Davčna obravnava izplačil dohodkov nerezidentom na praktičnih primerih

Davčna obravnava izplačil dohodkov nerezidentom na praktičnih primerih

Enodnevni seminar

Prijava
Kdaj?
29. 8. 2019, od 9:00 do 13:15
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Aktualno: Davčna obravnava izplačil dohodkov nerezidentom na praktičnih primerih


Od vseh izplačil fizičnim osebam nerezidentom se plačuje dohodnina že med letom. Akontacija dohodnine se pri nerezidentu šteje za dokončen davek. Davčni nerezidenti pa imajo tudi nekatere ugodnosti, ki jih prinašajo mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Pri tem pa je treba paziti:

 • ali gre za nerezidente, ki so v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu,
 • če so dohodki nerezidenta ustvarjeni na podlagi podjemne pogodbe, avtorskih honorarjev, ...
 • kako obdavčiti dohodek nerezidenta, ko je le ta hkrati tudi direktor ali prokurist,
 • na posebnosti, ko gre za športnika ali umetnika,
 • na mednarodno obdavčitev dividend fizičnih in pravnih oseb, …

Odgovore na vsa vprašanja in dileme glede posebnosti obdavčitve nerezidentov boste prejeli na seminarju, ki smo ga za vas pripravili s strokovnjakinjo z davčnega področja, mag. Brigito Osojnik.

Koristi

Seminar je zastavljen tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo vedeli:

 • na kaj morate paziti pri obdavčitvi dohodkov nerezidentov z dohodnino, pri izplačilih posameznih dohodkov, pri obračunavanju in plačevanju prispevkov za socialno varnost,
 • katere so najpogostejše napake, ki jih pri obračunu dohodkov nerezidentom naredite in kako se jim izogniti,
 • katere zakonske podlage morate upoštevati, da bo obračun in izplačilo dohodka nerezidentu pravilno,
 • kako na REK obrazcih poročati dohodke nerezidentov glede na vrsto dohodka.

Prejeli boste odgovore in pojasnila na vaša vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

Davčna obravnava izplačil dohodkov nerezidentom na praktičnih primerih

 • Uvod:
  • kdaj je oseba davčni nerezident,
  • plačevanje dohodnine od dohodkov nerezidentov,
  • olajšave za nerezidente, ki so rezidenti EU oz. EGP,
  • pridobitev davčne številke nerezidenta in izjema,
  • kako in katere ugodnosti lahko uveljavljajo davčni nerezidenti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja;
 • Obdavčitev dohodkov nerezidentov, ki so v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu:
  • obdavčitev po ZDoh-2,
  • plačevanje prispevkov za socialno varnost,
  • postopek KIDO…;
  • praktični primeri;
 • Obdavčitev dohodkov nerezidentov prejetih na podlagi podjemne pogodbe in avtorskih honorarjev:
  • davčna osnova,
  • stopnja dohodnine,
  • plačnik davka,
  • prispevki za socialno varnost – v kateri državi se plačujejo prispevki,
  • potrebna dokazila, da se prispevki ne plačajo v Sloveniji,
  • postopek KIDO…,
  • praktični primeri;
 • Obdavčitev dohodkov direktorjev in prokuristov – nerezidentov s primeri iz prakse;
 • Obdavčenje umetnikov in športnikov – nerezidentov;
 • Mednarodna obdavčitev dividend fizičnih in pravnih oseb na praktičnih primerih;
 • Praktični primer – slovenska pravna oseba, zavezanka za DDV, mora plačati najemnino fizični osebi, rezidentu Hrvaške, za poslovni prostor, ki se nahaja v Zagrebu.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 8. 8. 2019

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 29.8.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.