Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Online seminar

Prijava
Kdaj?
5. 10. 2021, od 9.00 do 12.30
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu


Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011)

Strokovni delavci za varnost pri delu ugotavljajo, da jim izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi predstavlja enega največjih strokovnih izzivov, saj vključuje interdisciplinarno znanje z različnih področij.

26. maja 2021 je začel veljati novi Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS št. 72/2021 z dne 11. 5. 2021), ki določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katerekoli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu je pomembno tudi, ker se delodajalci soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe in poklicne bolezni.


Komu je seminar namenjen?

Odgovornim za delo s kemikalijami, tehnologom, strokovnim sodelavcem, varnostnim inženirjem, svetovalcem za kemikalije, in vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za kemikalije.


Mnenje udeleženke pretekle izvedbe

»Vsebina izobraževanj in seminarjev v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke«. Meta Blaž, Schenker d.d.

Zagotavljamo vam glavne koristi:

 • Razumevanje zakonodaje in njeno pravilno uporabo v vašem podjetju
 • Pravilen postopek izdelave ocene tveganja
 • Odgovori na vaša vprašanja tudi po dogodku

Vsebina

Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu

 • Zakonske osnove pri obvladovanju kemičnih snovi na delovnem mestu
 • Identifikacija nevarnih kemičnih snovi
 • Izbira ustrezne metode za izdelavo kemične ocene
 • Postopek izdelave kemijske ocene tveganja- modificirana metoda AUVA
 • Praktični primeri
 • Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu, kot osnova za izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu v skladu s standardom SIST EN 689

Predstavitev glavnih sprememb Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, 72/21)

 • Predstavitev novih mejnih vrednosti in BAT vrednosti, razlike glede na prejšnji pravilnik
 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti

Implementacija novega pravilnika in standarda SIST EN 689:2018 pri izvajanju meritev kemičnih snovi na delovnem mestu

 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti
 • Predstavitev SIST EN 689, ki podaja strategijo oz. navodilo, na kakšen način, po možnosti s čim manj reprezentativnimi meritvami, vendar z zadostno mero zaupanja, lahko ugotovimo, da delavci verjetno ne bodo izpostavljeni koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti
 • Standard  SIST EN 689 natančno podaja navodila glede načrta meritev, izvajanja meritev, števila meritev, vrednotenje rezultatov, interval meritev ter hkratne izpostavljenosti več kemičnim snovem
 • Izvajanje meritev kemičnih snovi v praksi

Predavatelji

dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Leta 1999 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, smer analizna kemija. Kot mladi raziskovalec je svoje znanstveno-raziskovalno delo začel izvajati v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je na področju atmosferske kemije in onesnaženja okolja leta 2004 tudi doktoriral. Svoje znanstveno delo je predstavljal na različnih…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.