Davki v praksi

Davki v praksi

129,00  DDV ni vštet v ceno

Letna naročnina s 6 izvodi revije v online obliki

 • Opis
 • Prednosti revije
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Prva slovenska strokovna e-revija je namenjena davčnikom, finančnikom in računovodjem v gospodarstvu in v javnem sektorju.

Vsaka dva meseca boste preko epošte prejeli dostop do online vsebin revije in s tem do izbora strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih s področja davkov:

 • vseh vrst davkov (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, davek od dohodka iz dejavnosti, dohodnina, prispevki za socialno varnost, davek od dohodka od oddajanja 
  premoženja v najem …),
 • davčnih olajšav,
 • mednarodnega obdavčenja.

Poglejte vzorčne strani prvega izvoda e-revije Davki v praksi 8/19 – tukaj.


AVTORJI

E-revijo sooblikujejo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja davčne problematike podjetij:

 • doc. dr. Lidija Robnik, finančna svetovalka,
 • mag. Brigita Osojnik, davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije,
 • mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije,
 • dr. Nadja Zorko, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo-ocenjevanje vrednosti podjetij,
 • mag. Špela Kramberger, Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka,
 • mag. Simon Krajnc, strokovnjak s področja finančnega upravljanja in vodenja
 • in drugi

Želite svoje delo opraviti pravilno in brez napak?
Želite biti redno obveščeni o zakonodajnih novostih in spremembah?
Želite pridobiti strokovne odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo pri vašem delu?
Ali veste, kako pravilno izpolniti vso zahtevano dokumentacijo ob plačilu davka?

Zagotovite si redno obveščenost in konkretne odgovore na vaša vprašanja v praksi.

 • Obveščanje o zakonodajnih novostih
 • Strokovni odgovori na vaša vprašanja
 • Opozorila glede dolžnosti izpolnjevanja davčnih obveznosti
 • Praktične rešitve konkretnih problemov iz prakse
 • Vzorci za takojšnjo uporabo (vsaki reviji je dodan online vzorec, na primer pogodbe, obrazcev, načrtov poslovanja, kazalnikov …)

Izbor člankov naslednje številke:

 • Pravila obdavčitve kapitalskih dobičkov (dividende, obresti, prodaja delnic)
 • Obdavčitev sklenjenih pogodb z več delodajalci: kdaj skleniti več pogodb z več delodajalci?
 • Sponzoriranje ali donacije – obdavčitev z vidika davka od dohodka in DDV
 • Katere posebnosti obdavčitve morate upoštevati pri prodaji nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev?
 • Kako pravilno obdavčiti poslovna darila fizičnim in pravnim osebam
 • Kdaj preiti v normirano obliko obdavčitve?
 • Priloga:  vzorec Obračuna DDV od pridobitve blaga iz EU

Avtorji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v mednarodnem revizorskem timu bančne skupine Societe Generale, nato je sedemnajst let delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti d.d., kjer je postavljala in razvijala aktivno finančno funkcijo v koncernu ter razvila in vzpostavila model upravljanja s tveganji. Sodelovala je tudi v sklopu delovnih skupin Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnje leto se, v sklopu samozaposlitve, ukvarja s postavitvijo modelov upravljanja s tveganji ter izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju. Na podlagi izkušenj je naredila produkt celovite Diagnostike finančnega zdravja podjetij kot tudi izvaja 'outsourcing' finančne funkcije podjetjem. Je predavateljica za nemško založbo Forum Media, Akademijo Finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Izziv v praksi so ji celostne spremembe posameznikov in sistemov ter zmanjševanje števila sporov na sodiščih ter 'prehod' v mediacije.

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Simon Krajnc, FRM

mag. Špela Kramberger

Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Splošni pogoji

Online naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja.
Z odpovedjo preneha tudi dostop do revije.
Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 6 izvodi revije v online obliki znaša 129,00 EUR (brez DDV).
Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dni pred iztekom letnega obdobja.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.