Chief Happiness Officer – Manager delovne sreče

Chief Happiness Officer – Manager delovne sreče

Online izobraževalni program

Prijava

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Manager delovne sreče – Chief Happiness Officer (CHO)


Kako te prakse koristijo podjetju?

Dognanja in dobre prakse na tem izobraževanju bodo pomembna podpora lastnikom in vodjem, da bodo transformacijo podjetja oz. kakršnokoli spremembo izpeljali čim hitreje in z maksimalno vključenostjo in zadovoljstvom vseh zaposlenih.

V številnih pogledih smo na prelomnici. Smo na pragu temeljitih, trajnih prilagoditev dela in gospodarstva, miselnost ljudi se nepovratno spreminja, smo tudi na prelomnici človeških vrednot. Naj bodo spremembe čim bolj pozitivne.

Nekatera podjetja v Sloveniji se zavedajo pomembnosti novih pristopov in so zelo uspešno vpeljala to funkcijo v svojo delovno sredino kot samostojno delovno mesto. Dobili boste napotke, iztočnice, primere dobrih praks in pridobili znanje, da boste z lahkoto krmarili skozi nenehno spreminjajoče se poslovno okolje in situacije.

Vsi, ki se ukvarjate z vodenjem, s kadri, ste soočeni z vedno večjimi, novimi izzivi. Ključno pa je iskati učinkovite rešitve, ki bodo krepile zaupanje zaposlenih, njihovo zavzetost in dobro počutje, kar pozitivno vpliva tudi na ekonomski vidik poslovanja.

 

V katerih situacijah manager delovne sreče še posebej odigra pomembno vlogo?

👉  Ko morate v podjetju nujno narediti transformacijo, pa ne veste, kako bi to naredili.
👉  Ko morate spremeniti tradicionalne koncepte, da zagotovite napredek in razvoj.
👉  Ko morate spremeniti interno kulturo, da si zagotovite inovacije.
👉  Ko morate izboljšati medsebojno komunikacijo.
👉  Ko imate v podjetju "gnila jabolka", pa ne veste, kako ravnati z njimi.

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Vsebina programa Chief Happiness Officer / Manager delovne sreče vam omogoča, da boste spoznali:

 • vsakodnevne aktivnosti za ustvarjanje srečnih delovnih mest,
 • ključne komponente za motivacijo srečnih in zadovoljnih zaposlenih,
 • kako funkcijo managerja delovne sreče pozicionirati v podjetju in kako jo pojasniti zaposlenim,
 • kako pripraviti strateški načrt/program za srečo in wellbeing zaposlenih,
 • kateri so pogosti pomisleki, dvomi, nasprotovanja – ter kako jih premagamo,
 • kako z dobrim brandom delodajalec lažje privabi top talente,
 • dobre prakse uspešnih slovenskih podjetij,
 • pridobili certifikat Forum Akademije "Manager delovne sreče."

Prijava na izobraževanje

 

Potek izobraževanja

 • Začetek izobraževanja: dostopno takoj
 • Trajanje celotnega izobraževanja: 8 tednov, cca. 8 pedagoških ur
 • Število modulov: 8 modulov
 • Moduli so kombinacija online video predavanj in online študijskih gradiv. Posameznem modul traja cca. 45 minut.
 • Program se izvaja v spletni učilnici, ki vam omogoča, da si sami določite časovne okvirje, v katerih želite program predelati.
 • Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Šele ko končate posamezen modul, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dve leti po zadnjem modulu.
 • Kot zaključek izobraževanja boste pripravili nabor konkretnih aktivnosti za dvig delovne sreče, ki bi jih lahko potencialno vpeljali v svojem podjetju.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega program v obliki 8 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija spletnih predavanj in študijskega gradiva,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • pridobitev certifikata Manager delovne sreče – Chief Happiness Officer.

