Branje in razumevanje bilanc v javnem sektorju

Branje in razumevanje bilanc v javnem sektorju

Enodnevni seminar

Prijava

Za vami je priprava bilanc in vseh pripadajočih poročil, ki je ena od najbolj odgovornih nalog poslovodnih in računovodskih delavcev v javnem sektorju.

Informacije zbrane v bilančnih poročilih, pa je potrebno znati tudi analizirati in pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh.

Kot direktor, računovodja ali strokovni delavec na področju financ morate znati, razumeti in pravilno interpretirati računovodske izkaze, kar pa je v praksi vse prej kot lahka naloga.

Da boste razumeli vsebino računovodskih izkazov in sprejemali pravilne in utemeljene poslovne odločitve, se udeležite praktičnega seminarja:

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen poslovodnim organom v javnem sektorju, finančnim in računovodskim delavcem, ustanoviteljem javnih zavodov, predsednikom in članom svetov zavodov ter vsem, ki se srečujejo s pripravo računovodskih poročil.

Koristi

Delavnica je zastavljena tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

  • razumeli bilanco stanja in znali interpretirati podatke prikazane v bilanci;
  • poznali razliko med obračunskim tokom, denarnim tokom, dobičkom (presežkom prihodkov nad odhodki), denarnimi sredstvi in davčno osnovo;
  • vedeli, na katere postavke v računovodskih poročilih je treba biti pozoren.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:
  • Osnovni pojmi iz računovodskih poročil
  • Razlika med obračunskim tokom, denarnim tokom, dobičkom (presežkom prihodkov nad odhodki), denarnimi sredstvi in davčno osnovo
  • Kaj sploh je računovodstvo in kaj knjigovodstvo?
  • Kaj sploh prikazujejo računovodska poročila?
  • Na katere postavke v računovodskih poročilih je potrebno biti pozoren?
  • Pomembne informacije iz računovodskih poročilih

Predavatelji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.