Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

Praktični seminar

Prijava
Kdaj?
19. 12. 2019, od 09:00 do 14:45
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 3 KREDITNE TOČKE IZ OBVEZNIH VSEBIN.
DODATNA UGODNOST: Preverba vašega statusa pooblaščenih oseb v imenikih IZS in ZAPS

 • Ali je obvezna prijava pričetka del pred izvajanjem vseh gradenj?
 • Veste, kam uvrstiti objekt po "Uredbi o razvrščanju objektov"?
 • Katere so bistvene spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
 • Ste kot investitor seznanjeni z obveznostmi?
 • V katerih primerih ste lahko brez gradbenega dovoljenja in kako v postopkih do gradbenega dovoljenja?
 • Za kaj vse ste odgovorni projektanti, izvajalci in nadzorniki?
 • Kdo so lahko vodje gradnje, vodje del, vodje projektov?
 • Kako preveriti in legalizirati objekte?

Gradbeni seminarji – jesen 2019

NOVEMBER

21. 11. 2019 (četrtek) Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja (GZ) eno leto v praksi

DECEMBER

5. 12. 2019 (četrtek) Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja (GZ) eno leto v praksi

Graditev je velik proces, ki vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb, gradbeno inženirskih objektov ali drugih gradbenih posegov. Po več kot enem letu uveljavitve nove gradbene zakonodaje že lahko govorimo o izkušnjah in praksi, s katero se ne soočajo samo gradbena podjetja, temveč tudi z njimi povezane institucije javne uprave – občine, upravne enote, inšpekcije, odvetniki, okoljevarstveniki in še mnogo drugih. Pojavilo se je veliko vprašanj in dilem, na katere pa ne dobite vedno jasnih odgovorov.

Zato vas vabimo na praktični seminar, ki je namenjen vsem, ki uporabljate gradbeno zakonodajo, ste posredno ali neposredno povezani z njo in želite poznati odgovore na vprašanja in dileme, ki so se vam pojavila pri vašem delu.

Koristi

Z udeležbo na seminarju boste dobili odgovore in odpravili dileme glede:

 • izvedbe postopkov in zahtev po gradbeni zakonodaji,
 • dokumentacije in obrazcev pri zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja,
 • postopkov za legalizacijo objektov,
 • odgovornostih in nalogah vseh udeležencev pri gradnji,
 • kako se izogniti največjim napakam, dvomom, ki so se pojavila do sedaj.

Če imate kakšno vprašanje, ga lahko pred seminarjem pošljete na naslov: jasna.drgajner@zfm.si.

Vsebina

 • Vrste in razvrstitve objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • Gradnja z gradbenim dovoljenjem – organi v postopkih dovoljevanja, dokumentacija stranke, pravna sredstva
 • Gradnja brez gradbenega dovoljenja: Uredba o razvrščanju objektov, vzdrževanje objekta – postopki in izvedba
 • Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj, soglasij
 • Bistvene zahteve, tehnične smernice, standardi, zahteve za vgradnjo gradbenih proizvodov
 • Projektant, projektiranje in projektna dokumentacija v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih
 • Dovoljene spremembe in odstopanja med gradnjo
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje, predodločba
 • Prijava pričetka del
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Integralni postopek izdaje GD za objekte z vplivi na okolje
 • Legalizacija nelegalnih objektov, neskladnih objektov, neskladne uporabe objektov in ukrepi
 • Uvedba elektronskega informacijskega sistema PIS in evidentiranje objektov pri GURS
 • Obveznosti investitorja
 • Obveznosti projektanta in vodja projekta, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti in pogoji za izvajalca: vodja del, vodja gradnje, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS , prehodno obdobje

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. Poklicno pot je začela kot gradbena inženirka na gradbiščih, nato je bila na občini svetovalka župana za okolje in prostor, bila je gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, vodila Inšpektorat RS za okolje…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 19.12.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.