Branje, razumevanje in analiza bilanc

Branje, razumevanje in analiza bilanc

Online seminar v živo

Prijava
Kdaj?
26.5.2021 od 9.00 do 13.00
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsake organizacije. Zelo pomembno je, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je tako bistveno, da vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom, predvsem pa da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

Če odgovori na vprašanja: »Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze;  ali veste, kje so v računovodskih izkazih lahko pasti in nevarnosti; poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja ...?«, niso pritrdilni, še nič ni izgubljenega, zato vas z veseljem vabimo, da se udeležite delavnice, kjer vas bomo naučili vsega, kar se iz računovodskih poročil lahko razbere in razume, prav tako vas bomo opozorili na pasti in nevarnosti. 

Na vse te naloge in vprašanja boste odgovorili, če boste znali ugotoviti boniteto in vpliv denarnega toka na vaše poslovanje. Pomembno je razumeti glavne informacije, ki vam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti, saj s tem znižujete tveganje denarnega poslovanja.


Online izobraževanja v živo spremljate preko lastnega računalnika/ tablice/ pametnega telefona, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta. Omogočena je nemotena interakcija ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).

Koristi

Delavnica je zastavljena tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • razumeli bilanco stanja in izkaz poslovnega izida;
 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za prave poslovne odločitve;
 • analizirati pomembne kazalnike in oceniti bonitetno sliko poslovnega partnerja ter lastno boniteto poslovanja, in
 • razumeli, kako se posamezne odločitve odražajo na rezultatu podjetja.

Dodatne ugodnosti za udeležence:

 • Dostop do posnetka seminarja še 30 dni po seminarju
 • Odgovori na vprašanja še 30 dni po seminarju
 • Dodatno gradivo: Optimizacija denarnega toka

Pojasnila na vaša konkretna vprašanja prejmete na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: finance@zfm.si.

Vsebina

 • Udeležencem bo predstavljena vsebina računovodskih izkazov in pomen njihovih informacij za nadaljnje poslovno odločanje,
 • predstavljen bo pomen internih aktov računovodskega poslovanja,
 • udeleženci bodo znali izračunati optimalno in pravilno strukturo financiranja in sestave premoženja,
 • udeležencem bo predstavljena praktična vsebina, načrtovane postavke in analiziranje kategorij iz računovodskih izkazov,
 • spoznali boste temeljne kazalnike, ki jih uvršamo bonitetna poročila z vidika bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 7. 5. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.