Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

Praktično online izobraževanje v živo

Prijava
Kdaj?
20. 10. 2020, od 13.00 do 15.15
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Po večletni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti skladno z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021, UL, št. 75/19) je namreč določal, da se redna delovna uspešnost ne izplačuje do 30. 6. 2020. Javni uslužbenci bodo tako lahko spet upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti, pri čemer pa bo treba biti pozoren na vsa pravila, ki jih določata zakon in KPJS. Da boste izplačevanje redne delovne uspešnosti izvajali pravilno ter v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo, vas vabimo, da se udeležite strokovnega online izobraževanja, kjer boste prejeli vsa pojasnila glede zakonske ureditve in ureditve področja redne delovne uspešnosti v kolektivni pogodbi, kar je še posebej pomembno, saj boste le s poznavanjem vsebine ter ureditve lahko pravilno uporabili tabele za izračun obsega sredstev za redno delovno uspešnost, za ocenjevanje javnih uslužbencev skladno s kriteriji za redno delovno uspešnost ter za delitev sredstev za redno delovno uspešnost.

Koristi

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica bodo nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: petra.ertl@zfm.si

Vsebina

 • Določitev odstotka letnih sredstev za osnovne plače
 • Določitev mase letnih sredstev za osnovne plače
 • Ločeno oblikovanje in izkazovanje skupnega obsega sredstev za redno delovno uspešnost za ravnatelje, direktorje in tajnike
 • Določitev najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti javnemu uslužbencu
 • Osnova za obračun redne delovne uspešnosti
 • Kriteriji in merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti
 • Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev
 • Obvestilo o ocenjevanju javnega uslužbenca za določitev dela plače za redno delovno uspešnost objava seštevka točk posameznega javnega uslužbenca,
 • Vpliv poslovnega rezultata uporabnika proračuna na izplačilo redne delovne uspešnosti
 • Določitev in izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljem, direktorjem in tajnikom (javnim uslužbencem plačne skupine B)

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
189,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.