Davčni obračun 2021 – zadnji napotki pred izdelavo

Davčni obračun 2021 – zadnji napotki pred izdelavo

Datum izvedbe: 16.12.2021
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)
Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Do 31. 3. 2022 morate davčnemu organu predložiti davčni obračun.

Pred oddajo pa morate organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruge ipd.) preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujema z dejanskim stanjem. Tako je treba, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo.

V letošnjem letu so še posebej aktualna vprašanja o:

 • vračilu dodeljenih državnih pomoči ter
 • uveljavljanju davčnih olajšav.

Zadnje napotke za izdelavo pravilnih in brezhibnih izkazov bomo predstavili na online seminarju.

Za naročnike Knjižb za računovodje, portala Računovodski praktikum in Zbirne mape za računovodje je seminar brezplačen.


Cilj seminarja

Cilj našega seminarja je ponuditi strokovne nasvete in ustrezne praktične napotke, kako pravilno izdelati davčni obračun.

Seminar je namenjen:

Vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem, direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi davčnega obračuna.


Vsebina

 • Realnost inventurnih popisov sredstev in obveznosti do virov sredstev ter računovodski in davčni vidik razlik.
 • Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
 • Odpisi in oslabitve zalog.
 • Odpisi in oslabitve terjatev ter njihovo zastaranje
 • Davčno priznani odhodki in odhodki.
 • Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2021.
 • Obračun davčnih obveznosti pri tistih, ki so normirane osebe.
 • Informativno glede vračila državnih pomoči.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.