HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe

HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe

Izobraževalni program

Prijava

POMEMBNO OBVESTILO: začetek izobraževalnega programa bo potekal online preko spletne učilnice, vse naslednje delavnice pa po predvidenem programu v živo. Termine bomo naknadno usklajevali.

Kot odlični vodja sodobne kadrovske službe morate razumeti vseobsegajočo vlogo HR-ja v podjetju, znati jo morate umestiti v sam vrh organizacije ter sooblikovati strategijo celotnega podjetja. Poleg tega morate skrbeti za strateški razvoj kadrovske funkcije ter za svetovanje in podporo vodstvu. Ob hitro spreminjajočih se razmerah na trgu se morate sproti prilagajati trendom, hkrati pa še novi generaciji talentov ter biti fleksibilni in sprejemati nove metode dela. Vsi HRM procesi morajo biti povezani s strategijo podjetja in podpirati vizijo podjetja.

Izzivi kadrovskega menedžmenta tako terjajo stalno izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja ter sposobnosti, zato vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega programa, ki smo ga pripravili skupaj s strokovnjakinjami s področja kadrovskega menedžmenta in delovnopravne zakonodaje.

Izobraževalni program smo zasnovali v modulih, ki vam bodo nudili vpogled v celotni spekter sodobne HR funkcije ter vam pomagali umestiti svojo vlogo na pravo mesto, tako znotraj organizacije kot tudi navzven ter nenazadnje tudi navzgor, do vodstva.


Ekskluzivni izobraževalni program je namenjen izkušenim (vsaj 5 let delovnih izkušenj) kadrovskim strokovnjakom in obsega:

 • tri praktične delavnice:
  • Upravljanje vseh potrebnih HRM procesov, ki izhajajo iz življenjskega cikla zaposlenega ter pozicije organizacijske strategije,
  • Način delovanja HR-ja v sodobnem svetu,
  • Delovnopravna zakonodaja in posebnosti, ki jih mora razumeti HR strokovnjak,
 • online dostop do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi in do portala e-Kadrovik (dostop prejmete pred pričetkom programa) in
 • e-gradivo v spletni učilnici.

Koristi

Katere so najpomembnejše koristi, ki jih pridobite z udeležbo na programu?

 • Oblikovanje in zagotavljanje izvajanja kadrovske strategije.
 • Jasen pregled nad umeščenostjo kadrovskega področja v razmerju do drugih funkcij v podjetju/organizaciji.
 • Proaktivna uporaba znanja s področja upravljanja zaposlenih.
 • Prenos usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso vašega podjetja/organizacije.

Kako udeležba na programu prispeva k vašemu profesionalnemu in osebnemu razvoju?

 • Pridobite si nove izkušnje z upravljanjem sprememb, pri komuniciranju z vodstvom ter usmerjenosti k strankam.
 • Zagotovite si mreženje, vidnost, prepoznavnost in verodostojnost.
 • Širite svoje znanje in zagotovite pravočasne in učinkovite povratne informacije.

Komu je program namenjen?

 • Program je namenjen HR direktorjem, vodjem kadrovskih služb in drugim strokovnjakom s področja upravljanja z zaposlenimi.
 • Udeleženci programa tvorijo skupino najuspešnejših podjetij, ki se zavedajo, da so sodobna kadrovska funkcija in vodenje ter upravljanje z zaposlenimi edine konkurenčne prednosti učinkovitih organizacij.

Po zaključku programa prejmete certifikat HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe v slovenščini in angleščini.

Vsebina

Online dostop do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi in portala e-Kadrovik
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
 • Kolektivne pogodbe
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • Kadrovski kontroling
 • Portal e-kadrovik – različni vzorci pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo delovnopravno zakonodajo
Praktična delavnica: Upravljanje vseh potrebnih HRM procesov, ki izhajajo iz življenjskega cikla zaposlenega ter pozicije organizacijske strategije, Tamara Valenčič
 • Umestitev HRM funkcije znotraj organizacije
 • Strateško načrtovanje delovanja in vpliva
 • Postavljanje HRM strategije v skladu s poslovno strategijo
 • Poznavanje in razumevanje vseh HRM procesov
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

POMEMBNO OBVESTILO: začetek izobraževalnega programa bo potekal online preko spletne učilnice, vse naslednje delavnice pa po predvidenem programu v živo. Termine bomo naknadno usklajevali.

Praktična delavnica: Način delovanja HR-ja v sodobnem svetu, Maja Majstorović Hajduković
 • Potreba po hitrosti in prožnosti je vse večja, svet dela se spreminja. Sodobni izzivi zahtevajo od HR, da se sprejme drugačen, naprednejši način dela. Za to potrebujemo spremenjene procese, strukture, kompetence, instrumente in predvsem nov način agilnega mišljena in obnašanja
 • Kako se morajo spremeniti strategija in delovanje zaposlenih v podjetju, ki deluje v VUCA svetu?
 • Kako se spreminjajo upravljanje delovne učinkovitosti, zaposlovanje, učenje in razvoj ter merjenja zavzetosti zaposlenih?
 • Katere posebne veščine potrebujemo pri tej preobrazbi z vidika ljudi?
 • Vloga HR in agilni pristopi dela v organizacijah
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Praktična delavnica: Delovnopravna zakonodaja v praksi, Tanja Bohl
 • Poznavanje zakonskih usmeritev in trg dela
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi:
 • postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
 • splošno o individualnih delovnih sporih
 • vrste individualnih delovnih sporov
 • najpomembnejši primeri iz sodne prakse
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
E-gradivo v spletni učilnici

Davčne posebnosti, ki jih mora poznati HR, mag. Brigita Osojnik

Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test se nahaja v spletni učilnici in ga rešite v dogovorjenem roku
 • Prejem certifikata HR menedžer v slovenščini in angleščini

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen: direktorjem in vodjem kadrovskih služb, vodjem oddelkov za upravljanje človeških virov, zaposlenim v kadrovskih službah, samostojnim svetovalcem ter vsem, ki jih tematika zanima.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Maja Majstorović Hajduković

Maja Majstorović Hajduković je strokovnjakinja na področju kadrovskih procesov in transformacije organizacijske kulture, ustanoviteljica Agile People Slovenia, certificirana Agile HR inštruktorica in članica mednarodne skupine inštruktorjev Agile People. Ima več kot 17 let izkušenj v različnih kadrovskih vlogah v mednarodnem IT, slovenskem trgovskem podjetju ter svojem kadrovsko svetovalnem podjetju www.agilepeople.si. Majina strast je pomagati vodjem…

Tamara Valenčič

Tamara Valenčič je strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega designa in HRMja ter komuniciranja. Ima bogate izkušnje s povezovanjem dveh strok – HRM in komunikacij, ki jih povezuje v oblikovanje in postavljanje organizacijskih kultur, ki temeljijo na učinkovitosti in vključevanju sodelavcev. Na svoji profesionalni poti se je preizkusila v vladnem okolju, na Gospodarski…

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.