Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

Praktični seminar

Prijava

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 3 KREDITNE TOČKE IZ OBVEZNIH VSEBIN.
DODATNA UGODNOST: Preverba vašega statusa pooblaščenih oseb v imenikih IZS in ZAPS

 • Ali je obvezna prijava pričetka del pred izvajanjem vseh gradenj?
 • Veste, kam uvrstiti objekt po "Uredbi o razvrščanju objektov"?
 • Katere so bistvene spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
 • Ste kot investitor seznanjeni z obveznostmi?
 • V katerih primerih ste lahko brez gradbenega dovoljenja in kako v postopkih do gradbenega dovoljenja?
 • Za kaj vse ste odgovorni projektanti, izvajalci in nadzorniki?
 • Kdo so lahko vodje gradnje, vodje del, vodje projektov?
 • Kako preveriti in legalizirati objekte?

Graditev je velik proces, ki vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb, gradbeno inženirskih objektov ali drugih gradbenih posegov. Po več kot enem letu uveljavitve nove gradbene zakonodaje že lahko govorimo o izkušnjah in praksi, s katero se ne soočajo samo gradbena podjetja, temveč tudi z njimi povezane institucije javne uprave – občine, upravne enote, inšpekcije, odvetniki, okoljevarstveniki in še mnogo drugih. Pojavilo se je veliko vprašanj in dilem, na katere pa ne dobite vedno jasnih odgovorov.

Zato vas vabimo na praktični seminar, ki je namenjen vsem, ki uporabljate gradbeno zakonodajo, ste posredno ali neposredno povezani z njo in želite poznati odgovore na vprašanja in dileme, ki so se vam pojavila pri vašem delu.

Koristi

Z udeležbo na seminarju boste dobili odgovore in odpravili dileme glede:

 • izvedbe postopkov in zahtev po gradbeni zakonodaji,
 • dokumentacije in obrazcev pri zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja,
 • postopkov za legalizacijo objektov,
 • odgovornostih in nalogah vseh udeležencev pri gradnji,
 • kako se izogniti največjim napakam, dvomom, ki so se pojavila do sedaj.

Če imate kakšno vprašanje, ga lahko pred seminarjem pošljete na naslov: jasna.drgajner@zfm.si.

Vsebina

 • Vrste in razvrstitve objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem – organi v postopkih dovoljevanja, dokumentacija stranke, pravna sredstva
 • Gradnja brez gradbenega dovoljenja: Uredba o razvrščanju objektov, vzdrževanje objekta – postopki in izvedba
 • Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj, soglasij
 • Bistvene zahteve, tehnične smernice, standardi, zahteve za vgradnjo gradbenih proizvodov
 • Projektant, projektiranje in projektna dokumentacija v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih
 • Dovoljene spremembe in odstopanja med gradnjo
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje, predodločba
 • Prijava pričetka del
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Integralni postopek izdaje GD za objekte z vplivi na okolje
 • Legalizacija nelegalnih objektov, neskladnih objektov, neskladne uporabe objektov in ukrepi
 • Uvedba elektronskega informacijskega sistema PIS in evidentiranje objektov pri GURS
 • Obveznosti investitorja
 • Obveznosti projektanta in vodja projekta, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti in pogoji za izvajalca: vodja del, vodja gradnje, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS , prehodno obdobje

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in obsežnim strokovnim znanjem, ki je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS in izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih. Je predavateljica, avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.