Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Dokapitalizacija enoosebne gospodarske družbe

V primeru, da bi bila več osebna družba je potreben sklep skupščine družbenikov, kateri morajo sklep sprejeti s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. Edini družbenik mora narediti tudi spremembo oziroma čistopis akta o ustanovitvi in notar sestavi in vloži predlog za vpis v sodni register. O zahtevku za vpis v sodni register odloči registrsko sodišče in notarju vroči sklep o vpisu spremembe. Povečanje osnovnega kapitala se šteje z dnem vpisa spremembe v register in ne z dnem, ko družbenih prejme sklep o povečanju osnovnega kapitala. V zvezi z deležem, pridobljenim v postopku dokapitalizacije s povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe je treba upoštevati 98. člen ZDoh-2, ki določa, da je nabavna vrednost tako pridobljenega povečanega deleža enaka nič. To pomeni, da pri odtujitvi deleža, davčno osnovo predstavlja celotna vrednost kapitala, ki je obdavčena glede na števila let imetništva poslovnega deleža.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja