Finance za direktorje in vodje

Finance za direktorje in vodje

Online izobraževalni program v živo

Prijava

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu
FINANCE ZA DIREKTORJE IN VODJE

 • Kaj so najpogostejši izzivi direktorjev in vodij v finančnem poslovanju?
 • Katerih napak si ne smete dovoliti?
 • Katera orodja potrebujete za sprejemanje pravilnih finančnih odločitev?

 

Kot direktor, vodja ali ključni odločevalec potrebujete poglobljeno razumevanje pravil finančnega poslovanja: bilance, finančni izračuni in kazalniki, obvladovanje tveganj …

Vabimo vas v družbo finančnih strokovnjakov da dobite odgovore na ključna vprašanja, ki se vam porajajo pri vašem delu.

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

 • Dobro razumevanje ključnih finančnih kazalnikov poslovanja
 • Jasen pregled nad finančnim poslovanjem vašega podjetja in oblikovanjem finančne strategije
 • Obvladali boste upravljanje svojega premoženja, obratnega kapitala, zalog, stroškov, likvidnosti, zadolženosti, dobička in investicij
 • Poznali boste tveganja in učinke svojih trenutnih odločitev
 • Ustrezno zavarovali svoje terjatve in jih uspešno izterjali
 • In 6 mesečno vsakodnevno uporabo portala in priročnika Finančni menedžment in kontroling

Prijava na izobraževanje

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 10 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal Finančni menedžment in kontroling
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala Finančni menedžment in kontroling s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in 10 dni po izobraževanju,
 • pridobitev potrdila Forum Akademije o opravljenem izobraževanju v slovenskem in angleškem jeziku.

Agenda

 • Dostop do portala Finančni menedžment in kontroling
 • Gradivo: Excel za finančnike in računovodje
 • Delavnica: Premoženje in viri podjetja – temeljni finančni izkazi, branje bilanc ter pokazatelji finančne moči podjetja
 • Delavnica: Postavljanje finančne strategije in ciljev podjetja, upravljanje s tveganji in presoja ekonomske smiselnosti naložb
 • E-seminar: Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših
 • Delavnica: Obvladovanje stroškov, Finančno optimiziranje poslovanja, Ciljno delovanje

 

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Še posebej sem bila zadovoljna s predavatelji in majhno, energično skupino. Prostor in postrežba je bila super. Vsebina koristna.

Teja Marinšek

Izobraževanje je bilo koristno in uporabno. Zelo priporočam še komu. Veliko znanja bo mogoče prenesti v prakso.

Lidija Srnel Rudolf


Finance za direktorje in vodje v praksi


Program je namenjen direktorjem in vodjem nefinančnikom. Program je pripravljen tako, da vam zagotovi dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem podjetja, odpravili dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni, kazalniki in povečali razumevanje finančnih posledic različnih poslovnih odločitev.


Izobraževalni program s potrdilom

POTRDILO

Po opravljenem izobraževanju prejmete potrdilo Forum Akademije v slovenskem in angleškem jeziku.

Želim se prijaviti

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. MODUL – Portal in online priročnik: Finančni menedžment in kontroling
 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in finančni izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtovanje poslovanja
 • EU projekti

Dostop do online izdaje priročnika boste prejeli po elektronski pošti.

2. MODUL – Excel za računovodje in finančnike
 • 1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI
 • 2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV
 • 3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA
 • 4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE
3. MODUL – Delavnica: Premoženje in viri podjetja – temeljni finančni izkazi, branje bilanc ter pokazatelji finančne moči podjetja
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Gibanje lastnega kapitala
 • Razmejitve, osnovna sredstva in njihovo upravljanje
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

4. MODUL – Gradivo v spletni učilnici: Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših
5. MODUL – Delavnica: Postavljanje finančne strategije in ciljev podjetja, upravljanje s tveganji in presoja ekonomske smiselnosti naložb
 • Ustrezni viri financiranja, optimalna finančna struktura podjetja
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in ključni pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja
 • Priprava finančne strategije podjetja in ključni cilji podjetja
 • Presoja tveganosti plana in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji
 • Načrtovanje investicij in ekonomska presoja naložb

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

6. MODUL – Delavnica: Obvladovanje stroškov, Finančno optimiziranje poslovanja, Ciljno delovanje
 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiziranje poslovanja in Benchmarking
 • Ciljno delovanje, Kontroling, organizacija delovanja in upravljanje z dilemami aktualnega časa

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

Potek izobraževanja

Izobraževalni program Finance za direktorje in vodje vključuje 6 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • tri intenzivne interaktivne online delavnice v živo, ki trajajo 4 ure,
 • portal Finančni menedžment in kontroling za samostojni študij glede na posamezni modul izobraževanja,
 • Excel za finančnike in računovodje
 • online seminar Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon.

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.