Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

Online seminar v živo

Prijava

Pri urejanju delovnih razmerij, določanju in obračunu plač ter pri izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba v letu 2021 upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v letu 2020. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov je namreč temelj dobrega kadrovskega poslovanja, s čimer seveda prispevamo k zadovoljstvu zaposlenih in se izognemo inšpekcijskim nadzorom ter morebitnim ukrepom.

Leto 2020 je bilo posebno leto, v katerem je bilo uveljavljenih kar nekaj sistemskih sprememb ter več interventnih oziroma začasnih ukrepov, ki pa bodo veljali tudi v letu 2021.

Na online seminarju v živo bomo na praktičnih primerih predstavili vse spremembe in veljavne ureditve, zato vas vabimo, da se ga udeležite.

Koristi

Q&A:
Zagotovo imate že številna vprašanja glede urejanja delovnih razmerij, plač in ostalih stroškov v zvezi z delom v  javnem sektorju v letu 2021, pošljite jih na naš naslov: branka.gorjup@zfm.si, le tako vam bomo lahko pomagali.

NAMEN:
Z online izobraževanjem vas želimo seznaniti z bistvenimi spremembami za pravilno upoštevanje vseh zakonskih podlag pri urejanju delovnih razmerij, pri določanju plač ter ostalih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju.

OBLIKA IN POTEK:
Online seminar spremljate preko aplikacije ZOOM, preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma.

KOMU JE NAMENJENO:
Kadrovskim strokovnjakom, vodjem, računovodjem in vsem, ki se v organizacijah javnega sektorja ukvarjate z delovnimi razmerji, plačami in ostalimi prejemki.

Vsebina

Urejanje delovnih razmerij:

 • ZDR-1 (določanje letnega dopusta, roki, pravila glede dela na domu, nadomestila)
 • Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (spremembe glede pravic in obveznosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril)
 • Začasni ukrepi iz interventnih zakonov (začasna prerazporeditev zaradi nujnih delovnih potreb, zaposlitev za določen čas brez javne objave, poročanje glede dela na domu)

Določanje in izplačilo plač:

 • Pregled ureditve sistema plač (osnovna plača, dodatki, del plače za delovno uspešnost)
 • Oblikovanje mase sredstev za redno delovno uspešnost in za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Ocenjevanje in napredovanje (roki, aktivnosti in akti)
 • Minimalna plača (višina, upoštevanje v plačnem sistemu javnega sektorja)

Povračila stroškov in drugi prejemki:

 • Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov
 • Upoštevanje sprememb iz 2020 pri izplačilih (podlaga za obračun kilometrine za javne uslužbence pri stroških prevoza na delo, pri kilometrini za uporabo lastnega vozila v službene namene)
 • Ureditev obračuna kilometrine za funkcionarje
 • Vloga minimalne plače

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.