Agenda

 • Online video predavanje: Najnovejša znanstvena dognanja o sreči na delovnem mestu
 • Online video predavanje: Funkcija »Manager delovne sreče« oz. »Chief Happiness officer« (CHO)
 • Online video predavanje: Case study: Optiweb
 • Online študijsko gradivo: Merjenje sreče
 • Online video predavanje: Strateški načrt/program za srečo ter wellbeing zaposlenih
 • Online video predavanje: Dobre prakse podjetij oz. organizacij s področja sreče
 • Online študijsko gradivo: Brand delodajalca in privabljanje top talentov
 • Zaključek programa: Akcijski načrt

 

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Čudovit program. Navsezadnje si vzameš, kar je primerno za organizacijo, kjer si zaposlen.

Mojca Senica

Zelo sem zadovoljna, da me je prijateljica (sicer direktorica velikega podjetja na Dolenjskem) opozorila na vaš program, mi posredovala kontakt in vsebino. Rekla mi je: "Katja, to si ti! To ti delaš, vključi se v program." In sem se in sem zelo srečna - ker bom lahko med podjetja vnesla nova znanja, rešitve in priložnosti, da dvignejo kvaliteto dela v podjetju in imajo zadovoljnejše zaposlene. Sreča, veselje in dobra klima v podjetju med ljudmi je pol uspeha.  Program mi je dal veliko predvsem v času, ko smo bili odrezani od sveta, v karanteni... pozitive, novih poslovnih priložnosti in motivacijo za delo naprej.

Katja Kralj Smrekar

Moduli predstavljajo različne dobre prakse in aktualne rezultate raziskav, kar je izpolnilo moja pričakovanja glede predavanja. Sem zelo zadovoljna.

Janja Buzeti

Program je smiselno zastavljen in ti da dober pregled nad področjem, ki ga pokriva CHO.

Milica Vidić


Manager delovne sreče v praksi

Raziskava Univerze v Warwicku je z laboratorijskimi poskusi ugotovila, da so srečni zaposleni za približno 12 % bolj produktivni.

Prof. Oswald je dejal: »Podjetja, kot je Google, so več vložila v podporo zaposlenim in posledično se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo. Googlova profitabilnost se je dvignila za 37 %, res vedo, o čem govorijo.«

Dr. Sgroi je dodal: "Zdi se, da je gonilna sila ta, da srečnejši delavci bolj učinkovito izkoristijo čas, ki ga imajo na voljo, s povišanjem tempa, v katerem lahko delajo, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost."

Oswald, Proto in Sgroi, »Happiness and Productivity«, Journal of Labour Economics, avgust 2015

Izobraževalni program s certifikatom

Kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Manager delovne sreče – Chief Happiness Officer« v slovenskem in angleškem jeziku.

Želim se prijaviti

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. modul – Online video predavanje: Kaj pravijo najnovejše raziskave o sreči na delovnem mestu
 • Zakaj dosegajo srečna podjetja boljše rezultate?
 • Učinek sreče na posameznika in na podjetje oz. organizacijo
 • 8 komponent sreče na delovnem mestu
 • Stres in dobro počutje

Potreben čas: 45 minut

2. modul – Online video predavanje: Praktično o funkciji »Manager delovne sreče« oz. »Chief Happiness officer« (CHO)
 • Kako funkcijo CHO pozicionirati v podjetju, kako jo pojasniti zaposlenim
 • Sodelovanje CHO in direktorja ter drugih vodstvenih kadrov
 • Miselnost vodstva, ki ustvarja kulturo delovne sreče
 • Pogosti pomisleki, dvomi, nasprotovanja – ter kako jih premagamo

Potreben čas: 45 minut

3. modul – Online video predavanje: Case study: Kako so v podjetju Optiweb vpeljati funkcijo CHO
 • Strateške aktivnosti za srečno delovno mesto
 • Vsakodnevne aktivnosti za srečno delovno mesto
 • Uspehi in izzivi do sedaj
 • Spopadanje s spremenjeno realnostjo ob izbruhu korona virusa

Potreben čas: 45 minut

4. modul – Online študijsko gradivo: Kako merimo srečo
 • Kako analiziramo srečo?
 • Kazalniki sreče in kako si z njimi pomagamo:
  • Satisfaction With Life Scale (SWLS)
  • Subjective Hapiness Scale (SHS)
  • Positive And Negative Affect Scale (PANAS)
  • Psychological Wellbeing Scale (PWBS)

