Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja

Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja

Praktični posvet

Prijava

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pri vzdrževanju se zgodi 20 do 40 % vseh poškodb, prav tako pojavnost poklicnih bolezni ni zanemarljiva. Vzdrževanje predstavlja pomembno dopolnitev proizvodnje, žal pa v marsikaterem podjetju s strani vodstva ne uživa zadostne podpore.

Tako ste vodje vzdrževanja danes pred pomembnimi strokovnimi in vodstvenimi izzivi. Na dogodkih, ki smo jih za vas že kar nekaj organizirali, ste nam teh izzivov zaupali že veliko. Zato posebej za vodje vzdrževanja organiziramo:

Praktični posvet za vodje vzdrževanja v slovenskih podjetjih

IZZIVI in REŠITVE na področju VZDRŽEVANJA

Na njem se bomo ukvarjali z glavnimi strokovnimi in vodstvenimi izzivi, s katerimi se vodje vzdrževanja vsakodnevno srečujejo, ter skušali pridobiti čim več rešitev.


Sodelujoči strokovnjaki

 

Miha Vedenik,
Lean rešitve d.o.o.

Darko Dajčman,
Dvigalotehna d.o.o.

Roman Lubec,
Inšpektorat RS za delo

Tomaž Jelenko,
Weilerabrasives d.o.o.

Aljaž Gradišnik,
Kopa d.d.

Florence Maria Bratuž,
inspiracijska trenerka

Koristi

Skozi pojasnila in primere na predavanjih ter v diskusiji s kolegi iz stroke boste prišli do:

 • REŠITEV, kako motivirati zaposlene, jih nadzorovati in predvsem spodbuditi k uporabi varovalne opreme;
 • NASVETOV, kako usposobiti zaposlene za strokovno opravljanje nalog in pri tem "upravičiti" stroške;
 • Optimizacije stroškov vzdrževanja;
 • UREJENE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, evidenc in poročil;
 • ODPRAVE KOMUNIKACIJSKIH TEŽAV z ostalimi oddelki predvsem, kadar pride do okvar na stroju, do zastojev v proizvodnji izdelkov itd;
 • ...

Vsebina

8.30–9.00 | Prihod udeležencev in dobrodošlica

9.00–9.45 | Varnost in zdravje pri vzdrževanju strojev in naprav (Roman Lubec)

 • Glavne zakonodajne podlage
 • Ugotovitve inšpektorjev in največje napake, ki jih ugotavljajo
 • Interni akti
 • Priporočila vodjem vzdrževanja za varnost pri vzdrževalnih delih

9.45–10.30 | Celovito produktivno vzdrževanje (TPM): Kako začeti projekt od pilotne skupine do certificiranja s strani mednarodnega TPM inštituta v treh stopnjah (Miha Vedenik)

 • Razlika dveh vodilnih smeri TPM-a (TPM Hartmann metoda in JIMP)
 • Koraki vpeljave po TPM Hartmann metodi
 • Postavitev učinkovite TPM organizacije
 • Način dela v TPM skupinah
 • Pozitivni učinki TPM projekta
 • Povrnitev investicije (ROI)

10.30–11.15 | Najprej sem zmotiviran jaz, potem šele lahko motiviram druge … (Florence Maria Bratuž)

 • Najbolj tipične težave pri vodenju in motiviranju (iz prakse)
 • Sem zgled – če to želim ali ne
 • Kaj imamo ljudje radi, kaj nas motivira
 • Kako znanje uporabiti v praksi
 • Vaja ustvarjanje polja zaupanja

11.15–12.00 | Odmor z diskusijo

12.00–13.15 | Varnostne komponente strojev (Darko Dajčman)

 • Varnostne komponente in opredelitev v Pravilniku o varnosti strojev
 • Zahteve za tehnične varnostne ukrepe
 • Standardi za varovala in varnostne naprave
 • Določitev in zahtevana stopnja varnostne funkcije
 • Pozicioniranje in dimenzioniranje varnostnih naprav
 • Primeri nevarnih napak pri montaži

13.15–14.00 | Računalniška podpora pri spremljanju stroškov in izdelavi kazalnikov »uspešnosti« v vzdrževanju (Tomaž Jelenko in Aljaž Gradišnik)

 • Kateri so pomembni podatki za kvalitetno odločanje v vzdrževanju
 • Merjenje učinkovitosti posameznih vzdrževalnih skupin, posameznih vzdrževalcev
 • Računalniška podpora je lahko podlaga za pripravo kvalitetnih razvojnih usmeritev vzdrževalnih skupin
 • Preventivno vzdrževanje s pomočjo računalniške podpore
 • Zmanjšanje zastojev s pomočjo računalniške podpore

Predavatelji

Aljaž Gradišnik

Aljaž Gradišnik, dipl. ing. el., je vodja oddelka IBM MAXIMO KOPA d.d. za področje informacijskih sistemov za podporo in upravljanje vzdrževanja. Kot vodja ali član projektnih timov sodeluje pri uvedbi informacijskih sistemov za podporo in upravljanje vzdrževanja, izdelavi analiz obstoječega stanja in predlogov za učinkovitejše vzdrževanje v domačih in tujih podjetjih. Svoje izkušnje in znanje…

Darko Dajčman

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

Florence Maria Bratuž

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. V preteklosti je delovala na naslednjih področjih: prodaja, vodenje prodaje v družinskem podjetju, področno vodenje poslovalnic uvoznika, upravljanje z odnosi s strankami, skrb za zadovoljstvo kupcev,  prodajna trenerka in vodja poslovalnice.   Te izkušnje so jo pripeljale do vloge…

Miha Vedenik

Miha Vedenik, univ. dipl. ekon. Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank. Podjetje Lean rešitve d.o.o. je svoje storitve izvajalo za številna…

Roman Lubec

Roman Lubec, univ. dipl. inž. stroj., je od leta 1997 zaposlen na Inšpektoratu RS za delo, kjer je več kot 20 let opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje za delo. Pred tem je delal v gospodarstvu kot vodja tehnologije v TVT Boris Kidrič Maribor, kot v.d. direktorja podjetja Vzdrževanje in transport d.o.o. in kot…

Tomaž Jelenko

Tomaž Jelenko, diplomirani inženir elektrotehnike. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Comet d.o.o v Zrečah, kjer je pred 30 leti pričel kot strokovni sodelavec v vzdrževanju. V letu 1996 je prevzel vodenje službe vzdrževanja. Skozi svojo poklicno pot si je nabiral strokovne in vodstvene izkušnje pri projektih v Sloveniji in tujini. Bil je…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.