V nasprotnem primeru se poskusno obdobje spremeni v letno naročnino s plačljivimi 4 izvodi, za kar boste prejeli račun.
Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja.
Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje.
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih
plačilih.
Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).
Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.