Potreben čas: 45 minut

5. modul – Online video predavanje: Kako izdelamo strateški načrt/program za srečo ter dobro počutje zaposlenih
 • Analiza potreb za pripravo načrta: kaj potrebujemo, da bo načrt vodil v rezultate
 • Podpora vodstva: kako srečo zaposlenih pretvoriti v jezik, ki ga vodstvo razume
 • Podpora zaposlenih: kako zagotoviti njihovo podporo in sodelovanje
 • Fleksibilen ter agilen razvoj aktivnosti ter izbor ustreznega pristopa
 • Prilagoditve ukrepov ter primeri aktivnosti glede na strukturo ekipe
 • Ocenjevanje uspeha: merjenje napredka kot stalnica v cikličnem procesu

Potreben čas: 45 minut

6. modul – Online video predavanje: Dobre prakse podjetij oz. organizacij s področja sreče (Plastika Skaza, OutFit7, Donar, Optiweb)
 • Pogovor o vpeljavi sodobnih pristopov v vsakodnevno delovanje: dobre prakse slovenskih podjetij (moderatorka: mag. Suzana Ester Car) 
  • Iza Sia Login, soustanoviteljica podjetja Outfit7 in fundacije Login5
  • Tanja Skaza, direktorica in solastnica podjetja Plastika Skaza
  • Matej Feguš, direktor podjetja Donar
  • Urška Stanovnik, happiness managerka v podjetju Optiweb
  • dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica in predstojnica inštituta za management in organizacijo

Potreben čas: 1 ura 45 minut

7. modul – Online študijsko gradivo: Brand delodajalca in privabljanje top talentov
 • Kaj je blagovna znamka delodajalca in zakaj je pomembna?
 • Pozicioniranje podjetja in skrb za image; po čem želimo biti prepoznavni?
 • Koraki ustvarjanja blagovne znamke delodajalca
 • Kultura, poslanstvo, vizija, vrednote, temelječe na sreči – in njihova komunikacija znotraj branda
 • Srečni zaposleni so boljši zaposleni – vpliv na srečno uporabniško izkušnjo in lojalnost strank

Potreben čas: 45 minut

8. modul – Zaključek programa: Akcijski načrt
 • Kot zaključek izobraževanja boste pripravili nabor konkretnih aktivnosti za dvig delovne sreče, ki bi jih lahko potencialno vpeljali v svojem podjetju.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje poteka v spletni učilnici, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanja.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

dr. Maja Konečnik Ruzzier

Dr. Maja Konečnik Ruzzier je redna profesorica trženja na ljubljanski Ekonomski fakulteti, kjer je doktorirala s področja premoženja blagovnih znamk. Sodelovala je pri več svetovalnih in raziskovalnih projektih, med vidnejšimi je projekt izgradnje znamke Slovenije »I feel Slovenia«, ki je tudi mednarodno zelo uspešen in prepoznaven. Podjetjem pomaga preko izobraževanja ter njihovega strateškega pogleda razvijati…

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je…

Katarina Ferme

Katarina Ferme je psihologinja in Chief People Officer v podjetju d.labs, razvojnemu podjetju s fokusom na razvijanju zagonskih podjetij na mednarodni ravni. Pri svojem delu največ energije posveti organizacijski kulturi in razvojnim aktivnostim za sodelavce, saj njena strast leži v podpori organizacij in ljudi v svoji rasti ter izpopolnjevanju. Skozi svoje delo se vedno zavzema…

Urška Stanovnik

Urška Stanovnik je univerzitetna diplomirana psihologinja in navdušenka nad delom z ljudmi. Z željo po delu na področju organizacijske psihologije je prvih pet let kariero gradila v mednarodnem podjetju nato pa nadaljevala kot Chief Happiness Officer-ka v Optiwebu. Optiweb je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju izdelave spletnih strani,spletnih trgovin, ter digitalnega marketinga. Je zagovornica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.