Aktualna praksa na področju urejanja delovnih razmerij – fleksibilne oblike dela

Aktualna praksa na področju urejanja delovnih razmerij - fleksibilne oblike dela

Enodnevni seminar

Prijava
V zadnjem času se podjetja vse pogosteje odločajo za urejanje delovnih razmerij preko avtorskih in podjemnih pogodb, pogodb z upokojenci, s.p-ji, študenti, preko agencij za posredovanje delovne sile ali se nasploh odločajo za t.i. outsourcing. Vprašanja, ki pa se ob tem zastavljajo, so:
 • Ali so vse te oblike opravljanja dela res zakonite?
 • Kdaj se določeno delo ne sme opravljati izven delovnega razmerja in je treba s posameznikom skleniti pogodbo o zaposlitvi?
 • Kako naj bo opredeljeno takšno razmerje?
 • Kakšna je davčna obravnava posameznih pogodbenih oblik?
 • Kje so še možnosti za večjo fleksibilnost pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (pogodba za določen čas, delovni čas, kraj opravljanja dela, premeščanje, plačilo …)?
Zaradi vse pogosteje ugotovljenih kršitev je pomembno, da tovrstne fleksibilne oblike zaposlovanja obvladate popolno. S strokovnjaki bomo vse oblike, na podlagi katerih lahko posameznik opravlja delo za delodajalca, in omejitve, ki pri tem veljajo, podrobno obravnavali in celovito predstavili na praktičnem seminarju. KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
 • direktorjem
 • vodjem kadrovskih in pravnih služb
 • drugim strokovnim sodelavcem
 • zaposlenim v kadrovskih službah in oddelkih za ravnanje z ljudmi pri delu
 • ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete s tovrstno tematiko

Koristi

Koristi praktičnega seminarja:
 • poznavanje različnih oblik fleksibilnega urejanja delovnih razmerij,
 • pravilno urejanje fleksibilnih oblik v praksi,
 • hitra priprava na ključne novosti in spremembe,
 • usklajeno poslovanje z zakonodajo,
 • izmenjava izkušenj iz prakse in povezava s kolegi iz stroke,
 • odgovori na vprašanja. Pošljite nam jih že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

VSEBINA SEMINARJA:

Obravnavali bomo predvsem naslednje vsebine in vprašanja:

 • Ÿ   Avtorske pogodbe
 • Ÿ   Podjemne pogodbe
 • Ÿ   Pogodbe o začasnem oziroma občasnem delu upokojencev
 • Ÿ   Pogodbe z s.p-ji
 • Ÿ   Študentsko delo
 • Ÿ   Agencijsko delo – pravice, omejitve
 • Ÿ   Outsourcing – in v zvezi s tem vprašanje prenosa/prevzema delavcev
 • Ÿ   Davčna obravnava posameznih pogodbenih oblik
 • Ÿ   Kdaj se šteje, da gre za delo na črno?
 • Ÿ   Kdo so ekonomsko odvisne osebe in kakšne so njihove pravice?
 • Ÿ   Kdaj je obvezna sklenitev delovnega razmerja?
 • Ÿ   Kaj sploh so elementi delovnega razmerja?
 • Ÿ   Kakšne so pravne in kakšne davčne posledice ugotovitve obstoja delovnega razmerja?
 • Ÿ   Kje so še možnosti za bolj fleksibilno ureditev dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi?

Predavatelji

Irena Kamenščak

Gospa Kamenščak je od leta 2007 dalje v družbi BDO Svetovanje d. o. o. zaposlena na davčno-pravnem oddelku, kjer nudi svetovalne storitve predvsem na področju dohodnine v povezavi z davčnim postopkom, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima svetovalne izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana sem za dohodnino), delovnega prava, prava socialne…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.