Delo ob prisotnosti novega koronavirusa – Revizija ocene tveganja (z izjavo o varnosti) in promocija zdravja na delovnem mestu

Delo ob prisotnosti novega koronavirusa – Revizija ocene tveganja (z izjavo o varnosti) in promocija zdravja na delovnem mestu

Online interaktivna delavnica

Prijava

Program se v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) točkuje z 8 točkami.

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) delodajalcu predpisuje tudi:

»Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
 • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.«

V kolikšni meri je potrebna revizija in dopolnitev Izjave o varnosti z oceno tveganja v novih razmerah ob prisotnosti novega koronavirusa? Kakšni so potrebni ukrepi ob pojavu koronavirusa v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu?

Vse to in še več boste izvedeli na online interaktivni delavnici.

Online interaktivna delavnica je namenjena: vodjem, kadrovikom, varnostnim inženirjem ter vsem, ki so odgovorni za varnost in zdravje pri delu.


Interaktivna delavnica bo potekala od 9.00 do 13.15, z vmesnim odmorom, preko aplikacije Zoom. Dostop in navodila za on-line udeležbo interaktivne delavnice boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo te delavnice. Dan pred delavnico boste za lažje spremljanje in interaktivno sodelovanje prejeli še prezentacijo. Število mest je zaradi praktične naravnanosti in interaktivnosti omejeno.

Koristi

 • Udeleženci bodo bolje poznali vse zakonodajne novosti.
 • Kot delodajalci bodo ravnali na način, da bodo sprejeli tiste ukrepe, s katerimi bodo na varni strani pred morebitnimi inšpekcijskimi pregledi in morebitnimi zahtevki do njih.
 • Ustrezna, pravilna in pravočasna priprava in hramba evidenc ter izpolnitev dokumentacije, s katero bodo dokazali, da so naredili vse, da do nezgode ni prišlo zaradi njihove krivde.
 • Prejeli bodo strokovne odgovore na njihova konkretna vprašanja.
 • Ker želimo ustreči našim udeležencem, namenimo veliko pozornosti in časa tudi dodatnim vprašanjem in rešitvam – izmenjavam praks.

Cilji programa:

 • Delodajalec je dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavcev pri delu, še posebej se je to pokazalo v teh »novih« časih, ko je virus še vedno prisoten.
 • Pomembno je, da delodajalec z vidika varnosti in zdravja uredi in sprejme vse potrebne ukrepe, za zaščito svojih zaposlenih v primeru okužb. Koristno je poznati in odpraviti najpogostejše napake ter ukrepati preventivno, pravilno in pravočasno.

Usvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, boste lahko takoj prenesli v prakso.

Vaša konkretna vprašanja v zvezi z obravnavano temo že sedaj pošljite na naslov: kadri@zfm.si.

Vsebina

 • V kolikšni meri je potrebna revizija in dopolnitev Izjave o varnosti z oceno tveganja? (pravne podlage, kdo mora sodelovati, s kakšnimi orodji, kaj je treba zajeti, kakšne ukrepe je treba sprejeti, koga in kako usposobiti za izvajanje novih ukrepov, kako z obveščanjem, ključne napake v praksi …)
 • Revizija promocije zdravja na delovnem mestu, v kolikšni meri je potrebna?
 • Novi koronavirus in potrebni ukrepi v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu (prihod in odhod z dela, organiziranje dela v proizvodnji, skladišču, pisarni, organizacija sestankov, službenih poti …)
 • Delo od doma (pravne podlage in novosti, potrebna ureditev varnosti in zdravja pri delu, organizacija in potek dela na domu, značilne okvare zdravja zaradi napačne ureditve delovnega mesta pri delu z računalnikom – kostno mišične okvare)
 • Prihajajoča kampanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, 2020-2022 “Naredite si breme lažje”, namenjena preventivi v zvezi z kostno mišičnimi obolenji in okvarami.

Predavatelji

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.