Evropska nepovratna sredstva za razvoj kadrov

Evropska nepovratna sredstva za razvoj kadrov

Enodnevni seminar

Prijava

Mnoge uspešne organizacije tako zasebnega kot javnega sektorja se na razpise pripravljajo sistematično. S tem lahko učinkovito pridobivajo in koristijo sredstva, bodisi iz EU skladov bodisi iz sredstev, ki jih namenja država.

Če pa želite s pridobljenimi sredstvi razvijati kadre, poskrbeti za izobraževanje, na novo zaposlovati ali zmanjšati stroške dela, je možnost sofinanciranja in s tem zmanjševanja stroškov, še toliko bolj pomembna. V veliki meri je prav stalni razvoj kadrov temelj vzpostavljanja trajnega razvojno naravnanega okolja in kandidat za črpanje sredstev iz evropskih kot tudi slovenskih razpisov.

Kako dostopati do teh nepovratnih sredstev in pripraviti uspešne projektne prijave na aktualne razpise v Bruslju in Sloveniji boste izvedeli na praktični delavnici Evropska nepovratna sredstva za razvoj kadrov

Hkrati boste dobili odgovore na vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že pred pričetkom delavnice na naslov: branka.gorjup@zfm.si

Koristi

Z udeležbo na praktični delavnici boste poznali:

 • temeljne politike oziroma usmeritve Evropske unije, ki se tičejo področij razvoja kadrov,
 • temeljne usmerjevalne dokumente za črpanje evropskih sredstev v Sloveniji,
 • vire nepovratnih sredstev za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov na področju razvoja kadrov, pilotnih projektov in projektov usposabljanj, partnerstev in osveščanja javnosti,
 • temelje projektnega vodenja evropskih projektov v vseh fazah priprave in vodenja evropskega projekta.

Vsebina

TRIJE OKVIRI ZNANJ, NUJNI ZA USPEŠNO PRIPRAVO IN VODENJE EVROPSKIH PROJEKTOV

 • pristop TRIO – koncept trajnega črpanja evropskih sredstev

POLITIČNI OKVIR – Razvoj evropskih sektorjev dejavnosti usmerja skozi svoje politike tudi naš razvoj:

 • strategija Evropa 2020 in temeljne evropske usmeritve s področja razvoja kadrov,
 • kohezijska politika kot okvir dodeljevanja sredstev za skladen regionalni razvoj, kmetijska politika, ribiška in pomorska politika 2014-2020,
 • temeljne slovenske politike, strategija razvoja Slovenije in strategija pametne specializacije,
 • evropsko teritorialno sodelovanje

FINANČNI OKVIR – Instrumenti financiranja evropskih projektov spodbujajo razvoj in konkurenčnost ter socialno in gospodarsko kohezijo:

 • evropski finančni okvir 2014-2020
 • centralizirani viri financiranja za potrebe razvoja kadrov
 • program Obzorje 2020, program Erasmus+, program Kreativna Evropa, Life, Evropa za državljane, program Zdravje, program Pravičnost in drugi,
 • decentralizirani viri financiranja
 • razpisi slovenskih ministrstev in agencij
 • evropsko teritorialno sodelovanje in priložnosti financiranja razvoja kadrov
 • strukturni in investicijski skladi: ESRR, ESS, KS ter EKSRP in ESPR

PROJEKTNI OKVIR (osnove) – Priprava logično strukturiranega in inovativnega projektnega predloga je temelj konkurenčnosti na razpisih:

 • projektni ciklus šestih faz življenja evropskega projekta
 • osnovni pojmi projektnega managementa evropskih projektov
 • priprava projektnih idej na zalogo: priprava idejnega osnutka, logičnega okvirja, terminskega in finančnega načrta projekta
 • izpolnjevanje razpisne dokumentacije in glavne napake
 • faza pogajanj z naročnikom,

izvedba projekta in vrednotenje projektnih rezultatov.

Predavatelji

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.