Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja (GZ) eno leto v praksi

Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja (GZ) eno leto v praksi

Praktični seminar

Prijava
Kdaj?
21. 11. 2019
5. 12. 2019
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Ljubljana Vič, Območna obrtno-podjetniška zbornica

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 3 KREDITNE TOČKE IZ OBVEZNIH VSEBIN.

DODATNA UGODNOST: Preverba (po želji) vaših vpisov v imenikih IZS in ZAPS in postopki za dopolnitev

GRADBENA ZAKONODAJA, PREDSTAVLJENA Z VIDIKA ENOLETNE PRAKSE OD UVELJAVITVE!

 • Ali je obvezna prijava pričetka del pred izvajanjem vseh gradenj?
 • Veste kam uvrstiti objekt po ''Uredbi o razvrščanju objektov''?
 • Katere so bistvene spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
 • Ste kot investitor seznanjeni z obveznostmi?
 • V katerih primerih ste lahko brez gradbenega dovoljenja in kako v postopkih do gradbenega dovoljenja ?
 • Za kaj vse ste odgovorni projektanti, izvajalci in nadzorniki?
 • Ste že v imeniku, ali morate res vložiti dodatno dokumentacijo?
 • Kdo so izvajalci, kdo vodje gradnje in kdo vodje del?
 • Kako legalizirati objekte? Prodaja z gradbenim dovoljenjem?

Gradbeni seminarji – jesen 2019

DECEMBER

19. 12. 2019 (četrtek) Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

To je samo nekaj vprašanj in dilem, ki so se pojavila po skoraj enoletni uveljavitvi gradbene zakonodaje. Po enem letu pa že lahko govorimo tudi o izkušnjah in praksi zakonodaje, s katero se soočajo ne samo gradbena podjetja, temveč tudi z njimi povezane institucije javne uprave – občine, upravne enote, inšpekcije, odvetniki, okoljevarstveniki in še mnogo drugih.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki uporabljate gradbeno zakonodajo, ste posredno ali neposredno povezani z njo in želite poznati odgovore na vprašanja in dileme, ki so se vam pojavila pri vašem delu. Namenjen je vsem udeležencem pri gradnji, investitorjem, projektantom, nadzornikom in izvajalcem.


S čim so bili najbolj zadovoljni udeleženci preteklih izvedb?

 • "ga. Velkovrh nikoli ne razočara." – CEEREF d.o.o.
 • "... z obrazložitvijo postopka pridobivanja vseh dokumentov ..." – EKTEN d.o.o. Krško
 • "Celovita predstavitev stanja." – NEK Krško
 • "Z vsem." – JKP Žalec d.o.o.
 • "Zelo dobra pripravljenost predavateljice." – AGM NEMEC d.o.o.

Koristi

Z udeležbo na seminarju boste dobili odgovore in odpravili dileme glede:

 • izvedbe postopkov in zahtev po gradbeni zakonodaji,
 • dokumentacije in obrazcev pri zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja,
 • postopkov za legalizacijo objektov,
 • odgovornostih in nalogah vseh udeležencev pri gradnji,
 • kako se izogniti največjim napakam, dvomom, ki so se pojavili do sedaj.

Vsebina

 • Predpisane bistvene zahteve in uporabe standardov, tehničnih smernic v povezavi s predpisi za gradbene proizvode, izjave, certifikati
 • Vrste in razvrstitve objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • Projektna dokumentacija in obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Predstavitev postopkov z in brez gradbenega dovoljenja; gradbena in vzdrževalna dela
 • Gradnja in vzdrževalna dela in posegi v prostor
 • Adaptacija, novogradnja, dopustne spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem
 • Postopki pridobitve gradbenega dovoljenja, mnenja, pred odločba
 • Prijava pričetka del
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Primopredaja objekta
 • Legalizacija gradenj
 • Obveznosti investitorja
 • Obveznosti projektanta in vodja projekta, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti izvajalca in vodje gradnje, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. Poklicno pot je začela kot gradbena inženirka na gradbiščih, nato je bila na občini svetovalka župana za okolje in prostor, bila je gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, vodila Inšpektorat RS za okolje…

Prijava in kotizacija

Termin: 21. 11. 2019
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:
Termin: 5. 12. 2019
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 21.11.2019

Območna obrtno-podjetniška zbornica

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenia

Datum: 5.12.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.