Evidentiranje delovnega časa in priprava dokumentacije za obračun plače

Evidentiranje delovnega časa in priprava dokumentacije za obračun plače

Avtorji:Tanja Bohl

248,00  DDV ni vštet v ceno

Zbirka pravnih podlag in praktičnih vzorcev v tiskani in online izdaji

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

V zbirki najdete vse informacije in podlage, ki jih potrebujete za evidentiranje delovnega časa in pripravo podatkov za zakonsko pravilno obračunavanje plač:

 • zakonske osnove,
 • strokovna pojasnila,
 • sodna praksa,
 • postopkovniki,
 • odgovori na vprašanja,
 • kontrolni seznami,
 • primeri iz prakse.

Uporabite pripravljene podlage, jih enostavno prilagodite svojim potrebam v praksi ter se izognite kršitvam:

 1. Vzorci evidenc delovnega časa (obveznih in priporočljivih, za vse oblike dela).
 2. Prihranek časa: takojšnja uporaba podlag v praksi.
 3. Poenostavljeno delo: informacije, pojasnila in vzorci – vse na enem mestu.
 4. Seznanjenost z aktualnimi spremembami in novostmi.

Zagotovite si natančno, zakonsko skladno delo, mi pa bomo poskrbeli, da boste v obdobju enega leta prejeli vse posodobljene vsebine in vzorce v skladu z zakonodajnimi spremembami.

Kot naročnik zbirke prejmete enoletni dostop do portala e-Kadrovik, ki predstavlja edinstveno kadrovsko stičišče informacij, priporočil in podlag za kadrovsko delo. Vsebuje tudi redno obveščanje o spremembah in novostih, ki jih morate vpeljati v prakso, ter odgovore na vaša vprašanja, ki jih pripravljajo priznani slovenski strokovnjaki.

Vsebina in obrazci so na voljo v tiskani in online izdaji, kar vam omogoča enostavno navigacijo in hitro iskanje ter 24-urni dostop z vsemi napravami. Pripravljeni so tako, da se lahko enostavno izpolnijo, prilagodijo, shranijo in natisnejo.

Zakaj se pri delu priporoča uporaba pravnih podlag in praktičnih vzorcev?

Inšpektorat za delo je poleti opravljal usmerjeno akcijo nadzora vodenja evidenc o izrabi delovnega časa pri delodajalcih v dejavnostih gostinstva in gradbeništva. Preverjali so predvsem, ali vodijo evidence o delovnem času, na kakšen način jih vodijo in katere podatke je iz njih mogoče razbrati. Poleg izvajanja določb zakona o vodenju evidenc na področju dela so preverjali tudi izvajanje določb glede delovnega časa po zakonu o delovnih razmerjih, predvsem glede odmorov in počitkov, ter glede odrejanja dela prek polnega delovnega časa. Na podlagi ugotovljenih kršitev je inšpektorat izdal 12 ureditvenih odločb, predvsem zaradi kršenja določb v zvezi z razporejanjem delovnega časa in dodatkov za delo, začel je tudi 6 postopkov o prekrških in izrekel 9 opozoril.

Ker je evidenca delovnega časa pomembna listina trajne vrednosti, ki jo je treba predložiti na zahtevo pristojnega organa, med drugim v primerih nadzora izvajanja delovne zakonodaje, in kot listina, na podlagi katere lahko delavci zagotovijo ustrezno izrabo svojih pravic, delodajalci pa izkazujejo skladnost z zakonodajo, tudi ministrstvo za delo načrtuje podrobnejšo opredelitev vodenja evidenc.

S pomočjo strokovnih napotkov si zagotovite pravilno vodenje evidenc.

 • Ureditev v ZDR-1 in v ZEPDSV
 • Inšpekcijski nadzor delovnega časa
 • Komentar členov, ki se nanašajo na delovni čas
 • Sodna praksa

Vzorci za takojšnjo uporabo – za zakonodajno skladno, pravilno in učinkovito delo:

 • Pravilnik o delovnem času
 • Vodenje evidence delovnega časa (kaj vse mora evidenca vsebovati)
 • Navodila in vzorci za obračun stroškov v zvezi z delom
 • Izračun potnih stroškov
 • Poročilo o službenem potovanju
 • Potni nalog

 Check liste in postopkovniki:

 • Evidentiranje rednega delovnega časa (prihodi, odhodi, odmori, počitki, priprave na delo)
 • Nadurno delo (odreditev nadurnega dela)
 • Priprava podatkov za obračun plače (opravljeno delo, neopravljeno delo – v breme delodajalca, v breme drugih organizacij, druge posebnosti)
 • Priprava potnih nalogov in poročil
 • Letni dopust in regres

In še več

Avtorji

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.