Delovnopravna zakonodaja za računovodje

Delovnopravna zakonodaja za računovodje

Prijava

Novo: osnove delovnopravne zakonodaje, ki jih mora obvladati vsak računovodja

Za pravilen obračun potnih stroškov, dnevnic in ostalih prejemkov iz delovnega in pogodbenega razmerja ter ob vseh računovodskih predpisih in zakonih, ki jih dnevno uporabljate pri svojem delu, morate dobro poznati tudi zakonodajo s področja delovnih razmerij. Ob vseh spremembah zakonodaje in obilici vašega dela je spremljanje in implementiranje vseh predpisov zelo zahtevno.

Program je namenjen: vodjem računovodstva, računovodjem in vsem, ki jih tematika zanima.

Koristi

Posebej pripravljen izobraževalni program s področja delovnopravne zakonodaje, ki je posebej prilagojen potrebam in željam računovodij.

Vsebina

Delovna razmerja za računovodje
 • pogodba o zaposlitvi (vrste, posebnosti, obvezna vsebina, omejitev sklepanja pogodb za določen čas…)
 • splošni akti (obvezni, priporočljivi)
 • obvezne kadrovske evidence (tudi glede plač), varstvo osebnih podatkov (podlaga, zavarovanje, sledljivost, uničenje…) in zasebnosti na delovnem mestu
 • osnovne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
 • plačilo za delo (plača, povračilo stroškov, drugi prejemki; posebej glede možnosti znižanja plače
Prejmete jo na prvi delavnici.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

 • splošno, načela in organiziranost
 • pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev, postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
 • ukrepi inšpektorjev
 • odškodninska odgovornost in kazenske določbe

Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij

 • pristojnosti, pooblastila, postopek nadzora (inšpekcijski, prekrškovni)
 • ukrepi inšpektorja za delo, nadzor, najpogostejše kršitve in ukrepi

Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem in javnem sektorju

 • plačilo za delo, delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela
 • najpogostejše kršitve

Kratka vsebina zgoščenke:

 • zakonodaja
 • interni pravilniki, dokumentacija pri urejanju delovnih razmerij
 • mobing oz. ukrepi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
 • varstvo osebnih podatkov
 • obveščanje sindikata
 • študentsko delo in delo dijakov
 • delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
 • opravljanje dela na osnovi drugih pravnih oblik
 • področje varnosti in zdravja pri delu
 • kontrolni listi
Kontroling in hramba dokumentacije pri kadrovskem delu
 • sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • klasifikacija in hramba kadrovske dokumentacije
Urejanje delovnih razmerij
 • delovni čas (nadure, možnost neenakomerne razporeditve, plačilo ali koriščenje nadur?), letni dopust in druge odsotnosti
 • disciplinska in odškodninska odgovornost – posebej o odškodninski odgovornosti delodajalca zaradi opustitve pravil VZD (regresni zahtevki) in mobinga
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi – s poudarkom na odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pogoji, postopek, varovane kategorije, alkoholiziranost, neupravičena odsotnost, poneverbe, zloraba bolniške odsotnosti)
Delovnopravna zakonodaja za računovodje
 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti).
 • Prejem certifikata Delovnopravna zakonodaja za računovodje

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj.
 • Delavnice trajajo popedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • V intervalih med posameznimi delavnicami boste prejeli študijsko gradivo in Kontrolno mapo za pripravo na obisk delovnega inšpektorja. Omogočata vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete, brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (z obkroževanjem pravilnih odgovorov), katerega boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste kot potrdilo o strokovni usposobljenosti prejeli certifikat Delovnopravna zakonodaja za računovodje v slovenščini in angleščini.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.