Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

198,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Letna naročnina s 4 številkami revije v tiskani in online izdaji

 • Opis
 • Vsebina
 • Splošni pogoji

Opis

 

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

 

 


 

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi:

 

 • zakonodajne novosti,
 • pojasnila pravnih predpisov,
 • prenos teorije v prakso,
 • priporočila udeležencem v postopkih,
 • aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • odgovori na vprašanja in rešitve dilem.

 

 • Kratka, jasna in praktična mnenja in priporočila priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Ažurne in kakovostne informacije o aktualnih zakonskih spremembah v zvezi z javnimi naročili in koncesijami
 • Razlaga pravnih predpisov s priporočili
 • Usmeritve glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozarja na pomanjkljivosti in napake, ki se pojavljajo v praksi in podaja nasvete za pravilno, finančno in časovno učinkovito delo

 


 

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 

Andraž Žvan,
pojasnila odločitev Državne revizijske komisije

Vida Kostanjevec,
tolmačenje odločitev Sodišča EU

Urška Skok Klima,
stališča Ministrstva za javno upravo, direktorata za javno naročanje

mag. Marija Bukovec Marovt
(Odvetniška pisarna Marovt & partnerji),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja in koncesij

Milan Železnik univ. dipl. prav.
(Evropski pravni center),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja in koncesij

Milena Basta Trtnik
(Bonorum d.o.o.),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja in koncesij

   
 

Aleksandra Velkovrh

 

 


 

V zadnji številki:

 • Intervju z novim predsednikom Državne revizijske komisije s Samom Červekom
 • Vpogled v ponudbe – “kaj je javno in kaj ne” – Marija Bukovec Marovt
 • Popravni mehanizem – Vida Kostanjevec
 • Praksa državne revizijske komisije: Dopolnjevanje ESPD obrazca – Andraž Žvan
 • Priporočila naročniku v postopkih javnih naročil – Aleksandra Velkovrh
 • Zakonodajne novosti: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Pravilnik o uporabi portala e-Revizija

 

 

Komu je revija namenjena?

 • Predstavnikom javnih naročnikov, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov, za dobavo izdelkov, gradbenih del in storitev
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki sodelujejo pri javnih naročilih
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

 

Redne rubrike revije:

 • Predstavitev odločitve Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Pravna teorija v praksi
 • Priporočila udeležencem v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov
 • Intervju
 • Novice z zakonodajnega področja javnih naročil in koncesij
 • Odgovori na konkretna vprašanja.
 • Napovednik dogodkov

 

Izbor člankov naslednje številke:

 • VPOGLED V PONUDBE – “KAJ JE JAVNO IN KAJ NE” – Marija Bukovec Marovt
 • PREDNOSTI IN PASTI OKVIRNEGA SPORAZUMA – Milena Basta Trtnik
 • SOCIALNI ELEMENTI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU – Urška Skok Klima
 • TOLMAČENJE SODBE SODIŠČA EU-41/18 – MECA SrL proti Comune di Napoli
 • POPRAVNI MEHANIZEM – Vida Kostanjevec
 • PRAKSA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE: Dopolnjevanje ESPD obrazca – Andraž Žvan
 • OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – Milan Železnik
 • PRIPOROČILA NAROČNIKU V POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL – Aleksandra Velkovrh
 • ODGOVORI STROKOVNJAKOV
 • NOVICE IN ZAKONODAJNE NOVOSTI

Splošni pogoji

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.