Aktualna praksa na področju urejanja delovnih razmerij – fleksibilne oblike dela

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V zadnjem času se podjetja vse pogosteje odločajo za urejanje delovnih razmerij preko avtorskih in podjemnih pogodb, pogodb z upokojenci, s.p-ji, študenti, preko agencij za posredovanje delovne sile ali se nasploh odločajo za t.i. outsourcing.

Vprašanja, ki pa se ob tem zastavljajo, so:

 • Ali so vse te oblike opravljanja dela res zakonite?
 • Kdaj se določeno delo ne sme opravljati izven delovnega razmerja in je treba s posameznikom skleniti pogodbo o zaposlitvi?
 • Kako naj bo opredeljeno takšno razmerje?
 • Kakšna je davčna obravnava posameznih pogodbenih oblik?
 • Kje so še možnosti za večjo fleksibilnost pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (pogodba za določen čas, delovni čas, kraj opravljanja dela, premeščanje, plačilo …)?

Zaradi vse pogosteje ugotovljenih kršitev je pomembno, da tovrstne fleksibilne oblike zaposlovanja obvladate popolno.

S strokovnjaki bomo vse oblike, na podlagi katerih lahko posameznik opravlja delo za delodajalca, in omejitve, ki pri tem veljajo, podrobno obravnavali in celovito predstavili na praktičnem seminarju.


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

 • direktorjem
 • vodjem kadrovskih in pravnih služb
 • drugim strokovnim sodelavcem
 • zaposlenim v kadrovskih službah in oddelkih za ravnanje z ljudmi pri delu
 • ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete s tovrstno tematiko


Koristi praktičnega seminarja:

 • poznavanje različnih oblik fleksibilnega urejanja delovnih razmerij,
 • pravilno urejanje fleksibilnih oblik v praksi,
 • hitra priprava na ključne novosti in spremembe,
 • usklajeno poslovanje z zakonodajo,
 • izmenjava izkušenj iz prakse in povezava s kolegi iz stroke,
 • odgovori na vprašanja. Pošljite nam jih že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

VSEBINA SEMINARJA:

Obravnavali bomo predvsem naslednje vsebine in vprašanja:

 • Ÿ   Avtorske pogodbe
 • Ÿ   Podjemne pogodbe
 • Ÿ   Pogodbe o začasnem oziroma občasnem delu upokojencev
 • Ÿ   Pogodbe z s.p-ji
 • Ÿ   Študentsko delo
 • Ÿ   Agencijsko delo – pravice, omejitve
 • Ÿ   Outsourcing – in v zvezi s tem vprašanje prenosa/prevzema delavcev
 • Ÿ   Davčna obravnava posameznih pogodbenih oblik
 • Ÿ   Kdaj se šteje, da gre za delo na črno?
 • Ÿ   Kdo so ekonomsko odvisne osebe in kakšne so njihove pravice?
 • Ÿ   Kdaj je obvezna sklenitev delovnega razmerja?
 • Ÿ   Kaj sploh so elementi delovnega razmerja?
 • Ÿ   Kakšne so pravne in kakšne davčne posledice ugotovitve obstoja delovnega razmerja?
 • Ÿ   Kje so še možnosti za bolj fleksibilno ureditev dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi?

Avtorji

Irena Kamenščak

Gospa Kamenščak je od leta 2007 dalje v družbi BDO Svetovanje d. o. o. zaposlena na davčno-pravnem oddelku, kjer nudi svetovalne storitve predvsem na področju dohodnine v povezavi z davčnim postopkom, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima svetovalne izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana sem za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja in izvaja predavanja na temo dohodnine, delovnega prava in prava socialne varnosti.

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.