Finance za direktorje in vodje

Finance za direktorje in vodje

Online izobraževalni program v živo

Prijava
Trajanje

6 modulov

Začetek: 26. 2. 2021

Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Vsak direktor, vodja in ključni odločevalec v podjetju mora posedovati popolno razumevanje ključnih finančnih pravil poslovanja:

 • bilanc,
 • finančnih izračunov,
 • finančnih kazalnikov,
 • načinov obvladovanja poslovnih in finančnih tveganj,
 • pomena poslovnih številk za učinkovito obvladovanje finančnega poslovanja,
 • vpliva poslovnih odločitev na bilance in finančno uspešnost podjetja.

Želite poznati rešitve na dileme, s katerimi se direktorji in vodje srečujete v praksi?
Katere so najpogostejše napake, ki si jih ne smete dovoliti?
In kako poslovne odločitve prilagajati negotovim razmeram, v katerih se nahajamo?

Potem vas vabimo, da se udeležite intenzivnega 3-tedenskega online izobraževalnega programa.


CILJ PROGRAMA

Program je namenjen direktorjem in vodjem nefinančnikom.

Program je pripravljen tako, da vam zagotovi dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem podjetja, odpravili dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni, kazalniki in povečali razumevanje finančnih posledic različnih poslovnih odločitev.

POTEK PROGRAMA

Program sestavlja 6 modulov:

 • 3 online srečanja v živo,
 • dostop do portala in online priročnika Finančni menedžment in kontroling,
 • e-seminar EXCEL za finančnike in računovodje,
 • VIDEO seminar Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših.

Program poteka v celoti online preko spletne učilnice FORUM AKADEMIJA. Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa, prejmete tik pred začetkom. Online delavnice/srečanja potekajo v živo:

 1. Premoženje in viri podjetja
 2. Postavljanje finančne strategije in ciljev podjetja
 3. Obvladovanje stroškov, Optimiziranje poslovanja, Ciljno delovanje

STROKOVNO VODENJE PROGRAMA

Program vodi priznana strokovnjakinja s področja financ, dr. Nadja Zorko.

Koristi

 • Dobro razumevanje ključnih finančnih kazalnikov poslovanja
 • Jasen pregled nad finančnim poslovanjem vašega podjetja in oblikovanjem finančne strategije
 • Obvladali boste upravljanje svojega premoženja, obratnega kapitala, zalog, stroškov, likvidnosti, zadolženosti, dobička in investicij
 • Poznali boste tveganja in učinke svojih trenutnih odločitev
 • Ustrezno zavarovali svoje terjatve in jih uspešno izterjali

Po zaključku prejmete certifikat Forum Akademije o opravljenem izobraževanju v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina

Priročnik: Finančni menedžment
 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in finančni izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtoavnje poslovanja
 • EU projekti

Dostop do online izdaje priročnika boste prejeli po elektronski pošti.

Excel za računovodje in finančnike
 • 1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI
 • 2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV
 • 3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA
 • 4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE
Gradivo v spletni učilnici: Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših
Delavnica: Premoženje in viri podjetja – temeljni finančni izkazi, branje bilanc ter pokazatelji finančne moči podjetja
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Gibanje lastnega kapitala
 • Razmejitve, osnovna sredstva in njihovo upravljanje
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 

Delavnica: Postavljanje finančne strategije in ciljev podjetja, upravljanje s tveganji in presoja ekonomske smiselnosti naložb
 • Ustrezni viri financiranja, optimalna finančna struktura podjetja
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in ključni pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja
 • Priprava finančne strategije podjetja in ključni cilji podjetja
 • Presoja tveganosti plana in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji
 • Načrtovanje investicij in ekonomska presoja naložb

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

Delavnica: Obvladovanje stroškov, Finančno optimiziranje poslovanja, Ciljno delovanje
 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiziranje poslovanja in Benchmarking
 • Ciljno delovanje, Kontroling, organizacija delovanja in upravljanje z dilemami aktualnega časa

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 11.15

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih online delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 4 pedagoške Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Ekskluzivni brezplačni dostop do online Priročnika s portalom Finančni menedžment in kontroling, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli po elektronski pošti. Dostop boste imeli do 26.4.2021.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 24 mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.

Program je namenjen:

 • direktorjem,
 • vodjem,
 • nefinančnim sodelavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
890,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.