Finance za vodje

Finance za vodje

Prijava

AKTUALNO: Odpravite dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni in kazalniki! Vsak vodja mora razumeti osnove financ, četudi po izobrazbi ni finančnik.

Želite odpraviti vaše dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni in kazalniki?
Razumete, kaj vam sporočajo številke in kako operativno obvladovati finančno poslovanje?
Obvladujete finančna tveganja in izterjavo pri vrednotenju finančnih odločitev?

Posebej za vas smo skupaj z odličnimi strokovnjaki pripravili intenziven izobraževalni program, ki vam zagotavlja dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja, četudi niste finančnik po stroki. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem.

Navedeno znanje in izkušnje iz prakse bodo olajšali odločanje pravnikov, tehnikov, komercialistov in ostalih nefinančnikov po stroki na vodstvenih položajih.


Program sestavljajo:

 • dve interaktivni delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Finančni menedžment,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Koristi

 • Imeli boste jasen pregled nad finančnim poslovanjem vašega podjetja in oblikovanjem finančne strategije,
 • vedeli, kaj se skriva za številkami v bilancah,
 • obvladali upravljanje obratnega kapitala, zalog, stroškov, likvidnosti, dobička in investicij,
 • ustrezno zavarovali svoje terjatve in jih uspešno izterjali,
 • izobraževanje vsebuje tudi spletno učilnico ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa do katere lahko dostopate preko svojega računalnika ali mobilnih naprav. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj. Priporočamo vam, da nam posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil,
 • ob koncu programa prejmete potrdilo o izobraževanju.

Vsebina

Temeljni finančni izkazi, branje bilanc ter pokazatelji finančne moči podjetja
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje
 • Ustrezni viri financiranja, optimalna finančna struktura podjetja
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in ključni pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja
Finančni menedžment
 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in finančni izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtoavnje poslovanja
 • EU projekti
 • Vodenje ekipe
Postavljanje finančne strategije in ciljev podjetja, upravljanje s tveganji in presoja ekonomske smiselnosti naložb
 • Priprava finančne strategije podjetja in ključni cilji podjetja
 • Presoja tveganosti plana in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji
 • Načrtovanje investicij in ekonomska presoja naložb
 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiranje poslovanja in Benchmarking
 • Kvalitetno sodelovanje poslovih funkcij ter pogajanja z deležniki v podjetju
Zaključek usposabljanja

Zaključek usposabljanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.


PROGRAM JE NAMENJEN

 • direktorjem,
 • vodjem,
 • nefinančnim sodelavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon.

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.