Carinska tarifa, poreklo blaga, carinski postopki in Incoterms

Carinska tarifa, poreklo blaga, carinski postopki in Incoterms

249,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Availability: Ni na zalogi
 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Carinska tarifa nam določa pravila pri uvozu različnega blaga na območje Slovenije. Zato smo vam v podjetju pripravili vrhunski priročnik, kjer boste našli vse odgovore na vaša vprašanja.


NOVO – DODATEK – spremembe in novosti na področju porekla blaga 2017:

 • najnovejše obvestilo Komisije in diagonalna kumulacija,
 • novosti v zvezi s sestavljanjem dolgoročnih izjav dobavitelja (na notranjem trgu EU se za dokazovanje porekla blaga uporabljajo štiri različne izjave dobavitelja),
 • dopolnitev besedila v zvezi s sistemom registriranih izvoznikov (sistemom REX), in
 • popravki in spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.

Kaj vse boste spoznali v priročniku: Carinska tarifa, poreklo blaga, carinski postopki in Incoterms

Za učinkovit vstop na trge tujih poslovnih partnerjev, za konkurenčnost in pravno varno izvozno/uvozno poslovanje morate vse spremembe dobro poznati, v praksi pravilno izvajati zapletene
carinske predpise in se uspešno soočati z vsakodnevnimi izzivi, kot so:

 • Kako pravilno izpolniti carinsko dokumentacijo in kaj za to potrebujemo?
 • Kako izbrati ustrezen carinski postopek, da ne bo težav pri vračilu izvoženega blaga?
 • Kako hitro in pravilno določiti carinsko tarifo, da ne boste imeli težav s poračunom dajatev?
 • Kakšni so pogoji za pridobitev porekla blaga in kako ga lahko dokazujemo?
 • Kako lahko šifre 3V020, 3V096 in 3V070 vplivajo na obračun dajatev?
 • Kakšna je razmejitev odgovornosti med kupcem in dobaviteljem v DAT klavzuli Incotermsa?

ZGOŠČENKA:

Vsi potrebni obrazci za carinsko poslovanje s priloženimi navodili, primeri že izpolnjenih obrazcev in natančni postopkovniki, da veste, kdaj uporabiti kateri obrazec.
Vse potrebno na enem mestu!

PRAKTIČNI PRIROČNIK k zgoščenki:

Pravila za pravilno določitev carinske tarife, porekla blaga, carinskih postopkov in klavzul Incoterms 2010. Da bo carinsko poslovanje potekalo brez zapletov.
Kratko, jedrnato in takoj uporabno!

ZGOŠČENKA
 • Carinska tarifa
 • Poreklo blaga
  • Nepreferencialno in preferencialno poreklo blaga
  • Preferencialno poreklo na podlagi sporazumov
  • Regionalna konvencija in diagonalna kumulacija
  • Sporazumi med EU in drugimi državami in bilateralna komulacija
  • Enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi
  • Carinske unije
 • Pregled carinskih postopkov
  • Sprostitev blaga v prost promet (uvoz blaga)
  • Postopek- Sprostitev blaga v prost promet z davčno dobavo v drugo državo članico
  • Carinski postopki z ekonomskim učinkom
  • Carinsko skladiščenje, Aktivno oplemenitenje
  • Začasni uvoz blaga, pasivno oplemenitenje
  • Predelava pod carinskim nadzorom
  • Carinski postopek pri izvozu blaga, tranzitni carinski postopek
 • Trošarinski zavezanci in trošarinsko skladišče
 • Okoljske dajatve
 • Carinski dolg in zavarovanje carinskega dolga
 • Hišno carinjenje in njegove prednosti
 • Incoterms
KNJIŽICA
 • Carinska tarifa
 • Poreklo blaga v praksi
  • Nepreferencialno preferencialno in poreklo blaga
  • Dokazovanje statusa porekla blaga
  • Poreklo blaga na notranjem trgu
  • Praktični vodnik za ugotavljanje statusa blaga s poreklom
  • Poreklo blaga pred carinskimi organi (status pooblaščenega izvoznika)
 • Carinski postopki za uvoz in izvoz
  • Enotna upravna listina EUL
  • Izvozni in uvozni postopekopis posameznih polj EUL
  • Aktivno in pasivno oplemenitenje
  • Začasni uvoz, izvoz in ATA zvezek
  • Carinsko skladišče, Hišno carinjenje
 • Incoterms
 • Tranzit, Intrastat
 • Pooblaščen gospodarski subjekt (AEO)

Avtorji

Ana Maček

Ana Maček je priznana strokovnjakinja na področju porekla blaga z dolgoletnimi izkušnjami.

Ljubo Kobale

Rojen leta 1962, je leta 2003 diplomiral na Višji strokovni šoli v Mariboru. Leta 1983 se je zaposlil na Aerodromu Maribor, kjer je opravljal dela in naloge organizatorja prevoza blaga v letalskem prometu, skrbel za komercialne aktivnosti in leta 1984 prevzel vodenje oddelka za prevoz blaga. Dela in naloge vodje je opravljal do leta 1989, ko Aerodrom Maribor beleži enega večjih razmahov na področju cargo prevozov blaga. Z željo po širitvi znanja in ob ponujenem izzivu je leta 1989 sprejel dela in naloge samostojnega komercialista za trženje avio prevoza blaga v JAT-u Beograd, kjer je uspešno nadgrajeval pridobljeno znanje.  Leta 1991 se je  zaposlil kot  špediter-deklarant v podjetju STTC d.d., kjer je zaposlen še danes (leta 2003 je podjetje Intereuropa d.d. Koper prevzelo podjetje STTC d.d.). V tem obdobju je dodobra spoznal špeditersko delo, opravljal vsa dela in naloge, ki so povezane s carinjenjem blaga, postopoma je napredoval do vodje carinskega oddelka, ki ga je opravljal 7 let. Ob prehodu v podjetje Intereuropa d.d., Koper, je do vstopa Republike Slovenije v ES vodil carinski oddelek v Filiali Maribor, od leta 2007 pa opravlja dela in naloge specialista na področju carinskih storitev in pretočnega skladišča.

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.